ÿ

2. ročník

Československý
daňový a účtovný kongres 2023

   13. - 15. 11. 2023
   Česká republika, Hotel Galant Mikulov****
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Svaz účetních ČR
Poradce podnikatele, s.r.o.
Ministerstvo financií SR

Akcia sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií ČR

Akcia sa koná pod záštitou Ministerstva financií ČR

O 2. ročníku kongresu

V dňoch 13. – 15. novembra 2023 sa už po druhýkrát spoločne stretneme na unikátnej československej akcii, ktorá sa koná v malebnom prostredí vinárskej obce Mikulov. Tri dni budeme získavať najnovšie informácie od pracovníkov ministerstiev a československých expertov z oblasti daňovej a účtovnej problematiky. Akciu prinášajú Poradca podnikateľa, Svaz účetních ČR a Poradce podnikatele.

Slovenské
verzus české dane

živý stret
daňového práva

Organizujú 3 lídri
na trhu

Poradca podnikateľa, Svaz účetních ČR a Poradce podnikatele

Bonusy
pre účastníkov

online školiace materiály a záznam kongresu na 30 dní

TOP experti
SR a ČR

prednášajú zástupcovia ministerstiev a poprední odborníci

Prednášky
& Diskusia

k najpálčivejším témam roku 2023 a 2024

grape

Víno a wellness v Mikulove
ochutnávka v tradičných pivničkách a relaxačné procedúry

Reportáž z 2. ročníka

Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Prednášajúci

Dbáme na to, aby zákutia legislatívy osvetľovali popredné špičky svojho odboru.

Ing. Daniela Klučková

Ing. Daniela Klučková

Ministerstvo financií SR, generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička

Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička

Ministerstvo financií ČR, zástupca riaditeľa odboru 25 Stratégia daňovej politiky, spolupráce a správy
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia DPH
Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov
Ing. Tomáš Goláň

Ing. Tomáš Goláň

Predseda Ústavnoprávneho výboru Senátu ČR
Ing. Mária Makrovská, CA, DipIFR

Ing. Mária Makrovská, CA, DipIFR

Ministerstvo financií SR, riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva, sekcia daňová a colná
JUDr. Toško Beran

JUDr. Toško Beran

Ministerstvo financií SR, riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní, sekcia daňová a colná
Ing. Jan Tecl, PhD.

Ing. Jan Tecl, PhD.

Daňový poradca, partner EKP Advisory, s.r.o., člen sekcie DPH a medzinárodného zdanenia pri KDP ČR, skúsený lektor
Ing. Alica Orda Oravcová

Ing. Alica Orda Oravcová

Partnerka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa
Ing. Igor Pantůček

Ing. Igor Pantůček

Daňový poradca, skúšobný komisár KDP ČR, skúsený lektor
Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
Ing. Jana Rusmanová

Ing. Jana Rusmanová

Odvolacie finančné riaditeľstvo ČR, riaditeľka sekcie nepriamych daní
Ing. Zdeněk Urban

Ing. Zdeněk Urban

Audítor a zástupca KDP ČR v Národnej účtovnej Rade

Program

Mgr. Michaela Pastorková Závodná
Moderátorka kongresu
9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:40 hod.

Oficiálne otvorenie kongresu Ministerstvom financií ČR

Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
Zástupca riaditeľa odboru 25 Stratégia daňovej politiky, spolupráce a správy
10:40 – 10:50 hod.

Oficiálne otvorenie kongresu Ministerstvom financií SR

Ing. Daniela Klučková
Generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej

1. blok:

Legislatívne zmeny v oblasti daní a účtovníctva v roku 2024 v SR a v ČR

Téma č. 1: Legislatívne zmeny v DPH

10:50 – 11:20 hod.

Ministerstvo financií ČR

Ing. Jana Rusmanová
Odvolacie finančné riaditeľstvo ČR, riaditeľka sekcie nepriamych daní
11:20 – 11:50 hod.

Ministerstvo financií SR

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
Vedúci oddelenia DPH
11:50 – 13:00 hod.

Obed

Téma č. 2: Legislatívne zmeny v dani z príjmov

13:00 – 13:30 hod.

Ministerstvo financií ČR

Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
Zástupca riaditeľa odboru 25 Stratégia daňovej politiky, spolupráce a správy
13:30 – 14:00 hod.

Ministerstvo financií SR

Ing. Peter Horniaček
Vedúci oddelenia dane z príjmov
14:00 – 14:20 hod.

Prestávka s občerstvením

Téma č. 3: Legislatívne zmeny v zákone o účtovníctve

14:20 – 14:50 hod.

Komora daňových poradcov ČR

Ing. Zdeněk Urban
Audítor a zástupca KDP ČR v Národnej účtovnej Rade
14:50 – 15:20 hod.

Ministerstvo financií SR

Ing. Mária Makrovská, CA, DipIFR
Riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva, sekcia daňová a colná
15:20 – 15:40 hod.

Prestávka s občerstvením

Téma č. 4: Daňový poriadok

15:40 – 16:00 hod.

Senátor ČR

Ing. Tomáš Goláň
Predseda Ústavnoprávneho výboru Senátu ČR
16:00 – 16:20 hod.

Ministerstvo financií SR

JUDr. Toško Beran
Riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní, sekcia daňová a colná
16:20 – 16:30 hod.

Prestávka

16:30 – 17:00 hod.

Panelová diskusia

19:00 hod.

Večera a degustácia vína s networkingom v tradičných pivničkách

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Mgr. Michaela Pastorková Závodná
Moderátorka kongresu

2. blok:

Odpočítanie a vrátenie DPH pri cezhraničnom podnikaní v SR verzus ČR
Zobraziť abstrakt

9:00 – 9:30 hod.
Ing. Alica Orda Oravcová
Partnerka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa
9:30 – 10:00 hod.
Ing. Igor Pantůček
Daňový poradca, skúšobný komisár KDP ČR, skúsený lektor
10:00 – 10:50 hod.

Panelová diskusia

Ing. Alica Orda Oravcová
Ing. Igor Pantůček
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Jan Tecl, PhD.
10:50 – 11:10 hod.

Prestávka s občerstvením

3. blok:

Cezhraničné zamestnávanie v SR verzus ČR – registračné povinnosti, zriadenie stálej prevádzkarne, odvodové a daňové povinnosti
Zobraziť abstrakt

11:10 – 11:40 hod.
Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
11:40 – 12:10 hod.
Ing. Jan Tecl, PhD.
Daňový poradca, partner EKP Advisory, s.r.o., člen sekcie DPH a medzinárodného zdanenia pri KDP ČR, skúsený lektor
12:10 – 13:00 hod.

Panelová diskusia

Ing. Alica Orda Oravcová
Ing. Igor Pantůček
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Jan Tecl, PhD.
13:00 – 14:00 hod.

Obed

4. blok:

Cezhraničné sprostredkovanie obchodu, agentská stála prevádzkareň a digitálne platformy v SR verzus ČR
Zobraziť abstrakt

14:00 – 14:30 hod.
Ing. Alica Orda Oravcová
Partnerka spoločnosti GT&C Slovakia a daňová poradkyňa
14:30 – 15:00 hod.
Ing. Igor Pantůček
Daňový poradca, skúšobný komisár KDP ČR, skúsený lektor DPH
15:00 – 15:15 hod.
Martin Plachý
Daňový poradca, audítor, finančný analytik, spoluautor manažérskeho reportovania REKAP, teda ako na účtovnú kanceláriu 21. storočia
15:15 – 16:05 hod.

Panelová diskusia

Ing. Alica Orda Oravcová
Ing. Igor Pantůček
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Jan Tecl, PhD.
19:00 hod.

Spoločná večera

20:00 hod.

Dobrovoľný priateľský networking s pánom Plachým na tému digitalizácie účtovných služieb
Kam sa uberá účtovná služba a ako by mala fungovať moderná účtovná kancelária? Povieme si a ukážeme na príkladoch.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Mgr. Michaela Pastorková Závodná
Moderátorka kongresu

5. blok:

Podnikanie na Slovensku a v Česku z pohľadu daní – prípadové štúdie z praxe zahraničných osôb
Zobraziť abstrakt

9:00 – 9:30 hod.
Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
9:30 – 10:00 hod.
Ing. Igor Pantůček
Daňový poradca, skúšobný komisár KDP ČR, skúsený lektor
10:00 – 10:50 hod.

Panelová diskusia

Ing. Alica Orda Oravcová
Ing. Igor Pantůček
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Jan Tecl, PhD.
10:50 – 11:10 hod.

Prestávka s občerstvením

11:10 – 12:00 hod.

Pokračovanie panelovej diskusie

Ing. Alica Orda Oravcová
Ing. Igor Pantůček
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Jan Tecl, PhD.
12:00 hod.

Ukončenie kongresu

12:15 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Čo o kongrese povedali účastníci 1. ročníka

Klienti ocenili českú a slovenskú previazanosť problematík. Prezradili nám:

Ing. Jana Ledvinková

Ing. Jana Ledvinková

daňový poradca, TARA CZC, s.r.o.

„... Kongres byl opravdu povedený, výborný výběr přednášejících, výběr témat, vše vyloženo pro praktické použití, výborné téma provozovny jak SK tak CZ, tohle je v praxi velmi často problém. Také vynikající moderování. Opravdu jsem litovala, že jsem se nemohla osobně zúčastnit …a doufám, že i příští rok bude takový kongres znovu uspořádán.“

Bc. Tomáš Krůl

Bc. Tomáš Krůl

daňový poradca, ATERRA Tax s.r.o., Smart Tax Solutions s.r.o.

„Jakožto autor pro portál „Daně pro lidi“ musím říct, že kongres byl velmi přínosný. Tím, že se orientuji na české právo a zákony, tak byl velice zajímavý a přínosný slovenský pohled na věc a slovenské legislativní řešení. Zároveň se kongres konal na hezkém místě.“

Ing. Josef Krátký

Ing. Josef Krátký

daňový poradca, Rödl & Partner Tax, k.s.

„... Co se týče technické stránky přenosu, tak ta byla naprosto v pořádku a bez jakýchkoliv problémů. Přednášející bylo velice dobře slyšet i vidět, připojení fungovalo také bez jakýchkoliv problémů. Tudíž za mě byla tato stránka zvládnuta naprosto perfektně.“

Ing. Zuzana Uríková

Ing. Zuzana Uríková

poradkyňa, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

„Kongres v Mikulove bol plný informácií z legislatívy SR, ako aj ČR. Dozvedela som sa viac o pripravovaných zmenách v legislatíve od odborníkov z ministerstva financií. Zároveň sa veľmi dobre medzi sebou lektori dopĺňali o poznatky z účtovníctva, DPH a daní. Bol priestor na porovnanie tak na strane SR, ako aj ČR. V diskusii som sa dozvedela praktické informácie, čo klienti riešia v praxi, ako fungujú spoločnosti, čomu sa venujú. Príjemné prostredie a atmosféra hotela aj po skončení prednášok dali priestor na diskusiu medzi účastníkmi kongresu. Samotné mesto Mikulov lákalo na prechádzky v starobylých uličkách a vyhliadkach. Odporúčam zúčastniť sa, je to neopakovateľný zážitok.“

Vstupenky

Vychutnajte si program s 3-dňovým pobytovým zážitkom v Mikulove alebo nás sledujte online.

PREZENČNE
415 € bez DPH
Čo zahŕňa vstupenka?
 • 3-dňová prezenčná účasť na kongrese
 • Online školiace materiály
 • Záznam z celého kongresu
 • Obed, večera, coffee break a občerstvenie počas prestávok
 • Degustácia vína v tradičných pivničkách s networkingom

* Cena vstupenky nezahŕňa ubytovanie v hoteli.

ONLINE PRENOS
280 € bez DPH
Čo zahŕňa vstupenka?
 • 3-dňový online prenos z kongresu
 • Online školiace materiály
 • Záznam z celého kongresu

Registrácia na kongres

V prípade záujmu o účasť, vás prosíme, aby ste vyplnili objednávkový formulár. Pre zaslanie faktúry a vystavenie vstupenky vás následne kontaktuje referentka nášho vzdelávania.

Forma účasti*


Kontaktné údajePoradca podnikateľa, spol. s r. o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vašej objednávky. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu 10 rokov a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.


Ubytovanie

   Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
Účastníci kongresu si môžu rezervovať ubytovanie v Hotel Galant Mikulov**** s 15 % zľavou.

Jednolôžková izba
1 740,00 Kč
Dvojlôžková izba
2 080,00 Kč

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • Parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 13. – 15. 11. 2023 je možné rezervovať na e-mailovej adrese: mikulov@galant.cz alebo priamo na stránke hotela.
 • Pri rezervácii ubytovania prostredníctvom e-mailu uveďte, že ubytovanie objednávate v rámci účasti na kongrese od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež zľavový promokód: DAU23.
 • Pri rezervácii ubytovania cez webovú stránku hotela vložte zľavový promokód: DAU23.
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +420 519 323 353, +420 725 422 219.

  Chcete byť informovaný o novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme priebežne informovať o programe a ďalších novinkách.

     Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátori

  pp
  Svaz účetních
  PP CZ

  Generálny partner

  ReKap

  Partner

  Ekonomický a informačný softvér | POHODA
  Bussiness software

  Mediálni partneri

  studiow
  ekp
  kvasar
  zaučtuj to
  konferencie
  education

  Digitálny záznam

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, Institut certifikace Svazu účetních, a.s. Vinohradská 2022/125, 130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 26497671, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

  Kontakt

  Miesto konania kongresu:

  Hotel Galant Mikulov****
  Mlýnská 739
  692 01 Mikulov
  Česko


  GPS súradnice:
  48.80796855755004
  16.640715280998833

  Adresy organizátorov:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Martina Rázusa 23A
  010 01 Žilina, IČO: 31 592 503

  Poradce Podnikatele, spol. s r. o.
  Jablonského 639/4
  170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876

  Svaz účetních České republiky, z. s.
  Vinohradská 2022/125
  130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 00571288

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

  Vlastné nastavenie cookies