17. október 2019 Bratislava Hotel Saffron

Daňový a odvodový
kolotoč v roku 2019

PP konferencia

IV. ročník obľúbenej konferencie
pre daňovníkov, účtovníkov, mzdárov, ekonómov aj podnikateľov je opäť tu!

 

Na jeseň tohto roku vás už po 4-krát pozývame previezť sa na obľúbenom
Daňovom a odvodovom kolotoči, ktorý sa uskutoční tentoraz dňa 17. 10. 2019 v Hoteli Saffron**** v Bratislave.

Tradične sa môžete tešiť na špičkové trio lektorov v podaní
RNDr. Jozefa Mihála, Ing. Vladimíra Ozimého a Ing. Sone Ugróczy, ktorí počas jediného dňa spolu s vami nahliadnu na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky.

• • •

Povedali o nás:

Čo vás čaká?

Podrobný prierez optimalizáciou mzdových a odvodových nákladov

Kompletný prehľad príslušnej legislatívy z pohľadu teórie aj praxe

Výber najčastejších problémov a praktické tipy, ako ich v praxi zvládnuť

Možnosť konzultácie vlastných problémov s trojicou uznávaných odborníkov v SR

Množstvo
optimalizačných
trikov

Daňová a mzdová pohotovosť dostupná pre vás aj po skončení podujatia

RNDr. Jozef Mihál

expert na pracovné, sociálne a daňové právo, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny a súčasný poslanec NR SR

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

RNDr. Jozef Mihál

 

Ing. Vladimír Ozimý

člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Ing. Vladimír Ozimý

 

Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Soňa Ugróczy

Program

8:30 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

9:00 hod. – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:45 hod.
Ing. Soňa Ugróczy
– – –

1. Stručná informácia k schváleným novelám zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 12. 2019 a 1. 1. 2020

2. Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2020

 • Zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na noviny, časopisy, periodiká
 • Zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na základné potraviny
 • Zmena v definícii obratu – § 4 ods. 4 ZDPH
 • Nová úprava režimu konsignačného skladu, tzv. call-off stock (nové pravidlá v celej EÚ, horná hranica na dodanie tovaru 12 mesiacov od prepravy, fikcia dodania pri strate, zničení, krádeži tovaru v konsignačnom sklade,  nové záznamové povinnosti, duplicitné podávanie súhrnného výkazu v režime call-off stock a iné)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Nové pravidlá na priradenie prepravy v reťazových obchodoch (miesto dodania pri dodaní tovaru s prepravou, identifikovanie prostrednej osoby na účely priradenia prepravy)
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou do 1 700 eur (drobný hmotný dlhodobý majetok) pri bezodplatnom dodaní
 • Nová definícia ubytovacích služieb pre účely ZDPH, zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb
 • Nové podmienky pre uplatnenie oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43) (nové typy dokladov na preukázanie oslobodenia pri dodaní tovaru do EÚ, preukazovanie platnosti VAT ID nadobúdateľa  tovaru, podávanie súhrnného výkazu ako jedna zo základných podmienok oslobodenia od dane a iné)
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb v colnom sklade a osobitnom sklade (špeciálny režim pre surovú ropu)
 • Zavádza sa mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku
 • Zvedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu

3. Vybrané témy DPH

 • Základ dane a vznik daňovej povinnosti pre účely DPH
 • Uplatňovanie nároku na odpočítanie DPH  (príklady neuznania odpočítania dane z aplikačnej praxe)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – upozornenie na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností po 1. 1. 2019, predaj starších bytov po 1. 1. 2019)
10:45 hod. – 11:00 hod.

Coffee break s občerstvením

11:00 hod. – 12:15 hod.

Majetok a vlastné imanie vo vzťahu k spoločníkovi

Ing. Vladimír Ozimý
– – –
 • Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba) do spoločnosti – daňový a účtovný dosah
  • Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo podnik)
  • Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo podnik)
  • Darovanie majetku do spoločnosti
  • Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)
 • Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak
  • Ocenenie majetku
  • Uplatnenie odpisu z tohto majetku
  • Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania
 • Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska
  • Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
  • Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
  • Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
  • Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF)
12:15 hod. – 13:15 hod.

Obed

13:15 hod. – 14:45 hod.

Vybrané témy z personalistiky a mzdového účtovníctva

RNDr. Jozef Mihál
– – –
 • Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia jednotlivých foriem podnikania v roku 2020
 • Rekreačné poukazy
 • Zmeny v odvodoch a daniach FO pre rok 2020
14:45 hod. – 16:00 hod.

Diskusia a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 hod. – 12:00 hod.

4. blok prednášok:

Aktuálne trendy v judikatúre konkurzných súdov

JUDr. Jaroslav Macek
12:00 hod. – 13:00 hod.

Obed

13:00 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414       
 •  profivzdelavanie@pp.sk
  168 € s DPH
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •    bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní

 •      účasť na odbornom programe

 •    rozsiahle pracovné materiály

 •     obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

 •    voucher na bezplatný mesačný prístup k portálu www.bezpecnostvpraxi.sk

 •    voucher na bezplatný mesačný prístup k  prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk

 •    10 % zľava na nákup v našom eshope www.zakon.sk

  Organizátor

  sponsors
   

  Spoluorganizátor

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Chcete mať prehľad
  o našich špeciálnych akciách a novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A
  010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Hotel Saffron****
  Radlinského 27,
  811 07 Bratislava
  GPS súradnice: 48.152894, 17.117436

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.