III. ročník EPI KONFERENCIE

Verejné
obstarávanie 2021

Pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky

  Reportáž z podujatia v roku 2021

25. – 26. 11. 2021
Šamorín,  X-BIONIC® HOTEL 
Živý prenos

  Konferencia prebieha v OP režime. Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, môžete sledovať podujatie naživo ONLINE.

O konferencii

Rok 2021 priniesol so sebou (r)evolúciu vo svete verejného obstarávania. Pripravte sa na novelu verejného obstarávania tak, aby vás nič neprekvapilo. Novela verejného obstarávania prináša zmeny vo všetkých aspektoch verejného obstarávania: od zmeny vo fungovaní zákaziek s nízkou hodnotou až po zásadné zmeny v revíznych postupoch.

V poradí už III. ročník EPI konferencie vám prináša unikátny prienik pohľadov na tieto zmeny od všetkých dotknutých subjektov. Nepremeškajte príležitosť nahliadnuť do videnia tvorcov zmien, pohľadu samosprávy a v neposlednom rade riadiacich orgánov na všetky zmeny vo verejnom obstarávaní.

Jedinečnosť konferencie sa prejavuje aj v okrúhlych stoloch, kde budete mať v rámci diskusie možnosť klásť otázky všetkým zúčastneným. Konferencia je tak určená pre verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov, nakoľko obom stranám poskytne mimoriadny náhľad do pripravovaných zmien vo verejnom obstarávaní.

Odbornú záštitu nad konferenciou prebrala Únia profesionálov verejného obstarávania, ktorej zástupcovia budú okrem iného diskutujúcimi v rámci blokov prednášok. 

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Právny garant:

Právny garant

Odborný garant:

Právny garant

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká na konferencii?

1
Prehľad legislatívnych
zmien

2
Riešenia pre aktuálne problémy v praxi

3
Postrehy a rady odborníkov i firiem z praxe

4
Praktické tipy pre úspešné verejné obstarávanie

Prednášajúci

speakers

Mgr. Štefan Holý

Podpredseda vlády Slovenskej republiky
speakers

JUDr. Róbert Majchrák

Úrad pre verejné obstarávanie SR
speakers

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania
speakers

JUDr. Ján Azud

Zakladajúci člen Únie profesionálov verejného obstarávania / Advokát, partner a konateľ advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
speakers

Mgr. Michal Roháč

Košický samosprávny kraj, Zastúpenie KSK pri EÚ
speakers

Ing. Tomáš Cholasta

Člen výkonnej rady Únie profesionálov verejného obstarávania
speakers

Mgr. Branislav Hudec

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
speakers

Ing. Roman Kuchár

Člen výkonnej rady profesionálov verejného obstarávania
speakers

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS
speakers

JUDr. Adam Nociar, MPH

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., vedúci odboru verejného obstarávania
speakers

Mgr. Lucia Slovák, LL.M.

Case Handler Officer, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, Európska komisia
speakers

JUDr. Katarína Mrázová

Vedúca právneho útvaru Mesta Trenčín
speakers

JUDr. Peter Kotvan

advokát

Program

TÉMA KONFERENCIE: VEĽKÁ NOVELA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A JEJ DOPAD

Michaela Pastorková,
Moderátor konferencie
9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:35 hod.

Príhovor moderátora

10:35 – 10:45 hod.

Otvorenie konferencie za Úrad podpredsedu vlády SR

Mgr. Štefan Holý, Úrad podredsedu vlády SR
10:45 – 10:50 hod.

Otvorenie konferencie za Úrad pre verejné obstarávanie

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M., Úrad pre verejné obstarávanie

1. blok prednášok

Vybrané témy z novely zákona o verejnom obstarávaní
Zobraziť abstrakt

10:50 – 11:20 hod.

Novela zákona o verejnom obstarávaní – vybrané témy z pohľadu samosprávy
Zobraziť abstrakt

JUDr. Katarína Mrázová, Vedúca právneho útvaru Mesta Trenčín
11:20 – 11:40 hod.

Veľká novela v kocke – pôsobnosť úradu a profesionalizácia verejného obstarávania

JUDr. Róbert Majchrák, Úrad pre verejné obstarávanie SR
11:40 – 12:00 hod.

Zákazky s nízkou hodnotou – možnosti pre verejného obstarávateľa a v čom musí byť verejný obstrávateľ obozretný

Ing. Tomáš Cholasta, Člen výkonnej rady Únie profesionálov verejného obstarávania
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

 www.epi.sk 
12:10 – 13:10 hod.

Obedná prestávka

2. blok prednášok

Vplyv novely zákona o verejnom obstarávaní na eurofondové verejné obstarávania
Zobraziť abstrakt

13:10 – 13:15 hod.

Príhovor moderátora

13:15 – 13:35 hod.

Bude ďalšia pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní zlepšením? Aký je európsky pohľad na aktuálne trendy zadávania zákaziek?
Zobraziť abstrakt

Mgr. Michal Roháč, Košický samosprávny kraj, Oddelenie európskych záležitostí
13:35 – 13:55 hod.

Ako novela zákona o verejnom obstarávaní ovplyvní Jednotnú príručku pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania
Zobraziť abstrakt

Mgr. Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
13:55 – 14:15 hod.

„Osmičkári“ – ako ďalej?

Ing. Roman Kuchár, Člen výkonnej rady profesionálov verejného obstarávania
14:15 – 14:25 hod.

Prestávka

14:25 – 14:45 hod.

Skokové zvýšení cen materiálů – příklad řešení v ČR: možnosti a limity
Zobraziť abstrakt

Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS
14:45 – 15:05 hod.

Konflikt záujmov & fair play vo verejnom obstarávaní
Zobraziť abstrakt

Mgr. Lucia Slovák, LL.M., Case Handler Officer, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, Európska komisia
15:05 – 15:25 hod.

Nárast cien materiálov a možnosti riešenia úpravy ceny
Zobraziť abstrakt

JUDr. Peter Kotvan, advokát
15:25 – 15:45 hod.

Prestávka s občerstvením

15:45 – 17:00 hod.

Panelová diskusia:

Zmena zákona o verejnom obstarávaní v kontexte nových informačných povinností – zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou a elektronická platforma

Zmeny podmienok § 11 zápis do RPVS – nové okruhy vylúčených osôb, overovanie v procese vyhodnotenia ponúk

18:00 hod.

Večera

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

TÉMA KONFERENCIE: VEĽKÁ NOVELA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A JEJ DOPAD

Michaela Pastorková,
Moderátor konferencie

3. blok prednášok

Profesionalizácia verejného obstarávania
Zobraziť abstrakt

9:00 – 9:05 hod.

Príhovor moderátora

9:05 – 9:25 hod.

Pohľad profesionálov na profesionalizáciu verejného obstarávania
Zobraziť abstrakt

JUDr. Juraj Tkáč, PhD., Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania
9:25 – 10:15 hod.

Panelová diskusia:

Profesionalizácia verejného obstarávania

10:15 – 10:30 hod.

Prestávka

4. blok prednášok

Režim revíznych postupov po novele zákona
Zobraziť abstrakt

10:30 – 10:50 hod.

Úprava revíznych postupov podľa novely zákona
Zobraziť abstrakt

JUDr. Ján Azud, Zakladajúci člen Únie profesionálov verejného obstarávania / Advokát, partner a konateľ advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
10:50 – 11:10 hod.

Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán pre kontrolu eurofondových zákaziek v programovom období 2021 – 2027
Zobraziť abstrakt

Mgr. Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
11:10 – 11:30 hod.

Problematika revíznych postupov z pohľadu najväčších verejných obstarávateľov v Slovenskej republike
Zobraziť abstrakt

JUDr. Adam Nociar, MPH, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., vedúci odboru verejného obstarávania
11:30 – 11:50 hod.

Prestávka s občerstvením

11:50 – 12:45 hod.

Panelová diskusia:

Dopad zmien v revíznych postupoch na rýchlosť procesu verejného obstarávania a právnu istotu

12:45 hod.

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (ŽIVÉ VYSIELANIE)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie so zľavou v X-BIONIC® HOTEL.
  Pre uplatnenie zľavy zadajte pri rezervácii promokód: VEO21

     V prípade, ak potrebujete vystaviť doklad na firmu, je potrebné uviesť FA detaily do poznámky k rezervácii.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Deluxe Double room – dvojlôžková izba
   
  112 € s DPH
  Deluxe Single Room – jednolôžková izba
   
  97 € s DPH

  Cena zahŕňa:

 • ubytovanie podľa vybranej kategórie s bufetovými raňajkami,
 • DPH,
 • Wi-Fi pripojenie,
 • bezplatné parkovanie.

  Cena ubytovania nezahŕňa:

 • miestny poplatok 1 € osoba/noc,
 • príplatok za výhľad na rieku (pokiaľ nie je špecifikovaný),
 • wellness,
 • vstupy do iných objektov, ktoré nie sú uvedené v cenovej ponuke vyššie.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  Organizátor

  Spoluorganizátori

  Spoluorganizátor
  Spoluorganizátor
  Spoluorganizátor

  Právny garant

  Právny garant

  Odborný garant

  Právny garant

  Promo partner

  Promo partner

  Mediálni partneri

  Mediálny partner
  Mediálny partner
  Mediálny partner
  Mediálny partner
  Mediálny partner
  Promo partner
  Mediálny partner

  Reportáž

  z EPI konferencie Verejné obstarávanie konanej dňa 25. – 26. 11. 2021 v X-BIONIC® HOTELI v Šamoríne.

  Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  X-BIONIC® HOTEL
  Dubová 33, 931 01, Šamorín
   
 •    GPS súradnice: 48.015154, 17.302461