III. ročník EPI KONFERENCIE

Verejné
obstarávanie 2021

  Pozrite si reportáž z predošlých ročníkov

25. – 26. 11. 2021
Vysoké Tatry,  Grandhotel Praha**** 
Živý prenos

  Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

O konferencii

Rok 2021 priniesol so sebou (r)evolúciu vo svete verejného obstarávania. Pripravte sa na novelu verejného obstarávania tak, aby vás nič neprekvapilo. Novela verejného obstarávania prináša zmeny vo všetkých aspektoch verejného obstarávania: od zmeny vo fungovaní zákaziek s nízkou hodnotou až po zásadné zmeny v revíznych postupoch.

V poradí už III. ročník EPI konferencie vám prináša unikátny prienik pohľadov na tieto zmeny od všetkých dotknutých subjektov. Nepremeškajte príležitosť nahliadnuť do videnia tvorcov zmien, pohľadu samosprávy a v neposlednom rade riadiacich orgánov na všetky zmeny vo verejnom obstarávaní.

Jedinečnosť konferencie sa prejavuje aj v okrúhlych stoloch, kde budete mať v rámci diskusie možnosť klásť otázky všetkým zúčastneným. Konferencia je tak určená pre verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov, nakoľko obom stranám poskytne mimoriadny náhľad do pripravovaných zmien vo verejnom obstarávaní.

Odbornú záštitu nad konferenciou prebrala Únia profesionálov verejného obstarávania, ktorej zástupcovia budú okrem iného diskutujúcimi v rámci blokov prednášok. 

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Právny garant:

Právny garant

Odborný garant:

Právny garant

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká na konferencii?

1
Prehľad legislatívnych
zmien

2
Riešenia pre aktuálne problémy v praxi

3
Postrehy a rady odborníkov i firiem z praxe

4
Praktické tipy pre úspešné verejné obstarávanie

Prednášajúci

speakers

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania
speakers

JUDr. Ján Azud

Zakladajúci člen Únie profesionálov verejného obstarávania / Advokát, partner a konateľ advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
speakers

Mgr. Michal Roháč

Košický samosprávny kraj, Zastúpenie KSK pri EÚ
speakers

Mgr. Branislav Hudec

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
speakers

Ing. Tomáš Cholasta

Člen výkonnej rady Únie profesionálov verejného obstarávania
speakers

Ing. Roman Kuchár

Člen výkonnej rady profesionálov verejného obstarávania
speakers

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS
speakers

JUDr. Róbert Majchrák

Úrad pre verejné obstarávanie SR

Program

9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:40 hod.

Otvorenie konferencie

1. blok prednášok

Legislatívne zmeny limitov a režimu zadávania zákaziek v kontexte s nízkou hodnotou
Zobraziť abstrakt

10:40 – 11:10 hod.

Prednášku doplníme čoskoro

11:10 – 11:40 hod.

Veľká novela v kocke – pôsobnosť úradu, revízne postupy a profesionalizácia verejného obstarávania

JUDr. Róbert Majchrák, Úrad pre verejné obstarávanie SR
11:40 – 12:10 hod.

Prednášku doplníme čoskoro

12:10 – 12:30 hod.

Zákazky s nízkou hodnotou – možnosti pre verejného obstarávateľa a v čom musí byť verejný obstarávateľ obozretný

Ing. Tomáš Cholasta, Člen výkonnej rady Únie profesionálov verejného obstarávania
12:30 – 12:40 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

 www.epi.sk 
12:40 – 13:40 hod.

Obedná prestávka

2. blok prednášok

Vplyv novely zákona o verejnom obstarávaní na eurofondové verejné obstarávania
Zobraziť abstrakt

13:40 – 13:45 hod.

Príhovor moderátora

13:45 – 14:05 hod.

Bude ďalšia pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní zlepšením? Aký je európsky pohľad na aktuálne trendy zadávania zákaziek?
Zobraziť abstrakt

Mgr. Michal Roháč, Košický samosprávny kraj, Oddelenie európskych záležitostí
14:05 – 14:25 hod.

Ako novela zákona o verejnom obstarávaní ovplyvní Jednotnú príručku pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania

Mgr. Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
14:25 – 14:45 hod.

„Osmičkári“ – ako ďalej?

Ing. Roman Kuchár, Člen výkonnej rady profesionálov verejného obstarávania
14:45 – 15:05 hod.

Skokové zvýšení cen materiálů – příklad řešení v ČR: možnosti a limity
Zobraziť abstrakt

Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS
15:05 – 15:25 hod.

Prednášku doplníme čoskoro

15:25 – 15:55 hod.

Prestávka s občerstvením

15:55 – 17:00 hod.

Panelová diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

3. blok prednášok

Režim revíznych postupov po novele zákona
Zobraziť abstrakt

9:00 – 9:05 hod.

Príhovor moderátora

9:05 – 9:35 hod.

Prednášku doplníme čoskoro

9:35 – 10:05 hod.

Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán pre kontrolu eurofodnových zákaziek v programovom období

Mgr. Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
10:05 – 10:35 hod.

Úprava revíznych postupov podľa novely zákona
Zobraziť abstrakt

JUDr. Ján Azud, Zakladajúci člen Únie profesionálov verejného obstarávania / Advokát, partner a konateľ advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
10:35 – 11:05 hod.

Prednášku doplníme čoskoro

11:05 – 11:20 hod.

Prestávka s občerstvením

11:20 – 12:00 hod.

Panelová diskusia: Dopad zmien v revíznych postupoch na rýchlosť procesu verejného obstarávania a právnu istotu

12:00 – 12:10 hod.

Prestávka

12:10 – 12:50 hod.

Panelová diskusia: Profesionalizácia verejného obstarávania

12:50 hod.

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (ŽIVÉ VYSIELANIE)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Grandhoteli Praha**** vo Vysokých Tatrách.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Izba MODERN
   
  1 osoba / noc 2 osoby / noc
  85 € 95 €
  Izba CLASSIC
   
  1 osoba / noc 2 osoby / noc
  85 € 95 €
  Izba CLASSIC s výhľadom
   
  1 osoba / noc 2 osoby / noc
  95 € 105 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 25. – 26. 11. 2021je možné rezervovať na e-mailovej adrese  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: VEO21
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871, +421 911 119 501

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  Organizátor

  Spoluorganizátori

  Spoluorganizátor
  Spoluorganizátor
  Spoluorganizátor

  Právny garant

  Právny garant

  Odborný garant

  Právny garant

  Hlavný partner

  Hlavný partner

  Promo partner

  Promo partner

  Mediálni partneri

  Mediálny partner
  Mediálny partner
  Mediálny partner
  Mediálny partner
  Mediálny partner

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  Grandhotel Praha****
  Tatranská Lomnica 8, 059 60
   
 •    GPS súradnice: 49.16998, 20.28010