Trestné právo 2020

VII. ročník EPI konferencie

Videozáznam a materiály

14. – 15. 12. 2020
Živý prenos z  Hotela Tri Studničky****  v Demänovskej Doline

  Na základe aktuálnych hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva budeme konferenciu vysielať formou živého online prenosu z priestorov Hotela Tri Studničky****. V prípade uvoľnenia opatrení sa bude konferencia konať tradičným spôsobom v hoteli s možnosťou fyzickej účasti. Viac o priebehu konferencie nájdete TU.

O konferencii

Pod vedením Jozefa Čentéša, Ľubice Masárovej a ďalších renomovaných odborníkov na Slovensku, vám spoločnosť Poradca podnikateľa už po 7-krát prináša jedinečný program k problematike trestného práva na Slovensku. Na základe aktuálnych hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva budeme konferenciu vysielať formou živého online prenosu z priestorov Hotela Tri Studničky****. V prípade uvoľnenia opatrení sa bude konferencia konať tradičným spôsobom v hoteli s možnosťou fyzickej účasti.

Ústrednými témami tohto ročníka budú:

  • trestná zodpovednosť právnických osôb,
  • daňová optimalizácia,
  • zneužitie práva a daňových podvodov z pohľadu daňového práva s poukazom na relevantnú judikatúru súdov,
  • rozloženie dôkazného bremena medzi daňový subjekt a daňové orgány
  • či použitie dôkazov získaných v trestnom konaní daňovými orgánmi.

Kontakt na prvom mieste

Vieme, že mnohí z vás oceňujú možnosť konzultovať svoje problémy priamo s prednášajúcimi. Spred svojich obrazoviek sa preto môžete aj napriek vzdialenosti aktívne zapájať do podujatia, a to prostredníctvom aplikácie slido.com, ktorá vám umožní počas celého priebehu podujatia posielať prednášajúcim svoje otázky či postrehy k danej problematike. Odpovede si následne vypočujeme v panelovej diskusii.

Čo vás čaká?

Uznávaní odborníci pre oblasť trestného práva v SR

Kompletný prehľad príslušnej legislatívy z pohľadu teórie aj praxe

Panelová diskusia a možnosť konzultácie vlastných problémov

Možnosť využiť daňové či mzdové konzultácie aj po skončení podujatia

Prednášajúci

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

Advokátka a daňová poradkyňa

Advokátka venujúca sa daňovým sporom, daňová poradkyňa, členka metodickej komisie SKDP pre správu daní, odborná asistentka na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, lektorka Akadémie daňových poradcov.

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Prokurátor a vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK). Po úspešnom habilitačnom konaní na PF UK bol v roku 2008 vymenovaný za docenta vo vednom odbore trestné právo a po úspešnom vymenúvacom konaní na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne bol v roku 2014 vymenovaný za profesora vo vednom odbore trestné právo. V súčasnosti pôsobí na Generálnej prokuratúre SR vo funkcii zástupcu riaditeľky trestného odboru. Od roku 1999 je vysokoškolským učiteľom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK; od roku 2015 je vedúcim tejto katedry. Je členom Vedeckých rád PF UK, Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Pôsobí aj ako externý pedagóg Justičnej akadémie SR a je členom dvoch vedeckých rád odborných časopisov v ČR. Pôsobí ako predseda rigoróznej komisie pre trestné právo procesné a trestné právo hmotné a tiež ako predseda odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor trestné právo. Je autorom alebo spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov, odborných publikácií, niekoľkých desiatok vedeckých článkov; je autorom vedeckých monografií Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v SR (2007) a Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty (2013) a spoluautorom vedeckej monografie Dejiny prokuratúry na Slovensku (2014). Pravidelne sa zúčastňuje a vystupuje na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Absolvoval štyri študijné pobyty v zahraničí. Bol členom rekodifikačnej komisie, ktorá vypracovala návrh nového Trestného poriadku, a členom Legislatívnej rady vlády SR. Je laureátom ceny Karola Planka časopisu pre právnu prax Justičná revue za rok 2009.

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Advokát a odborník pre oblasť trestného, obchodného a občianskeho práva

Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti je prodekanom pre rozvoj a grantovú činnosť a docentom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V minulosti bol prodekanom pre zahraničné vzťahy, styk s verejnosťou, ďalšie vzdelávanie a projektovú činnosť (2011 – 2015) a členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave (2013 – 2016). Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých publikácií a aktívne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí. Študijné a prednáškové pobyty absolvoval na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015, 2017), Univerzite Scranton v Pensylvánii (USA) (2015), Právnickej fakulte Univerzity v Salzburgu (2016), Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (2011) a iných inštitúciách. Vo svojej právnej praxi sa špecializuje na oblasť trestného práva, ale významné skúsenosti získal aj v oblasti obchodného a občianskeho práva. Podieľal sa na príprave zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, s ktorou súvisí aj problematika tzv. Due Diligence obchodných spoločností v Slovenskej republike.

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

 

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry SR, odborník na ekonomickú kriminalitu

Vyše 26 rokov pôsobí v rezorte prokuratúry, kde sa zaoberá prevažne dozorom závažných foriem ekonomickej trestnej činnosti. Zároveň externe spolupracoval na viacerých vysokých školách – Právnická fakulta UPJŠ Košice, Filozofická fakulta PU Prešov, Univerzita Komenského Bratislava a Justičná akadémia Pezinok. Publikoval množstvo článkov k ekonomickej trestnej činnosti a je spoluautorom kníh s problematikou trestné právo. V súčasnosti pôsobí na Úrade špeciálnej prokuratúry SR a vystupuje na početných vedeckých konferenciách k témam o ekonomickej kriminalite.

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

Program konferencie

9:55 – 10:00 hod.

Otvorenie konferencie

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
Advokátka a daňová poradkyňa
10:00 – 12:00 hod.

Daňová optimalizácia

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry SR, odborník na ekonomickú kriminalitu
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém – www.epi.sk

Ing. Jiří Nosek
Obchodný zástupca ekonomického a právneho systému EPI
12:10 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:00 hod.

Daňové podvody a zneužitie práva z pohľadu daňového práva a rozloženie dôkazného bremena medzi daňový subjekt a daňové orgány

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
Advokátka a daňová poradkyňa
14:00 – 14:15 hod.

Prestávka

14:15 – 16:00 hod.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Advokát a odborník pre oblasť trestného, obchodného a občianskeho práva
16:00 – 17:00 hod.

Panelová diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 – 11:00 hod.

Daňové trestné činy

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Prokurátor a vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského
11:00 – 11:15 hod.

Prestávka

11:15 – 12:15 hod.

Daňové podvody a zneužitie práva z pohľadu daňového práva a rozloženie dôkazného bremena medzi daňový subjekt a daňové orgány

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
Advokátka a daňová poradkyňa
12:15 – 13:15 hod.

Panelová diskusia

13:15

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
 •  profivzdelavanie@pp.sk
  180 € s DPH
  (ŽIVÉ VYSIELANIE)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  videozáznam z konferencie
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •   online účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 415
  +421 41 70 53 888

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Hotel Tri Studničky****
  031 01 Demänovská Dolina 5
 •    GPS súradnice: 49.029801, 19.572568

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors