IX. ročník PP KONFERENCIE

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2022

O konferencii

Pripravte sa včas na daňové, účtovné a mzdové novinky v roku 2022

Už po deviaty-krát vás pozývame sledovať obľúbenú jednodňovú PP konferenciu, kde sa podrobne oboznámite s legislatívnymi zmenami, ktoré od roku 2022 nastanú v oblasti daní, účtovníctva a miezd.

Pod tohtoročnou paľbou našich ostrieľaných odborníkov bude rozšírenie inštitútu ručenia za daň, nové povinnosti pre platiteľov DPH voči Finančnému riaditeľstvu SR, CFC pravidlá pre fyzické osoby od roku 2022, elektronizácia účtovníctva či zmeny v oblasti sociálnej ekonomiky a Zákonníka práce.

A to nie je všetko... Avizovaných je už teraz hneď niekoľko ďalších významných noviniek. Nemusíte sa však obávať, ani tie neujdú našej pozornosti. Všetko sa včas dozviete a ešte si aj domov odnesiete množstvo optimalizačných trikov.

Čo vás čaká?

Odborníci na dane, účtovníctvo a mzdy na jednom mieste

Podrobný prierez legislatívnymi zmenami pre rok 2022

Široký priestor na diskusiu a poradenstvo

Podujatím vás budú sprevádzať:

Špecialistka na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené s riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

V súčasnosti je partnerkou GT&C Slovakia k.s., jednej z najvýznamnejších spoločností zastupujúcich subjekty pred daňovými kontrolami v SR. Je tiež daňovou poradkyňou a aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Je členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre DPH, daň z príjmov aj správu daní. Je členkou viacerých pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Finančnom riaditeľstve SR. Je prezidentkou Daňového fóra Slovenska a vedie odborné semináre na Slovensku aj v zahraničí. Je vedúcou redakčnej rady odborného mesačníka DPH v praxi a zároveň spoluautorkou knihy DPH v príkladoch.

Program

8:00 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 – 10:30 hod.

Novela zákona o účtovníctve od roku 2022

Ing. Mária Horváthová
 • Povinné náležitosti účtovného dokladu po 1. 1. 2022
 • Rovnocennosť listinnej podoby a elektronickej podoby účtovného záznamu
 • Spôsob transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby
 • Požiadavky pri spracovaní účtovných záznamov
 • EDI – elektronická výmena údajov
 • Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 • Ostatné zmeny v novele zákona o účtovníctve

Minimum k účtovnej závierke podnikateľov k 31. 12. 2021

Ing. Mária Horváthová
10:30 – 10:40 hod.

Prestávka

10:40 – 12:00 hod.

Novela zákona o DPH od roku 2022

Ing. Alica Orda Oravcová
 • Nová oznamovacia povinnosť platiteľa DPH
 • Ohlasovanie bankových účtov daňového subjektu vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH
 • Zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
 • Následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
 • Novinky v inštitúte ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
 • Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane
 • Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH
12:00 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 14:30 hod.

Novinky v dani z príjmov a správe daní

Ing. Alica Orda Oravcová
 • Uplatňovanie daňového bonusu
 • Asignácia dane
 • Vplyv skrátenej práce na zákon o dani z príjmov
 • Registračná a oznamovacia povinnosť
 • Komunikácia s finančnou správou
 • CFC pravidlá pre fyzické osoby od 2022
 • Sadzba dane 15 % od roku 2022
 • Stravovanie z pohľadu dane z príjmov
 • Index daňovej spoľahlivosti a benefity pre spoľahlivých daňovníkov
 • Nové zoznamy na portály finančnej správy
 • Zmeny v dokazovaní a forme úkonov
 • Možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností
 • Úpravy, ktoré smerujú k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov
14:30 – 16:00 hod.

Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022

Júlia Pšenková

Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • nárok na dovolenku

Sociálne poistenie

 • vymeriavací základ pre poistné odvody
 • vymeriavací základ pre PN
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach
 • spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok

Zdravotné poistenie

 • zmeny v oznamovacích povinnostiach

Daň zo závislej činnosti

 • daňové veličiny platné od 1. 1. 2022
 • daňový bonus na deti

Ročné zúčtovanie dane

 • nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/ manželku
 • daňový bonus na deti, úrok z úveru
 • postup pri RZD zmeny

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

8:30 – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 – 10:30 hod.

Novela zákona o účtovníctve od roku 2022,
Novinky k účtovnej závierke pre rok 2021

Ing. Vladimír Ozimý
 • Elektronické dokumenty verzus listinná forma účtovných záznamov
 • Náležitosti elektronických účtovných a daňových dokladov a ich prípadné opravy
 • Prenášanie účtovných záznamov
 • Uchovávanie e-záznamov
10:30 – 10:40 hod.

Prestávka

10:40 – 11:30 hod.

Novela zákona o DPH 2022

Ing. Vladimír Ozimý
 • Oznamovacia povinnosť účtov od 15. 11. 2021 a dosah na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a vrátenie nadmerného odpočtu
 • Osoby povinné platiť daň a zmeny v oblasti ručenia za daň
 • Osobitný spôsob zaplatenia dane voči odberateľovi, ktorý neoznámil číslo účtu,
 • Registrácia zdaniteľných osôb a zmeny od 1. 1. 2022 vrátane registrácie skupiny
 • Osobitný spôsob zdaňovania vybraných dodávok ako predaj tovaru na diaľku, služby podľa § 16 zodph a zmeny od 1. 1. 2022 (§ 68a až § 68cb)
 • Oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky a úpravy od 1. 1. 2022 u príjemcu dokladu
 • Pokračovanie v podnikaní po zomretom a zmeny od 1. 1. 2022
 • Dodanie tovaru v zálohovanom obale od 1. 1. 2022 a vplyv na základ dane
11:30 – 12:00 hod.

Obed

12:00 – 14:30 hod.

Novinky v dani z príjmov a správe daní

Ing. Vladimír Ozimý
 • Odpisovanie majetku v porovnaní daňovník verzus mikrodaňovník
 • Pohľadávky a záväzky v roku 2021 a problematika mikrodaňovníka a bežného daňovníka
 • CFC spoločnosti v roku 2022 a riziká spojené s držbou podielov v týchto spoločnostiach u fo
 • Zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2022 ako daňový bonus (dotácia na stravovacie návyky), oslobodené benefity pre zamestnancov
 • Uplatňovanie strát v roku 2021 a v roku 2022
 • Stravovanie od 1. 3. 2021 a 1. 1. 2022
 • Zmeny v oblasti asignačnej dane pre príjemcov od 1. 9. 2021

Správa daní

Ing. Vladimír Ozimý
 • Index spoľahlivosti
 • Vylúčenie z komunikácie s daňovým úradom
14:30 – 16:00 hod.

Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2022

RNDr. Jana Motyčková

Minimálna mzda a príplatky v roku 2022, ďalšie parametre.

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2022

 • Podpora v čase skrátenej práce (kurzarbeit)
 • Zmeny v stravovaní zamestnancov, zdaňovanie

Zmeny v sociálnom poistení od r. 2022

 • Úprava poistenia v nezamestnanosti v súvislosti s kurzarbeit
 • Zrušenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných, prechodné ustanovenia
 • Zmeny v ochrannej lehot pre tehotné, v podpornej dobe, v nároku na nemocenské
 • Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od r. 2022

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888,   
 •  sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk
  120 € s DPH
  (Živý online prenos)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátor

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •   sinska@pp.sk ,  sluzby@profivzdelavanie.sk 

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

    Novinky
    Vstupenka