Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018

VSTUPENKA

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti daní, účtovníctva a miezd, ktoré nadobudnú platnosť od 1. 1. 2018. Súčasťou programu bude aj výklad očakávaných nariadení (účinnosť od 25. 5. 2018) v ochrane osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR.

Načerpajte všetky potrebné informácie o schválených a pripravovaných zmenách na jednom mieste s renomovanými odborníkmi – Tužinský, Ozimý, Macová a Masárová.

Tešíme sa na vás v Žiline, Bratislave a Košiciach.

Overview

4 lektori

Špičkoví lektori a zároveň
špecialisti vo svojom odbore

Prehľad legislatívy

Súhrn najdôležitejších zmien
v oblasti daní, miezd a účtovníctva.

Poradenstvo

Možnosť konzultácie
s lektormi konferencie

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

1. Termín: Žilina, 28. 11. 2017

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10

Otvorenie konferencie

9:10 – 11:00
Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

 • Zmeny základných pojmov a definícií
 • Zmeny týkajúce sa fyzických osôb
 • Zmeny týkajúce sa právnických osôb
11:00 – 12:00

Obed

12:00 – 13:15
Novela zákona o DPH od 1.1.2018
Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2018

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

13:15 – 14:30
Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, daňová kontrola a daňové judikáty

JUDr. Patrik Benčík, BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

 • Začatie daňovej kontroly (štandardná a neštandardná daňová kontrola)
 • Práva a povinnosti kontrolovaného daňového subjektu
 • Prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
 • Čiastkový protokol z daňovej kontroly
 • Úkon smerujúci na vyrubenie dane a zánik práva vyrubiť daň
 • Určenie dane na základe pomôcok
 • Aktuálne zmeny daňového poriadku od 1.1.2018
 • Daňové judikáty
14:30 – 14:45

Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:45
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

 • Ako bude vyzerať bezpečnostný projekt a kto ho musí vypracovať?
 • Ako bude vyzerať poučenie oprávnených osôb?
 • Zmluvy s dodávateľmi
 • Registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov SR
 • Kto musí mať zodpovednú osobu?
 • Ďalšie povinnosti vyplývajúce z nových právnych predpisov
16:00

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia.
Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

2. Termín: Bratislava, 5. 12. 2017

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10

Otvorenie konferencie

9:10 – 10:15
Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2018

Júlia Pšenková

 • Zákonník práce – minimálna mzda, minimálne mzdové príplatky, príplatky ku mzde, práca vo sviatok, sezónne práce
 • Sociálne poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, dávka nemocenského poistenia
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Daň zo závislej činnosti – sadzba dane, daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane
 • Životné minimum - hodnota životného minima, vplyv na výpočet exekúcií a ostatných zrážok
10:15 – 11:00
Zmeny v zákone o správe daní od 1. 1. 2018

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

11:00 – 12:00

Obed

12:00 – 14:30
Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

 • Zmeny základných pojmov a definícií
 • Zmeny týkajúce sa fyzických osôb
 • Zmeny týkajúce sa právnických osôb
Novela zákona o DPH od 1.1.2018
Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2018
14:30 – 14:45

Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:45
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

 • Ako bude vyzerať bezpečnostný projekt a kto ho musí vypracovať?
 • Ako bude vyzerať poučenie oprávnených osôb?
 • Zmluvy s dodávateľmi
 • Registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov SR
 • Kto musí mať zodpovednú osobu?
 • Ďalšie povinnosti vyplývajúce z nových právnych predpisov
16:00

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia.
Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

3. Termín: Košice, 8. 12. 2017

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10

Otvorenie konferencie

9:10 – 11:00
Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

 • Zmeny základných pojmov a definícií
 • Zmeny týkajúce sa fyzických osôb
 • Zmeny týkajúce sa právnických osôb
11:00 – 12:00

Obed

12:00 – 13:15
Novela zákona o DPH od 1.1.2018
Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2018

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

13:15 – 14:30
Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, daňová kontrola a daňové judikáty

JUDr. Patrik Benčík, BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

 • Začatie daňovej kontroly (štandardná a neštandardná daňová kontrola)
 • Práva a povinnosti kontrolovaného daňového subjektu
 • Prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
 • Čiastkový protokol z daňovej kontroly
 • Úkon smerujúci na vyrubenie dane a zánik práva vyrubiť daň
 • Určenie dane na základe pomôcok
 • Aktuálne zmeny daňového poriadku od 1.1.2018
 • Daňové judikáty
14:30 – 14:45

Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:45
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

 • Ako bude vyzerať bezpečnostný projekt a kto ho musí vypracovať?
 • Ako bude vyzerať poučenie oprávnených osôb?
 • Zmluvy s dodávateľmi
 • Registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov SR
 • Kto musí mať zodpovednú osobu?
 • Ďalšie povinnosti vyplývajúce z nových právnych predpisov
16:00

Ukončenie konferencie

Po každej prednáške nasleduje diskusia.
Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na čísle: 041/70 53 414.

Cena s DPH 144 €


Kontakt

Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 414,
       +420 918 451 113

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 do 15:30

Organizátori konferencie

 

Mediálny partner

Miesta konania konferencie

Žilina

28. 11. 2017

Hotel Holiday Inn
Športová 2

Bratislava

5. 12. 2017

Hotel Bratislava
Seberíniho 9

Košice

8. 12. 2017

KOŠICE HOTEL s.r.o.
Moldavská cesta 49