26. a 27. apríla 2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici

Odpady e+ 2018
------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKA

Konferencia Odpady e+ 2018

Spoločnosti Poradca PodnikateľaEkos Plus Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu zo série e+ ODPADY 2018, ktorá sa uskutoční 26. a 27. apríla 2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín.

Po večeri si môžete vychutnať premietanie medzinárodne oceňovaného dokumentárneho filmu „Bez odpadu!“diskusiu o možnostiach života bez odpadov na Slovensku.


Máte sa veru na čo tešiť!


Overview

Videoreportáž

z konferencie – Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

Ak váhate, či sa konferencie zúčastniť, pozrite si reportáž z predchádzajúcej konferencie k novému zákonu o odpadoch, na ktorej sa stretli zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR i Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe.

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

 

   Ing. Viera Špalková PhD. Odbor OH MŽP SR

   Sietse A. Agema Amsterdam Waste Environmental Consultancy and Technology (AWECT), Holandsko

   Ing. Marián Christenko predseda predstavenstva Kosit, a.s.

   Nobuhiro Tanigaki Steinmueller Babcock Environment GmbH, Japonsko

   Peter Benko INECS

   Ing. Zuzana Kocunová riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR

   Ing. Ján Čepček riaditeľ CCHLP, MH SR

   JUDr. Daniela Medžová generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva MŽP SR

   Mgr. Janette Smažáková Odbor legislatívy, MŽP SR

   Ing. Jarmila Ďurďovičová hlavná inšpektorka pre odpady, SIŽP

   JUDr. Ľubomíra Kubišová generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

   Mgr. Peter Antal predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ŽP, primátor mesta Žiar nad Hronom

   Mgr. Eleonóra Šuplatová riaditeľka Odboru ISOH MŽP SR

   Mgr. Oľga Trcková Odbor OH MŽP SR

Program konferencie

je rozdelený do dvoch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

9:00 hod. – 9:20 hod.

Otvorenie konferencie

1. blok: OBEHOVÁ EKONOMIKA A ENERGIA Z ODPADU

9:20 hod. – 10:00 hod.

„Waste package“ a obehová ekonomika – vývoj európskej legislatívy v oblasti OH

Ing. Viera Špalková PhD., Odbor OH MŽP SR
10:00 hod. – 10:40 hod.

Obehová ekonomika a využitie energie z odpadu – úloha energetického zhodnocovania v systéme obehovej ekonomiky

Sietse A. Agema, Amsterdam Waste Environmental Consultancy and Technology (AWECT), Holandsko
10:40 hod. – 11:10 hod.

Odpadové hospodárstvo v SR – ciele a prax

Ing. Marián Christenko, predseda predstavenstva Kosit, a.s.
10:10 hod. – 11:30 hod.

Prestávka na kávu

2. blok: TECHNOLÓGIE ENERGETICKÉHO ZHODNOCOVANIA

11:30 hod. – 12:10 hod.

Technológie energetického zhodnocovania komunálneho odpadu – spaľovne vs splyňovače

Nobuhiro Tanigaki, Steinmueller Babcock Environment GmbH, Japonsko
12:10 hod. – 12:30 hod.

Technológie materiálového zhodnocovania odpadov a prax

Peter Benko, INECS
12:30 hod. – 14:00 hod.

Obed

3. blok: PALIVÁ Z ODPADU A DRUHOTNÉ PALIVÁ

14:00 hod. – 14:30 hod.

Legislatívne požiadavky na kvalitu druhotných palív

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
14:30 hod. – 15:00 hod.

Druhotné palivá a REACH

Ing. Ján Čepček, riaditeľ CCHLP, MH SR

4. blok: LEGISLATÍVA A APLIKAČNÁ PRAX

15:30 hod. – 15:40 hod.

Aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravované zmeny zákona v roku 2018

JUDr. Daniela Medžová, generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva MŽP SR
15:40 hod. – 16:00 hod.

Prestávka na kávu

16:00 hod. – 16:30 hod.

Novela zákona o poplatkoch vo vzťahu k zvyšovaniu poplatkov za skládkovanie odpadu po MPK

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
16:30 hod. – 17:00 hod.

Úloha SIŽP v systéme odpadového hospodárstva

Ing. Jarmila Ďurďovičová, hlavná inšpektorka pre odpady, SIŽP
17:00 hod. – 17:30 hod.

Terradron – Využitie technológie dronov pri zameriavaní skládok odpadov a ďalších priemyselných aktivitách

18:00 hod. – 19:30 hod.

Večera

19:45 hod.

Premietanie dokumentárneho filmu Bez odpadu! spojené s diskusiou a čašou vína, Priatelia Zeme SPZ

Spoločnosti Poradca podnikateľa, spol. s r. o. a EKOS PLUS s. r. o. si vyhradzujú právo na zmenu programu.

5. blok: LEGISLATÍVA A APLIKAČNÁ PRAX II.

9:00 hod. – 9:40 hod.

Aktuálne možnosti čerpania podpory projektov OH z verejných zdrojov – OPKŽP, Envirofond

JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR
9:40 hod. – 10:20 hod.

Model budovania inteligentného mesta v oblasti životného prostredia s orientáciou na odpadové hospodárstvo

Mgr. Peter Antal, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ŽP, primátor mesta Žiar nad Hronom
10:20 hod. – 10:40 hod.

Prestávka na kávu

10:40 hod. – 11:10 hod.

ISOH – informácia o stave prípravy elektronického systému evidencie odpadov

Mgr. Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru ISOH MŽP SR
11:10 hod. – 11:50 hod.

Program predchádzania vzniku odpadov 2019-2025 – informácia o stave prípravy aktualizovaného programu

Mgr. Oľga Trcková, Odbor OH MŽP SR
12:00 hod.

Záver konferencie + obed

Spoločnosti Poradca podnikateľa, spol. s r. o. a EKOS PLUS s. r. o. si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Galéria

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na čísle: 041/70 53 888.

Termín uzávierky prihlášok je 20. 4. 2018.

Varianty vstupeniek Cena s DPH
26. – 27. 4. 2018   vstup na dva dni pre podnikateľské subjekty 300,00 €
26. 4. 2018   vstup na jeden deň pre podnikateľské subjekty 204,00 €
27. 4. 2018   vstup na jeden deň pre podnikateľské subjekty 144,00 €
26. – 27. 4. 2018   vstup na dva dni pre štátnu a verejnú správu 150,00 €
26. 4. 2018   vstup na jeden deň pre štátnu a verejnú správu 102,00 €
27. 4. 2018   vstup na jeden deň pre štátnu a verejnú správu 72,00 €


Vstupenku si môžete zakúpiť v našom e-shope www.zakon.sk


Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina

Objednávanie a predaj
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
  +421 41 70 53 414, +420 918 451 113

Volať môžete v pracovné dni od 8:00 hod do 15:30 hod.

Organizátori konferencie

konferenciu pripravujú

sponsors
sponsors
 

Spoluorganizátori konferencie

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
 

Partneri

sponsors
sponsors
 

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors

Miesto konania konferencie

Hotel Dixon
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika


Súradnice: latitude=48.7356509                     longitude=19.1249413