VII. ročník EPI KONFERENCIE

Odpadové
hospodárstvo 2021

pod záštitouMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Videozáznam a materiály

27. – 28. 9. 2021, Demänovská Dolina,  Hotel Grand Jasná**** Živý prenos

  Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

O konferencii

Zmeny, ktoré nie sú jednoduché a už vôbec nie lacné... Od roku 2021 nastala ďalšia revolúcia, ktorá nám ponúka príležitosť skvalitniť odpadové hospodárstvo na Slovensku.

Spoločnosť Poradca podnikateľa vás pozýva na VII. ročník prestížnej EPI konferencie, kde za prítomnosti tvorcov legislatívy, miest, obcí aj firiem z praxe spoločne rozpútame otvorenú diskusiu k „najdôležitejším zmenám za posledných 20 rokov“.

Mestá a obce si vypočujú, ako triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad, čo so zákazom skládkovania odpadov alebo ako sa zmení triedený zber po zavedení nulových donáškových vzdialeností. Obchodné spoločnosti pripravíme na spustenie ISOHu.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia.

A čo hudba budúcnosti? Dozviete sa:

  Bude raz množstvový zber povinný? Aké sú s nim prvé skúsenosti?

  Aké ciele EÚ nás v oblasti odpadového hospodárstva zamestnajú až do roku 2035?

  A čo dlho očakávaný ISOH? Bude od roku 2022 potrebné evidovať odpady v tomto štátnom systéme? Ako to ovplyvní administratívnu náročnosť firiem aj obcí?

  Ako je na tom s prípravami Ministerstvo životného prostredia?

Čo vás čaká?

Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste

Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi

Rozsiahle panelové diskusie na konci oboch dní

Prednášajúci

Prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, priebežne doplňujeme.

speakers

Juraj Smatana

Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník
speakers

Martin Maslák

Ministerstvo životného prostredia SR, poverený generálny riaditeľ Obehového hospodárstva SR
speakers

Marcel Vrátný

Teplarenský holding & Bratislavská teplarenská a.s., Chief Operations Officer / výrobný riaditeľ
speakers

Miroslava Masničáková

Ministerstvo životného prostredia SR, odborný referent
speakers

Martin Basila

Founder & CEO,
SENSONEO j. s. a.
speakers

Tomáš Baloch

Pražské služby, a.s. | Ekolog ZEVO
speakers

Daniel Kleman

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vedúci oddelenia životného prostredia
speakers

Marcel Kalman

GX Solutions, a.s., produktový špecialista
speakers

Ján Kundľa

EKOS, Stará Ľubovňa, konateľ a riaditeľ
speakers

Miroslav Jurkovič

Špecialista cirkulárnej ekonomiky
speakers

Marián Kobolka

JRK Slovensko s.r.o., konateľ spoločnosti
speakers

Roman Vandák

ENVI – PAK, riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov
speakers

Tomáš Schabjuk

Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
speakers

Robert Procházka

VÚMZ SK, s.r.o., konateľ, výkonný riaditeľ
speakers

Kamil Potoma

Marius Pedersen a.s., vedúci oddelenia rozvojových aktivít

Program

Michaela Pastorková,
Moderátor konferencie
9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:40 hod.

Otvorenie konferencie

Juraj Smatana, Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník

I. blok prednášok

Ako sa zmení odpadové hospodárstvo po zavedení zákazu skládkovať neupravené odpady?

10:40 – 11:10 hod.

Plány do budúcna k úprave odpadov a energetickému zhodnocovaniu odpadov

Martin Maslák, Ministerstvo životného prostredia SR, poverený generálny riaditeľ Obehového hospodárstva SR
11:10 – 11:30 hod.

Legislatívne zmeny z pohľadu bioodpadov v roku 2021 a čo s bioodpadom po úprave odpadov

Miroslava Masničáková, Ministerstvo životného prostredia SR, odborný referent
11:30 – 11:50 hod.

Nebojte sa ISOHu – ako pomôže ISOH zmeniť odpadové hospodárstvo?

Martin Basila, Founder & CEO, SENSONEO j. s. a.
11:50 – 12:00 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

 www.epi.sk 
12:00 – 12:55 hod.

Obedná prestávka

12:55 – 13:00 hod.

Otvorenie popoludňajších prednášok

13:00 – 13:20 hod.

Potenciál teplární na reforme odpadového hospodárstva SR

Marcel Vrátný, Teplarenský holding & Bratislavská teplarenská a.s., Chief Operations Officer / výrobný riaditeľ
13:20 – 13:40 hod.

Mýty a polopravdy energetického zhodnotenia a čo so škvárou zo spaľovania?

Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s. | Ekolog ZEVO
13:40 – 14:00 hod.

Aký potenciál do reformy odpadov môže priniesť mechanicko-biologická úprava odpadov?

Robert Procházka, VÚMZ SK, s.r.o., konateľ, výkonný riaditeľ
14:00 – 14:15 hod.

Prestávka

14:15 – 14:20 hod.

Príhovor moderátorom

14:20 – 14:40 hod.

Aké výzvy prináša stabilizácia biologickej zložky ZKO? Ako sa s nimi vysporiadať?

Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o., konateľ spoločnosti
14:40 – 15:00 hod.

Ako sa pripravujú zberové spoločnosti a skládky na zákaz skládkovania neupravených odpadov?

Kamil Potoma, Marius Pedersen a.s., vedúci oddelenia rozvojových aktivít
15:00 – 15:20 hod.

Pohľad obcí a miest na zákaz skládkovania. Počítajú samosprávy so zvýšenými nákladmi na odpady?

Ján Kundľa, EKOS, Stará Ľubovňa, konateľ a riaditeľ
15:20 – 15:40 hod.

Trendy v recyklácii a možnosti rozvoja podnikania na Slovensku

Miroslav Jurkovič, Špecialista cirkulárnej ekonomiky
15:40 – 16:00 hod.

Prestávka s občerstvením

16:00 – 17:00 hod.

Panelová diskusia: Ako správne nastaviť reformu odpadového hospodárstva pre budúcnosť? Nepočkáme ešte so zákazom skládkovania odpadov?

Martin Maslák, Ministerstvo životného prostredia SR, poverený generálny riaditeľ Obehového hospodárstva SR
Ján Kundľa, EKOS, Stará Ľubovňa, konateľ a riaditeľ
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
Robert Procházka, VÚMZ SK, s.r.o., konateľ, výkonný riaditeľ
Kamil Potoma, Marius Pedersen a.s., vedúci oddelenia rozvojových aktivít

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková,
Moderátor konferencie
9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

II. blok prednášok

Reforma odpadového hospodárstva pokračuje. Pomôže jej množstvový zber a minimálne donáškové vzdialenosti?

9:05 – 9:25 hod.

Plánuje ministerstvo povinný množstvový zber? A ako si to predstavuje s minimálnymi donáškovými vzdialenosťami pre BIO odpady a triedený zber?

Martin Maslák, Ministerstvo životného prostredia SR, poverený generálny riaditeľ Obehového hospodárstva SR
9:25 – 9:45 hod.

Môže množstvový zber fungovať aj vo veľkom meste? Čo spôsobia donáškové vzdialenosti?

Daniel Kleman, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vedúci oddelenia životného prostredia
9:45 – 10:05 hod.

Spôsob zberu vrátane donáškových vzdialeností a ich vplyv na fungovanie a financovanie triedeného zberu

Roman Vandák, ENVI – PAK, riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov
10:05 – 10:25 hod.

Množstvový zber 21. storočia. Ako pomáha automatizácia samosprávam, zberovým spoločnostiam a občanom?

Marcel Kalman, GX Solutions, a.s., produktový špecialista
10:25 – 10:45 hod.

Je technicky možné zaviesť množstvový zber odpadov na celom území SR? A je vôbec dobré uvažovať nad povinnosťou tejto služby?

Martin Basila, Founder & CEO, SENSONEO j. s. a.
10:45 – 11:00 hod.

Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 hod.

Panelová diskusia: Ako finančne zabezpečiť zavedenie množstvového zberu a aké výsledky je od toho možné očakávať?

Martin Maslák, Ministerstvo životného prostredia SR, poverený generálny riaditeľ Obehového hospodárstva SR
Marcel Kalman, GX Solutions, a.s., produktový špecialista
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., riaditeľ
Roman Vandák, ENVI – PAK, riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov
12:00 hod.

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  Konferenčný balíček pre príjemné sledovanie streamu, ktorý dostanete kuriérom
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Hoteli Grand Jasná****.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba DELUX izba
   
  1 osoba/noc 2 osoby/noc 1 osoba/noc 2 osoby/noc
  75 € 85 € 75 € 85 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 27. – 28. 9. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: OHGHJ
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871, +421 911 119 501

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Hlavní partneri

  sponsors
  sponsors

  Partneri

  sponsors
  sponsors

  Promo partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Reportáž

  z EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2021 konanej dňa 27. – 28. 9. 2021 v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

  Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.
  Zdroj: Spravodajská televízia TA3

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •   sinska@pp.sk ,  sluzby@profivzdelavanie.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Hotel Grand Jasná**** 
   031 01, Demänovská Dolina 71
   
 •    GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

    Novinky
    Vstupenka