3. – 5. jún 2019 Vysoké Tatry, Podbanské Grand Hotel Permon****

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2019

Pozrite si reportáž z podujatia

O konferencii

 

Už začiatkom júna vás spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na obľúbenú 3-dňovú konferenciu do Grand hotela Permon vo Vysokých Tatrách, kde vás skúsení daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami v oblasti daní a účtovníctva v roku 2019.

Ako každý rok, tak aj tentoraz sa môžete tešiť na unikátne zostavený program, v rámci ktorého nebude chýbať prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v DPH a DZP od 1. 1. 2019. Vzhľadom na to, že v tomto roku prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nemalé zmeny, venujeme pozornosť aj príprave na systém e-Kasa, na ktorý musia už od 1. 7. 2019 prejsť všetci podnikatelia.

V priebehu 3 dní sa dozviete všetky potrebné informácie o:

 • legislatívnych novinkách v DPH a DzP,
 • význame nového systému e-Kasa pre podnikateľa a zákazníka,
 • výnimkách zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému e-Kasa,
 • požiadavkách na pokladnicu e-Kasa alebo
 • cestovných náhradách v roku 2019.

  • • •

  Čo vás čaká na konferencii?

  3 dni plné praktických prednášok

  Program vedený špičkovými daňovými poradcami

  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

  Relax v jednom z najlepších wellness hotelov pod Tatrami

  Podujatím vás budú sprevádzať:

  Ing. Vladimír Ozimý

  Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa.

  Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

  Ing. Vladimír Ozimý

   

  Ing. Soňa Ugróczy

  Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o.

  Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

  Ing. Soňa Ugróczy

  Program

  9:30 hod. – 16:00 hod.

  Cestovné náhrady komplexne z pohľadu zákona o cestovných náhradách, Dzp a DPH

  Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

  • definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách
  • zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta)
  • definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad
  • prerušenie pracovnej cesty
  • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste
  • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste
  • používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
  • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
  • náhrady pri výkone práce v zahraničí
  • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe
  • cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi
  • paušalizácia cestovných náhrad
  • poskytovanie preddavku
  • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
  • splatnosť náhrad
  • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste
  • právo na odpočet DPH pri pracovných cestách, prevádzkovanie služobného bytu na pracovných cestách a právo na odpočet DPH; riziká z predaja služobného bytu z pohľadu DPH a dane z príjmov
  • DPH pri zahraničnej pracovnej ceste, refundácia dane a právo na daňový výdavok
  • väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca)
  • úhrada nákladov na pracovnú cestu za tretiu osobu a daňová uznateľnosť výdavkov (riziká s takto nastavenými zmluvnými podmienkami)
  • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca)
  • úhrada výdavkov nad rozsah vymedzený v zákone o cestovných náhradách a daňová uznateľnosť u zamestnávateľa
  • účtovanie cestovných náhrad (vznik záväzku voči zamestnancovi a vznik rezervy)

  Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

  8:30 hod. – 16:00 hod.

  Doobeda: Aplikačné zmeny v zákonoch o DZP, účtovníctve a ERP

  Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

  • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019
   • rekreačné poukazy a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca
   • daňový bonus od 1. 4. 2019
   • poskytnutie ubytovania pre zamestnanca a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca
   • daňová úľava pri sociálnych podnikoch
   • daňovo uznané výdavky po zaplatení a zmeny od 1. 1. 2019
   • ostatné zmeny
  • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2019 a zmeny v roku 2018
   • virtuálne meny
   • zavedenie kapitálových fondov z príspevkov (účtovný, daňový a právny aspekt s poukázaním na riziko prevodu nerozdelených ziskov z rokov 2017 a neskôr do ostatných kapitálových fondov)
   • ostatné zmeny
  • Zmeny v ERP vo vzťahu zavedenia e-kasy od 1. 1. 2019
   • kto je povinný a ako to bude fungovať a odkedy
   • e-kasa a jednoúčelové poukazy od 1. 10. 2019
   • obsah pokladničného dokladu vyhotovený podnikateľom a povinnosť vyhotovenia

  Popoludní: Aplikačné problémy zákona o DPH po 1. 1. 2019

  Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

  • nová úprava definície obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7) 
  • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9) – pozor na darovacie zmluvy pri nehnuteľnostiach po 1. 1. 2019 
  • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby (§ 38) – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby
  • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov (§ 38 ods. 5)
  • výpočet koeficientu podľa § 50 v nadväznosti na novelu DPH
  • zaviedla sa nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku (§ 54d), použitie na firemné aj súkromné účely – napr. osobné autá pri paušalizácii 80:20 (povinné knihy jázd?), obdobie na vrátenie DPH je 5 rokov aj z majetku obstaraného pred 1. 1. 2019
  • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra, t. j. doklad z ERP [§ 69 ods.12 písm. f) a g)]
  • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte) – tovar s inštaláciou a montážou, služby v treťom štáte, služby na nehnuteľnostiach mimo SR a podobne
  • ubytovacie služby v sadzbe dane 10 % (ubytovanie s raňajkami, pobytové balíčky, polpenzia)
  • zaujímavé rozsudky vo väzbe na DPH (predaj tovaru za symbolickú cenu, paušálne služby a odpočet DPH, náležitosti faktúr a odpočet DPH, predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR, zmiznutý dodávateľ)
  • diskusia

  Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

  8:30 hod. – 16:00 hod.

  Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

  Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

  I. blok: Nehnuteľnosti a daňový režim DPH – zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby

  Predaj/kúpa nehnuteľností:

  • správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji/kúpe 
  • obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností po 1. 1. 2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán)
  • spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností
  • rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (upozornenie na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
  • čo sa rozumie pod pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)
  • posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti, kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane [kto spĺňa podmienky po 1. 1. 2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier (obchody, kancelárie + byty)]?
  • praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných po 1. 1. 2019
  • predaj bytov po 1. 1. 2019, ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie – zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 

  Nájom nehnuteľností, a to kancelárií, bytov, rodinného domu, nájom apartmánu alebo ich častí po 1. 1. 2019:

  • obmedzenie práva voľby, zdanenie prenájmov nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v novom podľa § 38 ods. 5
  • daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého, resp. dlhodobého nájmu
  • upozornenie na prechodné ustanovenie DPH – dodatky k „starým nájomným zmluvám“
  • odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme
  • koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1. 1. 2019
  • prenájom nebytových priestorov (kancelárií) – fakturácia energií, nájomného
  • povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku – § 54 zákona o DPH
  • vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcii, ak je prenájom oslobodený od dane? a iné riziká odpočtu DPH

  II. blok: Praktické príklady pre uplatnenie pravidiel DPH

  • predmet dane v tuzemsku
  • správne určenie miesta dodania zdaniteľných obchodov pre tovar a služby
  • vznik daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
  • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
  • oprava základu dane v tuzemsku/do zahraničia (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
  • predaj tovaru do EÚ (preukázanie oslobodenia, správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti)
  • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (upozornenie na časté chyby formou príkladov)
  • riziká spojené s dovozom a vývozom tovaru z pohľadu DPH
  • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverscharge a iné)
  • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné), fakturačné lehoty
  • najčastejšie chyby pri vykazovaní v tlačivách DPH (daňové priznanie, súhrnný výkaz)
  • diskusia

  Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

  Cenník

  V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne.

  Varianty vstupeniek s plnou penziou
  (len pre ubytovaných hostí)
  Cena s DPH
   
  3. – 5. 6. 2019 s plnou penziou 312 eur
  3. – 4. 6. 2019 s plnou penziou 228 eur
  4. – 5. 6. 2019 s plnou penziou 228 eur
  Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania Cena s DPH
   
  3. – 5. 6. 2019 bez ubytovania 336 eur
  3. 6. 2018 bez ubytovania 144 eur
  4. 6. 2018 bez ubytovania 144 eur
  5. 6. 2018 bez ubytovania 144 eur

  ČO ZAHŔŇA ÚČASTNÍCKY POPLATOK

  Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa:

 • rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe (počas konferencie)
 • občerstvenie počas celého dňa
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk
 • videoškolenie k danej problematike
 • Bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odpovedáme počas 30 dní na vaše otázky

  Pobyt s ubytovaním na 2 noci zahŕňa navyše:

 • neobmedzený vstup do wellnesscentra (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • 1x masáž zdarma v hodnote 10  € (25 min.) – zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva)
 • plná penzia formou švédskych stolov
 • nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie, parkovanie
 • ďalšie doplnkové služby (stolný tenis, šípky, biliard, neobmedzený vstup do fitness...)

  Vstupenku na konferenciu

   
   
  si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414       
 •  profivzdelavanie@pp.sk

  3. – 5. jún 2019 Podbanské, Vysoké Tatry Grand Hotel Permon****

   

  Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Grand Hoteli Permon.
  Varianty ubytovania v závislosti od počtu nocí a počtu účastníkov na izbe sú nasledovné:

  Počet osôb Ubytovanie na 2 noci
  3. – 5. 6. 2019
  Ubytovanie na 1 noc
  3. – 4. 6. 2019 alebo 4. – 5. 6. 2019
   
  Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 154,70 € s DPH/osoba 89 € s DPH/osoba
  Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 194,70 € s DPH/osoba 109 € s DPH/osoba

  * Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 73,95 €/za osobu na noc.

  Ako rezervovať ubytovanie?

 • Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.
   

  Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

  Chcete mať prehľad
  o našich špeciálnych akciách a novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme informovať.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

  Kontakt

 • +421 41 70 53 414

  • • •

  Adresa organizátora

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Miesto konania konferencie

  Grand Hotel Permon****
  Podbanské 059 85 • Vysoké Tatry
 • +421 524 710 111

  Organizátor

  sponsors
   

  Spoluorganizátor

  sponsors
   

  Promo partner

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Poradca podnikateľa, s. r. o.