Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021

21. ročník konferencie

Materiály a videozáznam

25. – 27. 11. 2020
Sliač,  Hotel & Spa Resort Kaskady**** Živý prenos

  Na základe súčasných hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva sme pripravení na vysielanie konferencie naživo vo forme online prenosu. Viac o priebehu podujatia  nájdete TU .

O konferencii

Po dvadsiatyprvý-krát vás spoločnosť Relia a Poradca podnikateľa pozýva na „vlajkovú loď“ – odbornú konferenciu pre mzdárov, personalistov, účtovníkov a ekonómov do populárneho kongresového Hotela & Spa Resort Kaskady**** v Sielnici pri Sliači. Konferencia sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2021. Nenechajte si preto ani tento rok ujsť obľúbenú akciu – samozrejme pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení. Môžete ju tiež spojiť s teambuldingom alebo aj pobytom s rodinou.

Vzhľadom na pretrvávajúce či očakávané opatrenia a obmedzenia možnosti organizácie hromadných podujatí bude konferencia naživo prenášaná z priestorov Hotela & Spa Resortu Kaskady****. Lektori budú vo vyhradenom priestore hotela a vám ponúkame dve možnosti účasti:

1. Účasť s ubytovaním v hoteli, kde odborný program budete sledovať z vašich izieb v TV na hotelovom okruhu, prípadne na vašich notebookoch. S lektormi si môžete dohodnúť individuálne stretnutia v hoteli po skončení oficiálneho programu. V prípade uvoľnenia opatrení sa bude konferencia konať tradičným spôsobom v konferenčnej sále.

2. Online účasť z vášho domova, resp. pracoviska. Konferenciu budete sledovať na vašich počítačoch. Otázky lektorom budete zadávať cez aplikáciu Slido, pričom na otázky lektori odpovedia naživo v rámci panelovej diskusie.

   Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2020 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2021. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií. Jedinou výnimkou je konferencia s rovnakým programom a lektormi, ktorú organizujeme o niekoľko dní neskôr, a to 7. až 9. decembra 2020 v Grandhoteli Starý Smokovec****.

Čo vás čaká?

 Podrobný  prierez legislatívnymi zmenami pre rok 2021

Vybrané  problémy 
z oblastí daní, účtovníctva, miezd a personalistiky

 Tipy  pre bezproblémové ukončenie účtovného roka 2020

Množstvo
optimalizačných
 trikov 

Možnosť  konzultácie  vlastných problémov s trojicou uznávaných odborníkov v SR

Daňová a mzdová
 pohotovosť  dostupná
pre vás aj po skončení podujatia

Prednášajúci

 RNDr. Jozef Mihál 

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA, s. r. o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

RNDr. Jozef Mihál

 

 Ing. Vladimír Ozimý 

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Ing. Vladimír Ozimý

 

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy, s. r. o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Soňa Ugróczy

Program

Lektor: Jozef Mihál

10:30 – 10:35 hod.

Otvorenie konferencie

10:35 – 12:00 hod.

1. Téma: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2021

RNDr. Jozef Mihál
 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021
 • príplatky ku mzde podľa Zákonníka práce v roku 2021
 • trináste a štrnáste platy v roku 2021
 • zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 – dovolenky, domáca práca, finančný príspevok na stravovanie, dohody študentov
 • nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021
 • zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpele
 • daňový bonus na deti, zmeny od roka 2021
 • príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa na konci roka 2020 a v roku 2021
 • dôchodkový vek po novom, jednorazový doplatok k dôchodku
 • zmeny pre minimálne dôchodky
 • zmeny v odvodoch pre rok 2021
 • zmeny pri materskej pre rok 2021, nová dávka „tehotenské“
 • nový fond v Sociálnej poisťovni „kurzarbeit“
 • ďalšie zmeny tak, ako budú schválené v NRSR

2. Téma: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

RNDr. Jozef Mihál
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách
 • nezdaniteľné časti a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2020
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2020
 • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:30 hod.

Pokračovanie prednášky RNDr. Jozefa Mihála

15:30 – 16:30 hod.

Diskusia k témam

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Lektori: Jozef Mihál, Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

9:30 – 11:00 hod.

Téma: Projekt „Prvá pomoc plus“ na udržanie pracovných miest na konci roka 2020 a jeho pokračovanie v roku 2021

RNDr. Jozef Mihál
 • zvýšenie príspevkov a zmeny podmienok na ich čerpanie
 • porovnanie „druhej vlny a „prvej vlny“
 • kombinovanie jednotlivých opatrení
 • ako optimalizovať pracovný čas zamestnancov, domáca práca, prekážky v práci
 • ako získať čo najvyšší príspevok
 • ďalšie „pandemické“ opatrenia – karanténna PN a OČR a dosahy na zamestnávateľov
11:00 – 11:15 hod.

Prestávka

11:15 – 12:30 hod.

Téma: Vybrané aktuálne témy k DPH

Ing. Soňa Ugróczy
12:30 – 13:30 hod.

Obedná prestávka

13:30 – 15:00 hod.

Téma: Nehnuteľnosti komplexne – účtovníctvo, daň z príjmov a DPH

Ing. Vladimír Ozimý
 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrnovanie príjmov z predaja do základu dane, uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO – nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)
 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO – nepodnikateľa)
 • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
 • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
 • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§ 38 ZoDPH)
 • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb – nepodnikateľov, ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti
 • oslobodenie od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
 • zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti
 • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti (poukázanie na chyby)
15:00 – 16:00 hod.

Spoločná diskusia s účastníkmi konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Lektori: Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

9:30 – 11:30 hod.

Téma: Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021

Ing. Soňa Ugróczy
 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
 • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).
11:30 – 12:30 hod.

Obedná prestávka

12:30 – 14:00 hod.

Téma: Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

Ing. Vladimír Ozimý
 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
 • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
 • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
 • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
 • Zmeny v oblasti asignačnej dane
 • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
 • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
 • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
 • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020

Téma: Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020

Ing. Vladimír Ozimý
 • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)
14:00 – 14:15 hod.

Prestávka

14:15 – 15:45 hod.

Téma: Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021

Ing. Vladimír Ozimý
 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
 • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
 • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Vstupenka a cenník

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie
(bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v cenníku nie je zahrnutá cena za ubytovanie.
Účastníci konferencie však majú nárok na zľavnené ubytovanie v HOTELI & SPA RESORT KASKADY**** vo výške 20 %.

Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí
(ubytovanie nie je zahrnuté v cene)
25. – 27. 11. 2020 s plnou penziou 408 eur
25. – 26. 11. 2020 s plnou penziou 312 eur
26. – 27. 11. 2020 s plnou penziou 312 eur
Živý
online prenos
z konferencie
25. – 27. 11. 2020, online stream 252 eur
Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa:
 •  Bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •  Rozsiahle študijné materiály (Pri účasti v hoteli v tlačenej podobe, pri účasti online v elektronickej podobe.)
 •  Obedy, večere a občerstvenie počas konferencie (Nevzťahuje sa na online účasť. V prípade najprísnejších opatrení sa bude jedlo podávať priamo na izbu.)
 •  Parkovanie na hotelovom parkovisku (Nevzťahuje sa na online účasť.)
 •  Wellness podľa pandemickej situácie (Nevzťahuje sa na online účasť.)
 •  20 % zľava na ubytovanie v HOTELI & SPA RESORTE KASKADY**** (Akcia sa vzťahuje na termín, kedy sa koná konferencia.)
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  Rezervácia vstupenky:
  Vstupenku si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •   +421 41 70 53 414    
 •   profivzdelavanie@pp.sk

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníci konferencie majú nárok na zľavnené ubytovanie v HOTELI & SPA RESORT KASKADY**** vo výške 20 %.
  Ubytovanie je možné predĺžiť o deň skôr pred začiatkom konferencie.

  Cena ubytovania po 20 % zľave je nasledovná:

  Štandard izba
     
  Jednolôžková Dvojlôžková
  96 € s DPH 112 € s DPH

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne konferencie je možné rezervovať telefonicky na tel. čísle: 045/530 002 635.
 • Pre uplatnenie 20 % zľavy na ubytovanie uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 888

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie

   Hotel & Spa Resort Kaskady**** 
   Letecká 19, 962 31, Sliač – Sielnica
   
 •    GPS: 48° 37’ 36.5685048” N, 19° 6’ 16.1049271” E

  Organizátor

  sponsors
  sponsors

  Spoluorganizátor

  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .