Odpadové
hospodárstvo 2020

VI. ročník EPI konferencie

pod záštitouMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Materiály a videozáznam

12. – 13. 10. 2020  Hotel Grand Jasná****  v Demänovskej DolineŽivý prenos

  Fyzická účasť je už obsadená. Do pozornosti vám preto dávame možnosť zúčastniť sa podujatia prostredníctvom živého online prenosu. Nemusíte sa obávať, že stratíte kontakt – aj z pohodlia domova máte príležitosť posielať prednášajúcim otázky, a to prostredníctvom aplikácie slido.com. Odpovede na vaše otázky si následne vypočujeme v panelovej diskusii.

O konferencii

Spoločnosť Poradca podnikateľa vás aj v roku 2020 pozýva na prestížnu EPI konferenciu zameranú na problematiku odpadového hospodárstva.

Vďaka jedinečnému zoskupeniu účastníkov – ako sú samotní tvorcovia zákona, zástupcovia odbornej obce či predstavitelia z praxe, získate nielen komplexný pohľad na zmeny v právnych normách, ale sa tiež inšpirujete od popredných spoločností, ako zvládnuť túto náročnú problematiku.

Záver obidvoch dní zavŕšime panelovými diskusiami, ktoré tradične patria medzi „znalostnú čerešničku“ po informáciami nabitom programe.

Moderátori

speakers

Ing. Peter Gallovič

Moderátor konferencie,
E. P. A. spol. s r. o.
(OSOBNÁ ÚČASŤ)
speakers

Ing. Tomáš Schabjuk

Moderátor panelovej diskusie počas 2. dňa, riaditeľ spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.
(OSOBNÁ ÚČASŤ)

Prednášajúci

Prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť priebežne doplňujeme.

speakers

Mgr. Juraj Smatana

Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník
(ONLINE)
speakers

Mgr. Michal Bakyta

Ministerstvo životného prostredia SR, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia odpadového hospodárstva
(ONLINE)
speakers

Ing. Peter Šimurka

Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
(ONLINE)
speakers

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.

Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce ředitele odboru odpadů
(ONLINE)
speakers

Ing. Ján Dráb, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR, analytik Inštitútu environmentálnej politiky (IEP)
(ONLINE)
speakers

Ing. Martin Basila

Founder & CEO,
SENSONEO j. s. a.
(OSOBNÁ ÚČASŤ)
speakers

Ing. Roman Vandák

Riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK
(ONLINE)
speakers

Miroslav Jakuš

INISOFT s.r.o.,
riaditeľ spoločnosti
(ONLINE)
speakers

Dipl. Ing. Dušan Magula

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident asociácie
(ONLINE)
speakers

Bc. Zuzana Čachová

Mesto Trenčín, referent pre životné prostredie
(OSOBNÁ ÚČASŤ)
speakers

Jože Gregorič

MJP VOKA SNAGA d. o. o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu
(ONLINE)
speakers

Ing. Juraj Jakeš

Marius Pedersen, SR,
obchodný riaditeľ,
je účastníkom panelovej diskusie v 1. dni
(OSOBNÁ ÚČASŤ)
speakers

JUDr. Katarína Liebscherová

Advokátka,
Senior Associate
(OSOBNÁ ÚČASŤ)
speakers

Mgr. Janette Smažáková

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia legislatívy a práva, poverená vykonávaním funkciou riaditeľa odboru legislatívy
(ONLINE)
speakers

Nina Sankovič

JP VOKA SNAGA d. o. o., vedúca oddelenia PR VOKA SNAGA, najväčšej slovinskej komunálnej spoločnosti
(ONLINE)
speakers

JUDr. Roman Malček

REDOX, majiteľ spoločnosti
(OSOBNÁ ÚČASŤ)
speakers

Ing. Viera Špalková, PhD.

MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
(ONLINE)

Program

9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:40 hod.

Otvorenie konferencie

Mgr. Juraj Smatana, Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník

I. blok prednášok

Zmeny v právnej úprave odpadového hospodárstva a ich dopad na priemysel a obce

10:40 – 11:10 hod.

Ciele odpadového hospodárstva v kontexte EÚ

Ing. Peter Šimurka, Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Ing. Viera Špalková, PhD., MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
11:10 – 11:30 hod.

Analýza fungovania triedeného zberu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov

Ing. Ján Dráb, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR, analytik Inštitútu environmentálnej politiky (IEP)
11:30 – 12:00 hod.

„Nový komunálny odpad“ a dopad ďalších zmien na odpadové hospodárstvo

JUDr. Katarína Liebscherová, Advokátka, Senior Associate
12:00 – 12:50 hod.

Obedná prestávka

II. blok prednášok

Smerovanie odpadového hospodárstva v kontexte nových výziev

12:50 – 13:30 hod.

Vízia MŽP SR o fungovaní odpadového hospodárstva

Mgr. Michal Bakyta, Ministerstvo životného prostredia SR, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia odpadového hospodárstva
13:30 – 13:50 hod.

Novela zákona o odpadoch

Mgr. Janette Smažáková, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia legislatívy a práva, poverená vykonávaním funkciou riaditeľa odboru legislatívy
13:50 – 14:10 hod.

Smerovanie odpadového hospodárstva v ČR

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce ředitele odboru odpadů
14:10 – 14:30 hod.

Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej republiky
Možnosti riešenia nakladania s komunálnymi odpadmi

Ing. Roman Vandák, Riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK
14:30 – 14:50 hod.

Hlavné problémy odpadového hospodárstva a možné riešenia z pohľadu praxe a zainteresovaných subjektov

Dipl. Ing. Dušan Magula, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident asociácie
14:50 – 15:10 hod.

Dopady zmien v zákone na samosprávy

Bc. Zuzana Čachová, Mesto Trenčín, referent pre životné prostredie
15:10 – 15:30 hod.

Prechod mesta Ľubľana na udržateľné nakladanie s odpadom a obehové hospodárstvo /
Ljubljana's transition to sustainable waste management and circular economy

Nina Sankovič, JP VOKA SNAGA d. o. o., vedúca oddelenia PR VOKA SNAGA, najväčšej slovinskej komunálnej spoločnosti
15:30 – 15:50 hod.

Coffee break

15:50 – 17:00 hod.

Panelová diskusia na tému: Akým smerom by sa malo vydať odpadové hospodárstvo do roku 2025

19:00 hod.

Spoločná večera

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

I. blok prednášok

Elektronizácia odpadového hospodárstva

9:00 – 9:15 hod.

Informačný systém odpadového hospodárstva

Ing. Peter Šimurka, Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
9:15 – 9:40 hod.

Vážiace systémy transportnej techniky odpadu

JUDr. Roman Malček, REDOX, majiteľ spoločnosti
9:40 – 10:00 hod.

Ako môže pomôcť elektronizácia dát odpadového hospodárstva obciam pri vývoze odpadov?

Ing. Martin Basila, Founder & CEO, SENSONEO j. s. a.
10:00 – 10:20 hod.

Ako konkrétne sa zmení evidencia odpadov od 1. 1. 2021 po zavedení ISOH SR vo svetle desaťročných skúseností z ISOH ČR?

Miroslav Jakuš, INISOFT s.r.o., riaditeľ spoločnosti
10:20 – 10:40 hod.

Systém vykazovania údajov o odpadoch v Slovinsku, z pohľadu verejnej spoločnosti /
The system of recording waste in Slovenia from the perspective of a public company

Jože Gregorič, JP VOKA SNAGA d. o. o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu
10:40 – 11:00 hod.

Coffee break

11:00 – 12:30 hod.

Panelová diskusia na tému: Je MŽP SR, ISOH a povinné osoby pripravené na elektronizáciu dát?

12:30 hod.

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte
alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Tento typ účasti je už obsadený
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •  videozáznam z podujatia
 •   fyzická účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •   obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •   Zákon o odpadoch (podľa právneho stavu k 27. 3. 2020)
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  180 € s DPH
  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •  videozáznam z podujatia
 •   online účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •   Zákon o odpadoch (podľa právneho stavu k 27. 3. 2020)
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

     Vzhľadom na novú situáciu týkajúcu sa hygienických opatrení, budeme účastníkov, ktorí majú rezervované ubytovanie, kontaktovať o ďalšom postupe emailovou alebo telefonickou formou.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba Izba DELUXE
   
  Jednolôžková Dvojlôžková Jednolôžková Dvojlôžková
  90 € 100 € 90 € 100 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 12. – 13. 10. 2020 je možné rezervovať na e-mailovej adrese  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: OHGHJ
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871

  Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky
 • parkovanie
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • wifi pripojenie
 • gopass kartu grátis
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
 •  profivzdelavanie@pp.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Hotel Grand Jasná**** 
   031 01, Demänovská Dolina 71
   
 •    GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  sponsors

  Partner

  sponsors

  Promo partner

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .