X. ročník EPI KONFERENCIE

Odpadové hospodárstvo 2024

18. – 19. 3. 2024
Štrbské Pleso,  Hotel Patria****  Online prenos 

O konferencii

Odpadová revolúcia je stále horúcou témou. Aj v roku 2024 nám vstupujú do platnosti viaceré legislatívne zmeny. Venovať sa im budeme aj na X. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2024. Nenechajte si ujsť tohtoročné exkluzívne témy, ktoré budú prezentovať hostia zo štátnej a verejnej správy vrátane tvorcov zákona, najmä mnohí zaujímaví odborníci z praxe.

Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, ponúkame možnosť sledovať online prenos.

Odborný garant:

Odpadový hospodár

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste

Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi

Rozsiahle
panelové diskusie

Otvorenie konferencie

Marek Chovan

Marek Chovan

Ministerstvo životného prostredia SR,
generálny tajomník služobného úradu

Branislav Tréger

Branislav Tréger

Združenie miest a obcí Slovenska, podpredseda / primátor mesta Liptovský Hrádok

Prednášajúci

Eleonóra Šuplatová

Eleonóra Šuplatová

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, poverená riadením sekcie obehového hospodárstva
Michal Sebíň

Michal Sebíň

NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
Martina Rodenáková

Martina Rodenáková

ENVI - PAK, a.s., riaditeľka vonkajších vzťahov a právnych služieb
Ján Chovanec

Ján Chovanec

Zväz odpadového priemyslu generálny riaditeľ
Tomáš Schabjuk

Tomáš Schabjuk

Odpadový hospodár, s.r.o., riaditeľ
Annamária Tóthová

Annamária Tóthová

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., partnerka / advokátka
Petr Bielan

Petr Bielan

OZO Ostrava, s.r.o. ČR, technický námestník
Jana Guštafiková

Jana Guštafiková

Mestský úrad Pezinok, referent životného prostredia
Rajmund Prusiewicz

Rajmund Prusiewicz

AK NOVA, Ltd. Poľsko, riaditeľ a obchodný zástupca
Erwin Binner

Erwin Binner

BOKU-Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied Viedeň, Ústav odpadového hospodárstva a cirkulácie, vedúci pracovnej skupiny biologickej úpravy
Branislav Tréger

Branislav Tréger

Združenie miest a obcí Slovenska, podpredseda / primátor mesta Liptovský Hrádok
Peter Pajerchin

Peter Pajerchin

CEBZ, s.r.o. (spoločný podnik Brantner + SPP), konateľ spoločnosti / obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Brantner Slovensko
Tibor Švec

Tibor Švec

Zväz miest a obcí ČR, podpredseda / starosta obce Vestec pri Prahe
Ľubomír Ďuračka

Ľubomír Ďuračka

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, sekcia obehového hospodárstva, hlavný štátny radca

Program

Michaela Pastorková
moderátorka konferencie
9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:10 hod.

Otvorenie konferencie

Michaela Pastorková, moderátorka konferencie
10:10 – 10:20 hod.

Úvodný príhovor

Marek Chovan, Ministerstvo životného prostredia SR, generálny tajomník služobného úradu
Branislav Tréger, Združenie miest a obcí Slovenska, podpredseda / primátor mesta Liptovský Hrádok

1. blok:

Reforma rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky

10:20 – 11:00 hod.

Očakávané zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva zameranej na obaly a neobalové výrobky a nakladanie s odpadmi z týchto výrobkov
Zobraziť abstrakt

Eleonóra Šuplatová, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, poverená riadením sekcie obehového hospodárstva
11:00 – 11:15 hod.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pre obaly a neobalové výrobky v obciach a mestách

Branislav Tréger, Združenie miest a obcí Slovenska, podpredseda / primátor mesta Liptovský Hrádok
11:15 – 11:30 hod.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pre obaly a neobalové výrobky v obciach a mestách ČR

Tibor Švec, Zväz miest a obcí ČR, podpredseda / starosta obce Vestec pri Prahe
11:30 – 11:45 hod.

Úspechy a problémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky
Zobraziť abstrakt

Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
11:45 – 11:50 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém – www.epi.sk 

11:50 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 14:15 hod.

Panelová diskusia k 1. bloku

Eleonóra Šuplatová, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, poverená riadením sekcie obehového hospodárstva
Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
Martina Rodenáková, ENVI - PAK, a.s., riaditeľka vonkajších vzťahov a právnych služieb
Branislav Tréger, Združenie miest a obcí Slovenska, podpredseda / primátor mesta Liptovský Hrádok
Tibor Švec, Zväz miest a obcí ČR, podpredseda / starosta obce Vestec pri Prahe
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., riaditeľ
14:15 – 14:45 hod.

Prestávka s občerstvením

2. blok:

Aplikačné problémy pri výkone agendy obalov a neobalových výrobkov

14:45 – 15:05 hod.

Rozšírená zodpovednosť a nakladanie s odpadmi z obalov z priemyslu
Zobraziť abstrakt

Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., partnerka / advokátka
15:05 – 15:25 hod.

Praktické dôsledky definície komunálnych odpadov z iných zdrojov na (NE)fungovaní firiem
Zobraziť abstrakt

Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., riaditeľ
15:25 – 15:45 hod.

Problémy pri uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov v meste Pezinok
Zobraziť abstrakt

Jana Guštafiková, Mestský úrad Pezinok, referent životného prostredia
15:45 – 17:00 hod.

Panelová diskusia k 2. bloku

Ľubomír Ďuračka, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, sekcia obehového hospodárstva, hlavný štátny radca
Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., partnerka / advokátka
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., riaditeľ
Jana Guštafiková, Mestský úrad Pezinok, referent životného prostredia
19:00 hod.

Večera

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková
moderátorka konferencie
9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

Michaela Pastorková, moderátorka konferencie

3. blok:

Praktické skúsenosti iných krajín s úpravou odpadov

9:10 – 9:50 hod.

Rakúske skúsenosti s mechanicko-biologickou úpravou odpadov
Zobraziť abstrakt

Erwin Binner, BOKU-Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied Viedeň, Ústav odpadového hospodárstva a cirkulácie, vedúci pracovnej skupiny biologickej úpravy
9:50 – 10:10 hod.

Hospodárenie s komunálnymi odpadmi miest v súvislostiach od zvozu k využitiu
Zobraziť abstrakt

Petr Bielan, OZO Ostrava, s.r.o. ČR, technický námestník
10:10 – 10:50 hod.

Poľské skúsenosti s mechanicko-biologickou úpravou odpadov
Zobraziť abstrakt

Rajmund Prusiewicz, AK NOVA, Ltd. Poľsko, riaditeľ a obchodný zástupca
10:50 – 11:10 hod.

Prestávka s občerstvením

4. blok:

Mali by výrobcovia obalov a neobalov spolufinancovať aj mechanicko-biologickú úpravu odpadov? 

11:10 – 11:30 hod.

Doterajšia prax s mechanicko-biologickou úpravou odpadov
Zobraziť abstrakt

Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu, generálny riaditeľ
11:30 – 11:50 hod.

Pozícia a úloha mechanicko-biologickej úpravy odpadov v recyklačnom reťazci
Zobraziť abstrakt

Peter Pajerchin, CEBZ, s.r.o. (spoločný podnik Brantner + SPP), konateľ spoločnosti / obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Brantner Slovensko
11:50 – 13:00 hod.

Panelová diskusia k 3. a 4. bloku

Eleonóra Šuplatová, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, poverená riadením sekcie obehového hospodárstva
Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu, generálny riaditeľ
Martina Rodenáková, ENVI - PAK, a.s., riaditeľka vonkajších vzťahov a právnych služieb
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., riaditeľ
Peter Pajerchin, CEBZ, s.r.o. (spoločný podnik Brantner + SPP), konateľ spoločnosti / obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Brantner Slovensko
13:00 – 13:10 hod.

Záverečný príhovor a poďakovanie

13:10 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
PREZENČNE
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Prezenčná účasť na podujatí
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obedy, večera a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope  www.zakon.sk 
ONLINE PRENOS
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Online účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope  www.zakon.sk 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

   Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Patria****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba Štandard
1 osoba/noc
85 €
2 osoby/noc
102 €
Izba LUX
1 osoba/noc
104 €
2 osoby/noc
130 €

Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky formou bufetu,
 • vstup do plaveckého bazéna,
 • vstup do wellness centra,
 • papuče a župan na izbách,
 • fitnes,
 • stolný tenis,
 • wifi,
 • parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

  Ubytovanie v termíne od 18. – 19. 3. 2024 je možné rezervovať e-mailom na adresu:  recepcia@hotelpatria.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy pre účastníkov konferencie sa registrujte s názvom promokódu OH24
 • Celý hotel je rezervovaný do 18. 2. 2024. Po tomto dátume bude rezervácia možná iba na základe dostupných kapacít.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

     Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk.


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Partner

  ENVIPAK
  CWI

  Promo partner

  Eversheds Sutherland
  Natur-Pack
  oltrade"

  Odborní partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  Konferencie
  Education
  infoma
  Odpady portál
  Stavebné noviny
  Magazín
  Profi Press
  KT

  Reportáž

  z EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2023 konanej dňa 21. – 22. 9. 2023 v Demänovskej doline Hotel Grand Jasná****

  Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na emailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažérka
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Patria**** 
   Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 05 985
   
 •    GPS súradnice: 49°7'8.55", 20°3'32.63"

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.