Konkurz
a reštrukturalizácia 2020

V. ročník EPI konferencie

Materiály a videozáznam

Účasťou na konferencii získate 8 kreditných bodov.

15. – 16. 10. 2020  Hotel Tri Studničky****  v Demänovskej DolineŽivý prenos

  Na základe hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva účinných od 13. 10. 2020, sme nútení vysielať konferenciu naživo vo forme online prenosu. Žiaden z prednášajúcich svoju účasť neruší, a teda celý program si budete môcť užiť z pohodlia svojho domova alebo kancelárie – bez rúška, nutných rozostupov a dezinfekcie. Počas celého podujatia môžete prednášajúcim klásť otázky prostredníctvom aplikácie slido.com. Odpovede si následne vypočujeme v panelovej diskusii.

O konferencii

Spoločnosť Poradca podnikateľa vás aj v roku 2020 pozýva na prestížnu EPI konferenciu, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva.

Program vychádza zo samotnej praxe, vďaka čomu účastníci získajú všetky teoretické vedomosti, ako aj nevyhnutné zručnosti na realizáciu konkurzov a reštrukturalizácií.

Účasťou na konferencii navyše získate 8 kreditných bodov.

Čo vás čaká?

rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu

aktuálne otázky konkurzného práva optikou judikatúry

podrobné vysvetlenie legislatívnych pravidiel

JUDr. Branislav Pospíšil

Pospíšil & Partners, k.s., advokát

Spoločník kancelárie Pospíšil & Partners, k. s., ktorá sa venuje poradenskej činnosti v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva a konkurzného práva, pozemkového práva, administrovaniu konkurzných konaní a reštrukturalizačných konaní. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil na MS SR najprv v odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí i naďalej. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí.

JUDr. Branislav Pospíšil

 

JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín

Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.

JUDr. Danica Birošová

 

JUDr. Jaroslav Macek

Predseda Okresného súdu Žilina

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.

JUDr. Jaroslav Macek

 

JUDr. Martin Maliar

Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva

V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

JUDr. Martin Maliar

 

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Vedúci Katedry obchodného a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 2000 získal vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a v roku 2004 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Dňa 11. júna 2019 bol vymenovaný za profesora v odbore obchodné a finančné právo. Prof. Ďurica pôsobil v rokoch 1979 – 1992 na Krajskej hospodárskej arbitráži v Banskej Bystrici, od roku 1992 pôsobil na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako sudca, predseda senátu, predseda obchodno-právneho kolégia a od roku 2011 pôsobil aj ako predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici. V minulosti bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky a v súčasnosti pôsobí tiež ako lektor Justičnej akadémie SR a člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie. Jeho pedagogická a vedecko-výskumná činnosť sa orientuje predovšetkým na obchodné právo a konkurzné právo. Bol hlavným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom vedeckých projektov medzinárodného i národného charakteru, od roku 2006 je spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku (Patakyová, M. a kol., C. H. Beck). V oblasti konkurzného práva je taktiež autorom viacerých odborných publikácií. Vedecko-výskumná činnosť prof. Ďuricu bola aj viackrát ocenená – v r. 2004 Cena Karola Planka za publikačnú činnosť, v r. 2011 Autorská cena SR za najlepšiu právnickú publikáciu v SR, v r. 2011 Cena Rektorky UMB za rok 2010 (za vedeckú monografiu „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii“) a v r. 2013 Cena rektorky UMB za rok 2012 (za vedeckú monografiu „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Prof. Ďurica rovnako hojne vystupuje na medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a odborných podujatiach; je tiež aktívny v legislatívnych komisiách (najmä pri rekodifikácii procesného, konkurzného a v súčasnosti aj súkromného práva v Slovenskej republike).

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Program

9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:10 hod.

Otvorenie konferencie

10:10 – 12:00 hod.

Prednáška:

Zmeny v insolvenčnom práve v súvislosti s pandémiou

JUDr. Martin Maliar
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:45 hod.

Prednáška:

• Plánované zmeny v oblasti bankrotovej
právnej úpravy

• Transpozícia Smernice o reštrukturalizácii a insolvencii

JUDr. Branislav Pospíšil
14:45 – 15:00 hod.

Coffee break

15:00 – 17:00 hod.

Prednáška:

• Nová právna úprava zrušenia a likvidácie obchodných spoločností

• Aktuálne otázky konkurzného práva optikou judikatúry

• Chráni dočasná ochrana podnikateľov?

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
19:00 hod.

Spoločná večera

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 – 10:45 hod.

Prednáška:

Šikanózne návrhy na konkurzy

JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Danica Birošová
10:45 – 11:00 hod.

Coffee break

11:00 – 13:00 hod.

Pokračovanie prednášky:

Šikanózne návrhy na konkurzy

JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Danica Birošová
13:00 – 14:00 hod.

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte
alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
  180 € s DPH
  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •  videozáznam z podujatia
 •   online účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Tri Studničky****.

     Vzhľadom na novú situáciu týkajúcu sa hygienických opatrení, budeme účastníkov, ktorí majú rezervované ubytovanie, kontaktovať o ďalšom postupe emailovou alebo telefonickou formou.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba LUX izba
   
  1 osoba / noc 2 osoby / noc 1 osoba / noc 2 osoby / noc
  90 € 100 € 90 € 100 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 15. – 16. 10. 2020 je možné rezervovať na e-mailovej adrese  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: KRST3
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871

  Doplňujúce informácie:

 • Raňajky sú zahrnuté v cene pobytu.

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
 •  profivzdelavanie@pp.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Hotel Tri Studničky**** 
   031 01, Demänovská Dolina 5
   
 •    GPS súradnice: 49.029801, 19.572568

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Partneri

  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .