III. ročník EPI KONFERENCIE

Kybernetická bezpečnosť 2021

4. – 5. 10. 2021
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****Živý prenos

The European Cybersecurity Month (ECSM) Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti  je kampaň Európskej únie, ktorá sa uskutočňuje každoročne v októbri od roku 2012. Konferencia Kybernetická bezpečnosť 2021 je na Slovensku úvodným podujatím tohoročnej kampane  Think Before U Click  (Uvažuj skôr, než klikneš).

O konferencii

Komu je konferencia určená?

IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať III. ročník prestížnej EPI konferencie od Poradcu podnikateľa, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Kto bude mať slovo:
Tvorcovia legislatívy i podnikatelia a firmy z praxe.

Pod záštitou:

Pod záštitou

Odborní garanti:

Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant

Čo vás čaká?

Aktuálny stav, výzvy a problémy regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zosúladenie bezpečnostných požiadaviek so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti
Globálne skúsenosti z praxe od „analýzy po audit“
Bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných rizík
Bezpečnosť očami hackera
Bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti
* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci:

speakers

JUDr. Roman Konečný

Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
speakers

Ing. Radek Beneš, MSc.

Súdny znalec
speakers

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM

Advokát, Mediátor, Pověřenec pro ochranu osobních údajů
speakers

JUDr. Pavel Zeman

Bývalý Nejvyšší státní zástupce ČR
speakers

JUDr. Štefan Pilár

Právnik a certifikovaný audítor KB v AK Bukovinský & Chlipala
speakers

npor. JUDr. René Baran, PhD.

Národný bezpečnostný úrad, Sekcia regulácie a dohľadu
speakers

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala
speakers

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, prodekan
speakers

Ing. Martin Gymerský

Národná sústava povolaní, tajomník sektorovej rady
speakers

Ing. Miroslav Havelka

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľ odboru vzdelávania
speakers

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekan
speakers

Mgr. Marek Zeman, PhD.

C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov
speakers

plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

Akadémia Policajného zboru, prorektor
speakers

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
speakers

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE

ISACA Slovensko
speakers

Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE

ISACA Slovensko
speakers

Mgr. Rastislav Janota

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
speakers

Doc. Ing. Dagmar Vidríková, PhD.

Národná diaľničná spoločnosť, Vedúca odboru riadenia bezpečnosti
speakers

Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Znalecká organizácia
speakers

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITIL Expert, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

Auditori.it
speakers

Ing. Zuzana Omelková

GAMO, a.s., CISO
speakers

Pavol Draxler, MSc.

Binary Confidence, security manažér
speakers

Ing. Tomáš Zaťko

CEO Citadelo
speakers

Mgr. Martina Lisická

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce

Program

Prednášky priebežne dopĺňame.

Gregor Mareš,
Moderátor konferencie
9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie konferencie

JUDr. Roman Konečný, Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
9:35 – 9:40 hod.

Otvorenie 1. bloku: Právo bezpečnosti a ochrany informácií

Gregor Mareš, Moderátor
9:40 – 10:05 hod.

Vyšetrovanie kybernetických bezpečnostných udalostí
Zobraziť abstrakt

Ing. Radek Beneš. MSc., Súdny znalec
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM, Advokát, Mediátor, Pověřenec pro ochranu osobních údajů
10:05 – 10:30 hod.

Spolupráce vybraných orgánů při odhalování kyberkriminality
Zobraziť abstrakt

JUDr. Pavel Zeman, Bývalý Nejvyšší státní zástupce ČR
10:30 – 10:55 hod.

Zodpovednosť prevádzkovateľa základnej služby a tretej strany za porušenie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

JUDr. Štefan Pilár, Právnik a certifikovaný audítor KB v AK Bukovinský & Chlipala
10:55 – 11:20 hod.

Európska legislatíva a regulácia v ochrane informácií
Zobraziť abstrakt

npor. JUDr. René Baran, PhD., Národný bezpečnostný úrad, Sekcia regulácie a dohľadu
11:20 – 11:25 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

www.epi.sk
11:25 – 11:40 hod.

Prestávka

11:40 – 12:40 hod.

Panelová diskusia: Kybernetické bezpečnostné udalosti z pohľadu súkromného a trestného práva. Ako riešiť, spolupracovať a postihovať tieto prípady?
Zobraziť abstrakt

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala
Ing. Mgr. RNDr. Radek Beneš, MBA, Súdny znalec
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM, Advokát, Mediátor, Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Pavel Zeman, Bývalý Nejvyšší státní zástupce ČR
JUDr. Štefan Pilár, Právnik a certifikovaný audítor KB v AK Bukovinský & Chlipala
JUDr. René Baran, PhD., Národný bezpečnostný úrad, Sekcia regulácie a dohľadu
Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE, Generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Znalecká organizácia
12:40 – 13:40 hod.

Obedná prestávka

13:40 – 13:45 hod.

Otvorenie 2. bloku: Vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti

Gregor Mareš, Moderátor
13:45 – 14:10 hod.

Východiská a výzvy vzdelávacieho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zobraziť abstrakt

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, prodekan
14:10 – 14:35 hod.

Požiadavky na kybernetické roly v národnej sústave povolaní

Ing. Martin Gymerský, Národná sústava povolaní, tajomník sektorovej rady
14:35 – 15:00 hod.

Princípy ďalšieho vzdelávania a špecializácie v kybernetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Ing. Miroslav Havelka, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľ odboru vzdelávania
15:00 – 15:25 hod.

Praktické skúsenosti so vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti na univerzite
Zobraziť abstrakt

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekan
15:25 – 15:50 hod.

Prepojenie vzdelávania zamestnancov v informačnej bezpečnosti na riadenie rizík v organizácii
Zobraziť abstrakt

Mgr. Marek Zeman, PhD., C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov
15:50 – 16:15 hod.

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v informačnej bezpečnosti ako preventívny mechanizmus zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti SR
Zobraziť abstrakt

plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., Akadémia Policajného zboru, prorektor
16:15 – 16:30 hod.

Prestávka

16:30 – 17:30 hod.

Panelová diskusia: Quo vadis vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti?

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, prodekan
Ing. Martin Gymerský, Národná sústava kvalifikácií, tajomník Sektorovej rady
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekan
Ing. Miroslav Havelka, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľka odboru vzdelávania
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Marek Zeman, PhD., C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov
plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., Akadémia Policajného zboru, prorektor

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Gregor Mareš,
Moderátor konferencie
9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

Gregor Mareš, Moderátor
9:35 – 9:40 hod.

Otvorenie 3. bloku: Každodenná prax kybernetickej bezpečnosti

Gregor Mareš, Moderátor
9:40 – 10:05 hod.

Prečo je audit kybernetickej bezpečnosti len začiatok?
Zobraziť abstrakt

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE, ISACA Slovensko
Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE, ISACA Slovensko
10:05 – 10:30 hod.

Taký priemerný deň riaditeľa Národného centra kybernetickej bezpečnosti (alebo tiež - čo všetko vlastne robíme na SK-CERTe)
Zobraziť abstrakt

Mgr. Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
10:30 – 10:55 hod.

Postup pri implementácii procesov riadenia kybernetickej bezpečnosti a opatrení v NDS

Doc. Ing. Dagmar Vidríková, PhD., Národná diaľničná spoločnosť, Vedúca odboru riadenia bezpečnosti
10:55 – 11:20 hod.

Slovenská komunita kybernetickej bezpečnosti podľa nariadenia EÚ o sieti kompetenčných centier
Zobraziť abstrakt

Mgr. Martina Lisická, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce a projektov EÚ
11:20 – 11:35 hod.

Prestávka

11:35 – 12:00 hod.

Ako na samohodnotenie... Máme menej práce? (Prípadová štúdia)
Zobraziť abstrakt

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITIL Expert, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert, Auditori.it
12:00 – 12:25 hod.

Keď založenie ticketu nestačí (Prípadová štúdia: ransomware recovery)
Zobraziť abstrakt

Ing. Zuzana Omelková, GAMO, a.s., CISO
12:25 – 12:50 hod.

Z nášho kolegu sa vykľul hacker!
Zobraziť abstrakt

Ing. Tomáš Zaťko, CEO Citadelo
12:50 – 13:15 hod.

Od SOC k SOCaaS (SOC as a Service)

Pavol Draxler. MSc., Binary Confidence, security manažér
13:15 – 13:20 hod.

Ukončenie konferencie

13:20 – 14:20 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888,   
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Hoteli Grand Jasná****.

  Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba Izba DELUXE
   
  1 osoba / noc 2 osoby / noc 1 osoba / noc 2 osoby / noc
  75 € 85 € 75 € 85 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 4. – 5. 10. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: KBGHJ
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871, +421 911 119 501

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  sponsors

  Partner

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Reportáž

  z EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2021 konanej dňa 4. – 5. 10. 2021 v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

  Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.
  Zdroj: Spravodajská televízia TA3

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  Hotel Grand Jasná****
  031 01 Demänovská Dolina 71
 •    GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

    Novinky
    Vstupenka

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

  Vlastné nastavenie cookies