Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020

PP konferencia

9. – 11. 12. 2019
Vysoké Tatry,  Grand Hotel Starý Smokovec**** 

Lektori:

Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Soňa Ugróczy

O konferencii

Milovníci prírody, relaxu a jedinečnej gastronómie, pozor!

Už v decembri sa uskutoční jedna z najnavštevovanejších konferencií od spoločnosti Poradca podnikateľa určená nielen pre mzdárov, personalistov, účtovníkov, autorov SW, ekonómov alebo majiteľov firiem. 

Tradične sa môžete tešiť na množstvo optimalizačných trikov alebo horúce novinky z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky, a to priamo od odborníka na pracovné právo Jozefa Mihála či daňových poradcov Vladimíra Ozimého a Sone Ugróczy. Súčasťou programu je aj dôkladný prierez legislatívnymi zmenami v účtovných a daňových predpisoch pre rok 2020.

O vašu zábavu sa počas 1. dňa konferencie, a najmä v podvečerných hodinách, postará slovenský moderátor  Slavomír Jurko, ktorý vám po nabitom dni   vedomosťami zaručene vyčarí úsmev na tvári.  Po večernom raute sme si pre vás navyše pripravili tombolu o mimoriadne ceny, o ktoré sa skutočne oplatí zabojovať. Účasť na večernom raute je dobrovoľná, avšak poteší nás prítomnosť každého z vás. Po zvyšok dní si môžete spraviť program podľa vlastnej chuti, strávte napríklad čas príjemnými wellness procedúrami alebo spoznajte zimnú atmosféru a vianočné trhy v jednej z najkrajších častí Vysokých Tatier.

Tip pre vás:
Spojte príjemné s užitočným a spravte si spolu s vašimi kolegami netradičný teambulding, navštívte nás s rodinou alebo si pobyt príďte vychutnať sami. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie
(bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Povedali o nás

Konferencia bola na profesionálnej úrovni, krásne prostredie,
príjemná atmosféra počas celej doby konferencie.
Profesionálni lektori a príjemní ľudia.
Niet čo vytknúť.
Nádherné prostredie, výborní lektori, užitočné informácie a skvelá zábava.
Tešíme sa na ďalší ročník.
Ďakujeme za skvelú organizáciu. Lektori sú skutoční odborníci z praxe.
Oceňujem najmä výber hotela – výborná príležitosť,
ako si popri vyčerpávajúcom dni oddýchnuť v pýche našich slovenských hôr.
Maximálna spokojnosť.
Ďakujem.

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

 Podrobný  prierez legislatívnymi zmenami pre rok 2020

Vybrané  problémy 
z oblastí daní, účtovníctva, miezd a personalistiky

 Tipy  pre bezproblémové ukončenie účtovného roka 2019

Množstvo
optimalizačných
 trikov 

Možnosť  konzultácie  vlastných problémov s trojicou uznávaných odborníkov v SR

Daňová a mzdová
 pohotovosť  dostupná
pre vás aj po skončení podujatia

Podujatím vás budú sprevádzať:

 Slavomír Jurko 

profesionálny moderátor

Obľúbený slovenský moderátor a komentátor, ktorý po dni nabitom dni vedomosťami zaručene vyčarí úsmev každému návštevníkovi. Ak Sláva ešte nepoznáte a nemali ste možnosť vypočuť si jeho jedinečný zmysel pre humor a „trefné“ poznámky, nenechajte si ujsť ďalšiu príležitosť uvoľniť sa či priam schuti sa odviazať v spoločnosti kolegov, rodiny a organizátorov podujatia.

RNDr. Jozef Mihál

 RNDr. Jozef Mihál 

expert na pracovné, sociálne a daňové právo, bývalý minister práce,
sociálnych vecí a rodiny a súčasný poslanec NR SR

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

RNDr. Jozef Mihál

 Ing. Vladimír Ozimý 

člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Ing. Vladimír Ozimý

 Ing. Soňa Ugróczy 

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH
Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Soňa Ugróczy

Program

9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov

10:30 – 12:30 hod.

Aplikačné problémy zákona o DPH

 • registrácia pre DPH (zopár upozornení k tejto téme)
 • určenie miesta dodania zdaniteľných obchodov pre účely DPH (rôzne typy služieb; dodanie tovaru; tovar s montážou v SR, EÚ, 3. krajina; služby pre zahraničnú osobu; prijaté služby z EÚ, z tretej krajiny a iné; kedy sa registrovať v iných štátoch – zásielkový obchod)
 • základ dane pre účely DPH [čo sa do základu zahŕňa a čo nie; prechodné položky; bezodplatné dodanie (zmeny od roku 2019);  základ dane v osobitných prípadoch]
 • deň vzniku daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby; opakované plnenia; tovar s montážou a inštaláciou; zmluvy o dielo;  refakturácia;  nadobudnutie tovaru;  preddavky a iné)
 • uplatnenie nároku na odpočet DPH (vznik práva na odpočet DPH; vecné a časové uplatnenie práva na odpočítanie dane; príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; predaj tovaru za symbolickú cenu; paušálne služby a odpočet DPH; náležitosti faktúr a odpočet DPH; preukázanie prijatých služieb; predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR; zmiznutý dodávateľ a iné)
 • osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku; dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou; pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 • nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – dosah zásadných zmien v príkladoch (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1. 1. 2019)
 • cezhraničné obchody s tovarom v EÚ (preukázanie oslobodenia – § 43, význam priradenia prepravy, porušený trojstranný obchod)
 • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ (dovoz, vývoz)
 • chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach
 • diskusia
program
Ing. Soňa Ugróczy
12:30 – 13:30 hod.

Obedná prestávka

13:30 – 14:30 hod.

Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020

 • Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
 • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich
 • Zmeny v oblasti odpisovania majetku – rýchlejšie odpisovanie elektromobilov
 • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
 • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení
 • Zmeny v oblasti výpožičky
 • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
 • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov
 • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
 • Zmeny v registrácii daňovníkov
program
Ing. Soňa Ugróczy
program
Ing. Vladimír Ozimý
14:30 – 15:15 hod.

Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020

program
Ing. Vladimír Ozimý
15:15 – 15:30 hod.

Káva s občerstvením

15:30 – 16:30 hod.

Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch

 • Nadobudnutie motorového vozidla z EÚ a povinnosť registrácie v tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platiteľom) a nesplnenie si tejto povinnosti – dosah na DPH
 • Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dosah
 • Skončenie nájomného vzťahu a vyrovnanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva
 • Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme
 • Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dosah pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka
 • Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dosah z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku
 • Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dosah 
program
Ing. Vladimír Ozimý
19:00 – 23:30 hod.

Večera a spoločenský večer pri ľudovej hudbe s tombolou

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

9:00 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie konferencie

9:35 – 11:00 hod.

Schválené novely v zákone o DPH od 1. 1. 2020 
 + informácia k novému tlačivu súhrnného výkazu

 • Zmena v definícii obratu – § 4 ods. 4 ZDPH
 • Nová úprava režimu konsignačného skladu tzv. call-off stock (nové pravidlá v celej EÚ, horná hranica na dodanie tovaru 12 mesiacov od prepravy, fikcia dodania pri strate, zničení, krádeži tovaru v konsignačnom sklade, nové záznamové povinnosti, duplicitné podávanie súhrnného výkazu v režime call of stock a iné)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Nové pravidlá na priradenie prepravy v reťazových obchodoch (miesto dodania pri dodaní tovaru s prepravou, identifikovanie prostrednej osoby na účely priradenia prepravy)
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou do 1 700 eur (drobný hmotný dlhodobý majetok) pri bezodplatnom dodaní
 • Nová definícia ubytovacích služieb pre účely ZDPH, zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb
 • Nové podmienky pre uplatnenie oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43) (nové typy dokladov na preukázanie oslobodenia pri dodaní tovaru do EÚ, preukazovanie platnosti VAT ID nadobúdateľa tovaru, podávanie súhrnného výkazu ako jedna zo základných podmienok oslobodenia od dane a iné)
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb v colnom sklade a  osobitnom sklade (špeciálny režim pre surovú ropu)
 • Zavádza sa mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku
 • Zvedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
program
Ing. Soňa Ugróczy
11:00 – 11:15 hod.

Káva s občerstvením

11:15 – 12:00 hod.

Majetok a vlastné imanie vo vzťahu k spoločníkovi

Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba) do spoločnosti – daňový a účtovný dosah

 • Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo ako podnik)
 • Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo ako podnik)
 • Darovanie majetku do spoločnosti
 • Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)

Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak

 • Ocenenie majetku
 • Uplatnenie odpisu z tohto majetku
 • Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania

Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska

 • Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
 • Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
 • Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
 • Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF)
program
Ing. Vladimír Ozimý
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod.

Vybrané témy z personalistiky a mzdového účtovníctva

 • Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia jednotlivých foriem podnikania v roku 2020
 • Rekreačné poukazy
program
RNDr. Jozef Mihál
14:30 hod.

Diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

9:00 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov

9:30 – 12:00 hod.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2020

 • Nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
 • Zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2020
 • Trináste a štrnáste platy v roku 2020
 • Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
 • Nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Vysielanie zamestnancov do iných členských štátov – nová smernica
 • Zmena zákona o nelegálnej práci
 • Nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
 • Nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
 • Práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
 • Dohody študentov a dôchodcov v roku 2020
 • Valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
 • Nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • Odvody SZČO v roku 2020
 • Zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
 • Zmeny v rodičovských príspevkoch
 • Odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 • Ďalšie zmeny – tak ako budú schválené v NRSR
program
RNDr. Jozef Mihál
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

 • Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • Tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
 • Nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
 • Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
 • Venovanie 2 % (3 %) za rok 2019
 • Ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR
program
RNDr. Jozef Mihál
15:00 – 16:00 hod.

Diskusia

16:00 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Cenník

Vážení záujemcovia, zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie
(bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí
(ubytovanie nie je zahrnuté v cene)
9. – 11. 12. 2019 s plnou penziou 432 eur
9. – 10. 12. 2019 s plnou penziou 312 eur
10. – 11. 12. 2019 s plnou penziou 312 eur
Varianty vstupeniek pre účastníkov bez ubytovania
9. – 11. 12. 2019 bez ubytovania 360 eur
9. 12. 2019 bez ubytovania 132 eur
10. 12. 2019 bez ubytovania 156 eur
11. 12. 2019 bez ubytovania 132 eur

  Upozorňujeme vás, že v cenníku nie je zahrnutá cena za ubytovanie, ktorú si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť sám voči hotelu. Účastníci konferencie však majú nárok na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Starý Smokovec****. Viac o ubytovaní nájdete TU.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414       
 •  profivzdelavanie@pp.sk
  Čo zahŕňa vstupenka?

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní

 • účasť na odbornom programe

 • rozsiahle pracovné materiály

 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 

 • 10 % zľava na nákup v našom eshope  www.zakon.sk 
  .

  Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníci konferencie majú do 25. 11. 2019 nárok na zľavnené ubytovanie v Grand Hoteli Starý Smokovec****.
     Ubytovanie je možné predĺžiť o deň skôr, t. j. od 8. – 11. 12. 2019

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba Izba DELUXE
   
  Jednolôžková Dvojlôžková Jednolôžková Dvojlôžková
  80 € 90 € 90 € 100 €

  Termíny ubytovania:

 •   9. – 11. 12. 2019  (všetky tri dni konferencie)
 •   9. – 10. 12. 2019  (1. a 2. deň konferencie)
 • 10. – 11. 12. 2019  (2. a 3. deň konferencie)
 •   8. – 11. 12. 2019  (predĺžený pobyt)

  Rezervácia ubytovania:

 • Pre uplatnenie zľavy je potrebné zadať promokód: DAU19
 • Platnosť zľavy je do: 25. 11. 2019. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

  Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky formou bufetu, v pondelok 9. 12. 2019 spoločenský večer pri hudbe s tombolou, v utorok 10. 12. 2019 večera
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • wifi pripojenie
 • gopass kartu grátis
 • parkovanie

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
   

  Partner

  sponsors

  Promo partner

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Chcete mať prehľad
  o našich špeciálnych akciách a novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie

   Grand Hotel Starý Smokovec**** 
   Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
   
 •    GPS: 49.141362, 20.22087

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .