VI. ročník EPI KONFERENCIE

Konkurz
a reštrukturalizácia 2021

6 kreditných bodov pre správcov konkurznej podstaty.
Videozáznam a materiály   Reportáž z podujatia v roku 2021

24. – 25. 5. 2021
Tatranská Lomnica,  Grandhotel Praha**** 
Živý prenos

  Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

O konferencii

Už viac ako rok pociťujú podnikatelia a firmy tvrdý dosah vládnych opatrení prijatých v dôsledku pandémie COVID-19 na finančnú a ekonomickú oblasť svojho podnikania. Na konferencii sa budeme venovať aktuálnej aj pripravovanej legislatíve a na ekonomickú krízu vyvolanú koronavírusom sa pozrieme nielen z pohľadu legislatívy a práva, ale hlavne z pohľadu aplikačnej praxe.

V poradí už VI. ročník prestížnej EPI konferencie vám tentoraz prinesie konkrétne odpovede na otázky:

 • Ako sa dá predísť úpadku spoločnosti (firmy)
 • Ako diverzifikovať podnikateľské riziko  ako sa legálne vyhnúť reštrukturalizácii
 • Čo robiť, ak úpadok nastane alebo čo robiť, ak už je firma v úpadku
 • Ako na reštrukturalizačný život v podniku, aby nedošlo k zániku spoločnosti modelový posudok a modelový plán
 • Ako vytvoriť reštrukturalizačný plán a za akých podmienok má byť schválený
 • Ako riešiť praktické problémy vo firme aj z morálneho aspektu   
 • Ako novela v roku 2021 rieši preventívne a insolvenčné reštrukturalizácie
 • Ako na test úpadku

Pre poberateľov dotácií bude vytvorený priestor na riešenie modelového prípadu (jeden posudok a jeden plán).

Konferencia je určená pre majiteľov firiem a štatutárov (konateľov), ekonómov, firemných právnikov a právnikov venujúcich sa konkurzu a reštrukturalizácii, ako aj správcov konkurznej podstaty.

  Pozrite si reportáž z podujatia v roku 2020

Korona Safe

Hygienické opatrenia
Podujatie bude prebiehať pri dodržaní všetkých platných hygienických opatrení pre dané obdobie (povinné rúška, meranie teploty pri vstupe do priestorov, priebeh registrácie a sedenie s náležitým odstupom, dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch).
Kapacita a možnosti fyzickej účasti
Aktuálna situácia umožňuje, aby sa v hotelovej sále zúčastnilo 18 osôb fyzicky. Tento počet sa môže meniť v závislosti od stanovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade záujmu, je tiež možné zúčastniť sa konferencie fyzicky v hoteli a sledovať priebeh podujatia z hotelových izieb. Títo účastníci budú mať v prípade potreby možnosť osobne sa stretnúť s lektormi a konzultovať problematiku vo vyhradenom čase.
Testovanie
Pri fyzickej účasti v konferenčnej miestnosti je nevyhnutné disponovať platným COVID testom, nie starším ako 12 hodín. Pokiaľ ste toto ochorenie prekonali, resp. ste zaočkovaný, ste povinný sa preukázať náležitým potvrdením. Ubytovaným hosťom, ktorí budú sledovať konferenciu z hotelových izieb, postačuje COVID test, nie starší ako 72 hodín.
Catering
Občerstvenie počas pobytu v hoteli bude prebiehať po dohode s účastníkmi, buď formou Room service alebo v priestoroch vonkajšej terasy.

Povedali o nás

„Rada by som Vám touto cestou chcela poďakovať za zrealizovanie konferencie formou živého prenosu. Konferencie sme sa zúčastnili aj v minulom roku a dovolím si napísať vyjadrenie, že tento ročník mal prednášajúcich aj prednášky na vysokej odbornej, ale aj zrozumiteľnej úrovni. Moderovaná diskusia bola prínosom určite pre všetkých zúčastnených. Sami sme si z nej odniesli zodpovedané otázky. Tešíme sa na ďalší ročník. Verím, že sa ho zúčastníme osobne.“

Miriam Surová, Obchodná riaditeľka, WEBY GROUP, s.r.o. (Účastníčka konferencie v roku 2020.)

Čo vás čaká?

rozsiahly priestor na otvorenú diskusiu

aktuálne otázky konkurzného práva optikou judikatúry

podrobné vysvetlenie legislatívnych pravidiel

Prednášajúci a moderátor:

Michaela Pastorková

Moderátor konferencie

Michaela Pastorková

JUDr. Martin Maliar

Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva

V súčasnosti pôsobí ako štátny zamestnanec v oblasti legislatívy občianskeho a obchodného práva, kde sa podieľa na príprave novej legislatívy. Vo svojej bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike obchodného, konkurzného a spotrebiteľského práva.

JUDr. Martin Maliar

 

JUDr. Danica Birošová

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín

Od roku 1992 zapísaná v zozname advokátov a od roku 1993 v zozname správcov konkurznej podstaty. Pracuje predovšetkým v oblasti obchodného a konkurzného práva. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Na tému konkurzného práva aktívne prednáša v rámci Klubu právnikov Mesta Trenčín.

JUDr. Danica Birošová

 

Ing. Eva Barčíková

Daňový poradca, člen SKDP, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a člen legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty

Je majiteľom účtovnej kancelárie a majiteľom a partnerom daňovo – poradenskej spoločnosti. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní s pôsobnosťou vo viacerých oblastiach podnikania. Odborne zastrešuje klientov v rôznych oblastiach daní a zastupuje klientov pri výkone daňových kontrol. Pôsobí ako znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Daňovníctvo a účtovníctvo. V rámci svojej profesie sa taktiež venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Eva Barčíková

Program

9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:35 hod.

Otvorenie konferencie

10:35 – 12:00 hod.

Prednáška:

Zhodnotenie súčasného stavu reštrukturalizácií v SR a kľúčové systémové problémy ich efektívneho fungovania

JUDr. Martin Maliar,
Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

 www.epi.sk 
12:10 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:45 hod.

Prednáška:

Sprievodca reštrukturalizáciou v praxi – ekonomický aspekt a právne problémy (1. časť prednášky)

JUDr. Danica Birošová,
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
Ing. Eva Barčíková,
Daňový poradca, člen SKDP, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a člen legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty
14:45 – 15:00 hod.

Prestávka

15:00 – 16:00 hod.

Prednáška:

Sprievodca reštrukturalizáciou v praxi – ekonomický aspekt a právne problémy (2. časť prednášky)

JUDr. Danica Birošová,
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
Ing. Eva Barčíková,
Daňový poradca, člen SKDP, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a člen legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty
16:00 – 16:10 hod.

Prestávka

16:10 – 17:00 hod.

Panelová diskusia

JUDr. Danica Birošová,
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
Ing. Eva Barčíková,
Daňový poradca, člen SKDP, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a člen legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty
JUDr. Martin Maliar,
Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

9:00 – 10:45 hod.

Prednáška:

Sprievodca reštrukturalizáciou v praxi – ekonomický aspekt a právne problémy (3. časť prednášky)

JUDr. Danica Birošová,
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
Ing. Eva Barčíková,
Daňový poradca, člen SKDP, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a člen legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty
10:45 – 11:00 hod.

Prestávka

11:00 – 12:30 hod.

Prednáška:

Riešenia pre preventívne a insolvenčné reštrukturalizácie, ktoré prinesie nová právna úprava v roku 2021

JUDr. Martin Maliar,
Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
12:30 – 12:40 hod.

Prestávka

12:40 – 13:30 hod.

Panelová diskusia

JUDr. Danica Birošová,
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., predsedkyňa Klubu právnikov Mesta Trenčín
Ing. Eva Barčíková,
Daňový poradca, člen SKDP, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb, člen legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a člen legislatívnej komisie pre daň z pridanej hodnoty
JUDr. Martin Maliar,
Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
13:30 – 14:30 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
   20 % zľava 
   288 €  230,40 € s DPH

  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
   50 % zľava 
   180 €  90 € s DPH

  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 • Konferenčný balíček pre príjemné sledovanie streamu, ktorý dostanete kuriérom
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Grandhoteli Praha****.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Izba MODERN/CLASSIC Izba CLASSIC
   
  1 osoba / noc 2 osoby / noc 1 osoba / noc 2 osoby / noc
  85 € 95 € 85 € 95 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 24. – 25. 5. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: KR021
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871, +421 911 119 501

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  Grandhotel Praha****
   Tatranská Lomnica 8, 059 60
   
 •    GPS súradnice: 49.169947, 20.280189