21. – 22. marec 2019 Demänovská Dolina Hotel Grand Jasná

Odpadové hospodárstvo 2019

EPI konferencia

pod záštitouMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pozrite si reportáž z podujatia

o konferencii

 

Spoločnosť Poradca Podnikateľa vás srdečne pozýva na V. ročník konferencie o odpadoch, ktorá sa uskutoční už 21. – 22. 3. 2019 v Demänovskej Doline.

Prestížna EPI konferencia spojená s panelovou diskusiou vám ponúka jedinečnú príležitosť nahliadnuť na problematiku odpadového hospodárstva očami tých najlepších odborníkov v SR nielen z pohľadu legislatívy a inšpekcie, ale aj samotnej aplikačnej praxe.

Tešiť sa môžete unikátnej zostave prednášajúcich a programu, ktorý bude ako jediný na Slovensku pojednávať o odpadoch pochádzajúcim z priemyselnej podnikateľskej činnosti v takomto rozmere.

• • •

Čo vás čaká?

Aké sú najnovšie trendy v odpadovom hospodárstve?

Poznajte aktuálne postupy, výzvy a problémy pri nakladaní s priemyselnými odpadmi alebo pri plnení cieľov minimalizácie skládkovania a 100 % zhodnocovania odpadov na Slovensku.

Nová legislatíva a jej vplyv na spoločnosti produkujúce odpady

Získajte prehľad o právnych predpisoch odpadového hospodárstva pre rok 2018/2019 a o nových legislatívnych požiadavkách pre nakladanie s elektroodpadom účinných od 1. 1. 2019.

Ako efektívne nakladať s odpadmi?

Nájdite „smart“ riešenie pre nakladanie, reguláciu a zhodnocovanie odpadov s ohľadom na životné prostredie.

Aké sú vyhliadky do budúcnosti z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR?

Vypočujte si súčasné vízie pre SR a odporúčania zákonodarcov pri plnení cieľov Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva.

Ako pomôcku pre všetkých, ktorí sa zaoberajú problematikou odpadového hospodárstva vám ponúkame možnosť priamo na konferencii

zakúpiť za zvýhodnenú cenu publikáciu Komentár k zákonu o odpadoch

Zákon o odpadoch – komentár
Zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov – komentár

objednať za zvýhodnenú cenu publikáciu Komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov

Podujatím vás budú sprevádzať

speakers

Ing. Jarmila Ďurďovičová

Slovenská inšpekcia životného prostredia, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva
speakers

Mgr. Peter Valent

ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, výkonný riaditeľ
speakers

Ing. Peter Šimurka

MŽP SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
speakers

Ing. Tomáš Schabjuk

Odpadový hospodár s.r.o.,
riaditeľ
speakers

Mgr. Michaela Ploszeková MBA

Volkswagen Slovakia, a.s.,
vedúca odd. životného prostredia, zmocnenec pre životné prostredie
speakers

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident
speakers

JUDr. Katarína Liebscherová

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o. (Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.)
speakers

Ing. Peter Gallovič

E. P. A. spol. s r. o.
speakers

RNDr. Michal Sebíň, PhD.

NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
speakers

JUDr. Veronika Václavková

Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR, hlavný štátny radca
speakers

Ing. Juraj Číž

konateľ, ecorec Slovensko s.r.o.
speakers

Ing. Martin Hauskrecht

TESCO STORES SR, a.s.,
manažér operačných štandardov

Program

9:30 hod. – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 hod. – 10:45 hod.

Otvorenie konferencie

JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR
10:45 hod. – 12:00 hod.

1. blok: AKTUÁLNA LEGISLATÍVA A KONTROLNÉ ČINNOSTI VO VZŤAHU K DRŽITEĽOM ODPADOV

1. téma: Zmeny v odpadovej legislatíve po prijatí „odpadového balíčka“ EÚ

JUDr. Veronika Václavková, hlavný štátny radca MŽP SR

2. téma: Dodržiavanie a kontrola povinností v oblasti odpadového hospodárstva z pohľadu kontrolného orgánu

Ing. Jarmila Ďurďovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva
12:00 hod. – 13:00 hod.

Obed

13:00 hod. – 14:40 hod.

2. blok: APLIKAČNÁ PRAX A SMEROVANIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V HORIZONTE 5 ROKOV

1. téma: Predstavenie budúcnosti odpadového hospodárstva z pohľadu MŽP SR

Ing. Peter Šimurka, MŽP SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

2. téma: Praktické problémy firiem v odpadovom hospodárstve

Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ

3. téma: Elektrické a elektronické zariadenia, povinnosti ich držiteľov a výrobcov

Mgr. Peter Valent, ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, výkonný riaditeľ

4. téma: Zber a výkup odpadu v súvislostiach

JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o. (Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.)

5. téma: Smerovanie odpadového hospodárstva v horizonte 5 rokov – ktorú cestu si vyberieme?

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident
14:40 hod. – 15:00 hod.

Prestávka s občerstvením

15:00 hod. – 16:00 hod.

3. blok: AKO EKONOMICKY, EFEKTÍVNE A EKOLOGICKY ZHODNOCOVAŤ ODPADY

1. téma: Efektívne nakladanie s priemyselnými odpadmi vo Volkswagen Slovakia, a.s. s cieľom 100 % zhodnocovania

Mgr. Michaela Ploszeková MBA, VOLKWAGEN SLOVAKIA, a. s., vedúca odd. životného prostredia, zmocnenec pre životné prostredie

2. téma: Možnosti využitia priemyselných odpadov pri výrobe alternatívnych palív

Ing. Juraj Číž, konateľ, ecorec Slovensko s.r.o.
16:00 hod. – 17:00 hod.

4. blok: Panelová diskusia: OHLASOVANIE ODPADOV, ŠTATISTICKÉ VYKAZOVANIE ÚDAJOV

Panelovej diskusie sa zúčastní:

Ing. Peter Šimurka, MŽP SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Ing. Jarmila Ďurďovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva
Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident
19:40 hod.

Raut spojený s príjemným večerným posedením

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 hod. – 10:40 hod.

1. blok: PRIEMYSELNÉ OBALY VÝROBCOV OBALOV

1. téma: Aktuálne problémy výrobcov obalov a neobalových výrobkov

RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a. s., riaditeľ

2. téma: Duplicitné platby výrobcov obalov za priemyselné obaly

Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ

3. téma: Eko-dizajn obalov vlastnej značky

Ing. Martin Hauskrecht, TESCO STORES SR, a.s., manažér operačných štandardov

4. téma: Procesy nakladania s obalmi pri výrobe automobilov z pozície systému individuálneho nakladania s obalmi

Mgr. Michaela Ploszeková MBA, VOLKWAGEN SLOVAKIA, a. s., vedúca odd. životného prostredia, zmocnenec pre životné prostredie
10:40 hod. – 11:00 hod.

Prestávka s občerstvením

11:00 hod. – 12:00 hod.

Panelová diskusiak 1. BLOKU

Panelovej diskusie sa zúčastní:

Ing. Peter Šimurka, MŽP SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a. s., riaditeľ
Ing. Martin Hauskrecht, TESCO STORES SR, a.s., manažér operačných štandardov
Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
Mgr. Michaela Ploszeková MBA, VOLKWAGEN SLOVAKIA, a. s., vedúca odd. životného prostredia, zmocnenec pre životné prostredie
12:00 hod.

Ukončenie konferencie s obedom

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

ČO ZAHŔŇA ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Zakúpením vstupenky automaticky získate:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed, večerný raut a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Bezplatný prístup na 6 mesiacov na pripravovaný portál www.bezpecnostvpraxi.sk
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • Zľavu na Komentár k zákonu o odpadoch
 • Bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky
 • Zľavu na komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov

  Hostia ubytovaní v Hoteli Grand Jasná majú ďalej nárok na:

 • Vstup do wellness centra Grand
 • Raňajky

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

  Vstupenku na konferenciu

   
   
  si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414       
 •  profivzdelavanie@pp.sk

  21. – 22. marec 2019 Demänovská Dolina Hotel Grand Jasná

  cena: 240 € s DPH

    V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne. Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Grand Jasná.
  Viac o rezervovaní ubytovania nájdete TU.
   

  Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozornenie: Ubytovanie v Grand Hoteli Jasná je už bohužiaľ obsadené.
  Záujemcom o ubytovanie poskytujeme náhradnú zľavu na izby v Hoteli Pošta****.

  Cena ubytovania po zľave od 21. do 22. 3. 2019 v Hoteli Pošta**** je nasledovná:

  Cena izby Deluxe Cena izby Safron Cena izby Superior
  Jednolôžková Dvojlôžková Jednolôžková Dvojlôžková Jednolôžková Dvojlôžková
  129 € 139 € 149 € 159 € 169 € 179 €

  Ako rezervovať ubytovanie?

 • Kód na zľavu: OHPOS
   

  Dôležité upozornenie:

  Pri rezervovaní nie je možné vystaviť faktúru na podnikateľskú osobu, teda firmu. S danou firmou je potrebné refakturáciu riešiť formou preddavku, cestovného príkazu a podobne. Viac informácií o ubytovaní vám poskytne zodpovedná osoba emailom na lenka.mackova@tmr.sk.

  Chcete mať prehľad
  o našich špeciálnych akciách a novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Hotel Grand Jasná
  031 01, Demänovská Dolina 71
 • +421 44 290 13 21

  Pod záštitou

  sponsors
   

  Organizátor

  sponsors
   

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors
   

  Partneri

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors