III. ročník EPI KONFERENCIE

Kybernetická bezpečnosť 2021

>

Trendy a prax kybernetickej bezpečnosti
Tri roky so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

4. – 5. 10. 2021
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****Živý prenos

The European Cybersecurity Month (ECSM) Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti  je kampaň Európskej únie, ktorá sa uskutočňuje každoročne v októbri od roku 2012. Konferencia Kybernetická bezpečnosť 2021 je na Slovensku úvodným podujatím tohoročnej kampane  Think Before U Click  (Uvažuj skôr, než klikneš).

O konferencii

Komu je konferencia určená?

IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať III. ročník prestížnej EPI konferencie od Poradcu podnikateľa, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Kto bude mať slovo:
Tvorcovia legislatívy i podnikatelia a firmy z praxe.

Pod záštitou:

Pod záštitou

Odborní garanti:

Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant

Čo vás čaká?

Aktuálny stav, výzvy a problémy regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zosúladenie bezpečnostných požiadaviek so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti
Globálne skúsenosti z praxe od „analýzy po audit“
Bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných rizík
Bezpečnosť očami hackera
Bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti
* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci:

speakers

Ing. Radek Beneš, MSc.

Súdny znalec
speakers

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM

Advokát, Mediátor, Pověřenec pro ochranu osobních údajů
speakers

JUDr. Pavel Zeman

Bývalý Nejvyšší státní zástupce ČR
speakers

JUDr. Štefan Pilár

Právnik a certifikovaný audítor KB v AK Bukovinský & Chlipala
speakers

npor. JUDr. René Baran, PhD.

Národný bezpečnostný úrad, Sekcia regulácie a dohľadu
speakers

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala
speakers

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, prodekan
speakers

Ing. Martin Gymerský

Národná sústava povolaní, tajomník sektorovej rady
speakers

Ing. Miroslav Havelka

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľ odboru vzdelávania
speakers

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekan
speakers

Mgr. Marek Zeman, PhD.

C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov
speakers

plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

Akadémia Policajného zboru, prorektor
speakers

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
speakers

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE

ISACA Slovensko
speakers

Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE

ISACA Slovensko
speakers

Mgr. Rastislav Janota

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
speakers

Doc. Ing. Dagmar Vidríková, PhD.

Národná diaľničná spoločnosť, Vedúca odboru riadenia bezpečnosti
speakers

Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Znalecká organizácia
speakers

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITIL Expert, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

Auditori.it
speakers

Zuzana Omelková

Gamo, a.s.
speakers

Pavol Draxler, MSc.

Binary Confidence, security manažér
speakers

Ing. Tomáš Zaťko

CEO Citadelo
speakers

Mgr. Martina Lisická

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce

Program

Prednášky priebežne dopĺňame.

Gregor Mareš,
Moderátor konferencie
9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie konferencie

Gregor Mareš, Moderátor
9:35 – 9:40 hod.

Otvorenie 1. bloku: Právo bezpečnosti a ochrany informácií

Gregor Mareš, Moderátor
9:40 – 10:05 hod.

Vyšetrovanie kybernetických bezpečnostných udalostí
Zobraziť abstrakt

Ing. Radek Beneš. MSc., Súdny znalec
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM, Advokát, Mediátor, Pověřenec pro ochranu osobních údajů
10:05 – 10:30 hod.

Spolupráce vybraných orgánů při odhalování kyberkriminality
Zobraziť abstrakt

JUDr. Pavel Zeman, Bývalý Nejvyšší státní zástupce ČR
10:30 – 10:55 hod.

Zodpovednosť prevádzkovateľa základnej služby a tretej strany za porušenie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

JUDr. Štefan Pilár, Právnik a certifikovaný audítor KB v AK Bukovinský & Chlipala
10:55 – 11:20 hod.

Európska legislatíva a regulácia v ochrane informácií
Zobraziť abstrakt

npor. JUDr. René Baran, PhD., Národný bezpečnostný úrad, Sekcia regulácie a dohľadu
11:20 – 11:25 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

www.epi.sk
11:25 – 11:40 hod.

Prestávka

11:40 – 12:40 hod.

Panelová diskusia: Kybernetické bezpečnostné udalosti z pohľadu znalca, právnika a štátu. Ako riešiť, spolupracovať a postihovať tieto prípady?
Zobraziť abstrakt

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Partner a advokát v AK Bukovinský & Chlipala
Ing. Mgr. RNDr. Radek Beneš, MBA, Súdny znalec
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM, Advokát, Mediátor, Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Pavel Zeman, Bývalý Nejvyšší státní zástupce ČR
JUDr. Štefan Pilár, Právnik a certifikovaný audítor KB v AK Bukovinský & Chlipala
JUDr. René Baran, PhD., Národný bezpečnostný úrad, Sekcia regulácie a dohľadu
Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE, Generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Znalecká organizácia
12:40 – 13:40 hod.

Obedná prestávka

13:40 – 13:45 hod.

Otvorenie 2. bloku: Vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti

Gregor Mareš, Moderátor
13:45 – 14:10 hod.

Východiská a výzvy vzdelávacieho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zobraziť abstrakt

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, prodekan
14:10 – 14:35 hod.

Požiadavky na kybernetické roly v národnej sústave povolaní

Ing. Martin Gymerský, Národná sústava povolaní, tajomník sektorovej rady
14:35 – 15:00 hod.

Princípy ďalšieho vzdelávania a špecializácie v kybernetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Ing. Miroslav Havelka, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľ odboru vzdelávania
15:00 – 15:25 hod.

Praktické skúsenosti so vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti na univerzite
Zobraziť abstrakt

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekan
15:25 – 15:50 hod.

Prepojenie vzdelávania zamestnancov v informačnej bezpečnosti na riadenie rizík v organizácii
Zobraziť abstrakt

Mgr. Marek Zeman, PhD., C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov
15:50 – 16:15 hod.

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v informačnej bezpečnosti ako preventívny mechanizmus zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti SR
Zobraziť abstrakt

plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., Akadémia Policajného zboru, prorektor
16:15 – 16:30 hod.

Prestávka

16:30 – 17:30 hod.

Panelová diskusia: Quo vadis vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti?

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, prodekan
Ing. Martin Gymerský, Národná sústava kvalifikácií, tajomník Sektorovej rady
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, dekan
Ing. Miroslav Havelka, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľka odboru vzdelávania
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Marek Zeman, PhD., C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov
plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., Akadémia Policajného zboru, prorektor

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Gregor Mareš,
Moderátor konferencie
9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

Gregor Mareš, Moderátor
9:35 – 9:40 hod.

Otvorenie 3. bloku: Každodenná prax kybernetickej bezpečnosti

Gregor Mareš, Moderátor
9:40 – 10:05 hod.

Prečo je audit kybernetickej bezpečnosti len začiatok?
Zobraziť abstrakt

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE, ISACA Slovensko
Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE, ISACA Slovensko
10:05 – 10:30 hod.

Taký priemerný deň riaditeľa Národného centra kybernetickej bezpečnosti (alebo tiež - čo všetko vlastne robíme na SK-CERTe)
Zobraziť abstrakt

Mgr. Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
10:30 – 10:55 hod.

Postup pri implementácii procesov riadenia kybernetickej bezpečnosti a opatrení v NDS

Doc. Ing. Dagmar Vidríková, PhD., Národná diaľničná spoločnosť, Vedúca odboru riadenia bezpečnosti
10:55 – 11:20 hod.

Slovenská komunita kybernetickej bezpečnosti podľa nariadenia EÚ o sieti kompetenčných centier
Zobraziť abstrakt

Mgr. Martina Lisická, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce a projektov EÚ
11:20 – 11:35 hod.

Prestávka

11:35 – 12:00 hod.

Ako na samohodnotenie... Máme menej práce? (Prípadová štúdia)
Zobraziť abstrakt

Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITIL Expert, ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert, Auditori.it
12:00 – 12:25 hod.

Keď založenie ticketu nestačí (Prípadová štúdia: ransomware recovery)
Zobraziť abstrakt

Zuzana Omelková, Gamo, a.s.
12:25 – 12:50 hod.

Z nášho kolegu sa vykľul hacker!
Zobraziť abstrakt

Ing. Tomáš Zaťko, CEO Citadelo
12:50 – 13:15 hod.

Od SOC k SOCaaS (SOC as a Service)

Pavol Draxler. MSc., Binary Confidence, security manažér
13:15 – 13:20 hod.

Ukončenie konferencie

13:20 – 14:20 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888,   
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Hoteli Grand Jasná****.

  Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba Izba DELUXE
   
  1 osoba / noc 2 osoby / noc 1 osoba / noc 2 osoby / noc
  75 € 85 € 75 € 85 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 4. – 5. 10. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: KBGHJ
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871, +421 911 119 501

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovania osobných údajov.

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  Hotel Grand Jasná****
  031 01 Demänovská Dolina 71
 •    GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

    Novinky
    Vstupenka