GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2020

III. ročník EPI konferencie

pod záštitouÚrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Materiály a videozáznam

30. 11. – 1. 12. 2020

Živý prenos z  Grandhotela Praha****  v Tatranskej Lomnici

  Na základe aktuálnych hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva budeme konferenciu vysielať formou živého online prenosu z priestorov Grandhotela Praha****. V prípade uvoľnenia opatrení sa bude konferencia konať tradičným spôsobom v hoteli s možnosťou fyzickej účasti.  Viac o priebehu konferencie nájdete TU.

O konferencii

Poznáte tohtoročné novinky, ktoré pribudli do oblasti spracúvania osobných údajov? Viete, čo nás čaká budúci rok a koho si Úrad pre ochranu osobných údajov SR plánuje zobrať na mušku v najbližšom období?

Na Slovensku, tak ako aj v ďalších členských štátoch EÚ, začalo 25. 5. 2018 platiť európske nariadenie GDPR, ktorého pravidlá sa v dôsledku aplikačnej praxe priebežne menia. Iba v tomto roku nám pribudlo hneď niekoľko povinností, ktoré už koncom novembra budú predmetom rozpravy medzi samotným Úradom na ochranu osobných údajov, Úradom verejného zdravotníctva, zástupcami právnej obce a spoločnosťami z praxe. V poradí už III. ročník tejto prestížnej EPI konferencie budeme s ohľadom na súčasné opatrenia pre vás vysielať naživo online z Grandhotela Praha****.

Nosnými témami programu pre tento rok budú:

Problematika kamier z pohľadu ochrany osobných údajov

Prijaté opatrenia v súvislosti s pandémiou a možné problémy s ich aplikáciou (meranie telesnej teploty, zodpovednosti štatutárov a ďalšie)

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Aby ste s nami nestratili kontakt, spred svojich obrazoviek sa budete môcť počas celého podujatia aktívne zapájať do podujatia, a to prostredníctvom aplikácie slido.com, ktorá vám umožní posielať prednášajúcim svoje otázky či postrehy k danej problematike. Odpovede si následne vypočujeme v panelovej diskusii.

Krst aktualizovaného rozšíreného komentára k nariadeniu GDPR

Do pozornosti by sme vám radi dali nový aktualizovaný komentár, ktorý okrem doterajších skúseností s aplikáciou GDPR v praxi, ponúka viac ako 150 praktických príkladov či nové relevantné stanoviská Európskeho výboru pre ochranu údajov a rozhodnutia dozorných orgánov. Komentár pozostáva z 2 zväzkov a je unikátnym dielom, ktoré inde z pohľadu množstva užitočných a relevantných informácií nenájdete.

Nájdete v ňom tiež:

 • rozhodovaciu prax dozorných orgánov týkajúcu sa uloženia sankcií za porušenia GDPR,
 • podrobne spracovaných viac ako 200 rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva,
 • zoznam všetkých black listov a návrhov white listov zverejnených dozornými orgánmi,
 • pandemickú príručku, ktorá obsahuje pravidlá pre meranie telesnej teploty zamestnanca a pravidlá pre prácu z domu.

Účastníci konferencie si môžu zakúpiť uvedený komentár s 10 % zľavou. Cena 1. zväzku je po zľave 71,50 €  64,35 € s DPH. Cena 2. zväzku je po zľave 77 € s DPH 70 € s DPH. Pre viac informácií sa, prosím, obráťte na našu zákaznícku linku.

Moderátor

speakers

Gregor Mareš

Moderátor konferencie /
Slovenský rozhlasový a televízny moderátor

Prednášajúci

Prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, priebežne doplňujeme.

speakers

Irena Hudecová

Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor kontroly
speakers

Lucia Bezáková

Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov
speakers

Roman Soska

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva
speakers

Ivan Makatura

Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti
speakers

Daniel Paracka

CEO, Aon Central and Eastern Europe, o.z.
speakers

Štefan Pilár

Bukovinsky & Chlipala, s.r.o., právnik so zameraním na IT právo, kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov,
speakers

Jindřich Kalíšek

Advokát, mediátor a poverenec pre ochranu osobných údajov v KKCG Group
speakers

Pavel Lacko

Advokát a partner advokátskej kancelárie Motúzová & Lacko
speakers

Jakub Berthoty

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dagital Legal, s.r.o
speakers

Lucia Semančínová

Spolok pre ochranu osobných údajov | Board member
speakers

Marek Frecer

Senior manažér,
PwC
speakers

Adrian Bagala

Senior konzultant,
PwC
speakers

Pavol Szabo

Senior advokát,
GHS Legal, s. r. o.
speakers

Viktor Ewerling

Advokát, partner IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., advokátska kancelária
speakers

Viktória Nagyová Tenkač

Advokátka, Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o.

Program

10:30 – 10:40 hod.

Otvorenie prvého dňa konferencie

1. blok prednášok:

Problematika kamier z pohľadu OOU

10:40 – 11:00 hod.

Monitorovanie kamerami – postrehy, nástrahy a odporúčania

Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor kontroly
11:00 – 11:20 hod.

Kamery v mestách a obciach – aktuálne trendy v rozhodovacej praxi

Lucia Semančínová, Spolok pre ochranu osobných údajov | Board member
11:20 – 11:40 hod.

Proporcionalita a oprávnený záujem pri monitorovaní

Pavol Szabo, Senior advokát, GHS Legal, s. r. o.
11:40 – 12:00 hod.

Problematika termokamier z pohľadu ochrany osobných údajov

Pavel Lacko, Motúzová & Lacko advokátska kancelária | attorneys at law
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

 www.epi.sk 
12:10 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

2. blok prednášok:

Prijaté opatrenia v súvislosti s pandémiou a možné problémy s ich aplikáciou

13:00 – 13:05 hod.

Otvorenie 2. bloku konferencie

Gregor Mareš, moderátor konferencie
13:05 – 13:25 hod.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID-19

Roman Soska, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci odboru legislatívy a práva
13:25 – 13:45 hod.

Meranie telesnej teploty zamestnanca

Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor kontroly
Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov
13:45 – 14:05 hod.

Zodpovednosti štatutárov

Štefan Pilár, Bukovinsky & Chlipala, s.r.o., právnik so zameraním na IT právo, kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov
14:05 – 14:25 hod.

Podpisovanie v elektronickej forme

Viktor Ewerling Advokát, partner IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., advokátska kancelária
Viktória Nagyová Tenkač Advokátka, Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o.
14:25 – 14:45 hod.

Čo z pohľadu GDPR problém je a čo z pohľadu GDPR problém nie je

Jakub Berthoty, Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dagital Legal, s.r.o.
14:45 – 15:15 hod.

Prestávka

15:15 – 17:00 hod.

Panelová diskusia

Diskusia so všetkými prednášajúcimi 1. dňa konferencie na otázky položené z publika
17:00 – 17:10 hod.

Krst aktualizovaného rozšíreného komentára

k nariadeniu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie druhého dňa a 3. bloku konferencie

Gregor Mareš, moderátor konferencie

3. blok prednášok:

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

9:05 – 9:25 hod.

Ako objektívne stanoviť úroveň ochrany údajov? Metódy auditu, posudzovania a certifikácie

Ivan Makatura, Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti
9:25 – 9:45 hod.

Bezpečnostné incidenty, ako zrkadlo ochrany osobných údajov

Lucia Bezáková, Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov
9:45 – 10:05 hod.

Privacy by Default a Privacy by Design – Best practices a časté chyby

Jindřich Kalíšek, Advokát, mediátor a poverenec pre ochranu osobných údajov v KKCG Group
10:05 – 10:30 hod.

Praktická likvidácia osobných údajov v IT systémoch: ako postupovať pri voľbe optimálneho technického riešenia

Marek Frecer, Senior manažér, PwC
Adrian Bagala, Senior konzultant, PwC
10:30 – 10:50 hod.

Poistenie kybernetických rizík a straty osobných údajov

Daniel Paracka, CEO Aon Central and Eastern Europe, o.z.
10:50 – 11:10 hod.

Prestávka

11:10 – 12:00 hod.

Panelová diskusia

Diskusia so všetkými prednášajúcimi 2. dňa konferencie na otázky položené z publika
12:00

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektori: Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

9:30 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov

10:10 – 12:00 hod.

Téma: Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021

Ing. Soňa Ugróczy
 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
 • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).
12:00 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 14:30 hod.

Téma: Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

Ing. Vladimír Ozimý
 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
 • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
 • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
 • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
 • Zmeny v oblasti asignačnej dane
 • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
 • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
 • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
 • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020

Téma: Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020

Ing. Vladimír Ozimý
 • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)
14:30 – 14:45 hod.

Káva s občerstvením

14:45 – 16:15 hod.

Téma: Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021

Ing. Vladimír Ozimý
 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
 • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
 • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte
alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
  180 € s DPH
  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •  videozáznam z podujatia
 •   online účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 415
  +421 41 70 53 888

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie

   Grandhotel Praha**** 
   Tatranská Lomnica 8, 059 60
   
 •    GPS: 49.169947, 20.280189

  Pod záštitou

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors