Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021

VI. ročník PP konferencie

Materiály konferencie

7. – 9. 12. 2020
Vysoké Tatry,  Grand Hotel Starý Smokovec**** Živý prenos

  Na základe súčasných hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva sme pripravení na vysielanie konferencie naživo vo forme online prenosu. Viac o priebehu podujatia  nájdete TU .

O konferencii

Rovnako ako počas uplynulých piatich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú konferenciu do populárneho Grandhotela Starý Smokovec****. Konferencia sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2021. Nenechajte si preto ani tento rok ujsť obľúbenú akciu – samozrejme pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení.

S ohľadom na pretrvávajúce obmedzenia budeme konferenciu pre vás vysielať naživo z priestorov Grandhotela Starý Smokovec****. Lektori budú vo vyhradenom priestore hotela a vám ponúkame dve možnosti účasti:

1. Účasť s ubytovaním v hoteli, kde odborný program môžete sledovať z vašich izieb. S lektormi si môžete dohodnúť individuálne stretnutia v hoteli po skončení oficiálneho programu. V prípade uvoľnenia opatrení sa bude konferencia konať tradičným spôsobom v konferenčnej sále.

2. Online účasť z vášho domova, resp. pracoviska. Konferenciu budete sledovať na vašich počítačoch. Otázky lektorom budete zadávať cez aplikáciu Slido, pričom na otázky lektori odpovedia naživo v rámci panelovej diskusie.

Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2020 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2021. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií. Jedinou výnimkou je konferencia s rovnakým programom a lektormi, ktorú organizujeme o niekoľko dní skôr, a to  25. do 27. 11. 2020 v Hotel & Spa Resorte Kaskady**** .

Tip pre vás:

Pokiaľ to situácia dovolí, odporúčame vám spraviť si v závere roka spolu s vašimi kolegami netradičný teambulding alebo nás navštívte s rodinou. Vedomosťami nabité dni si tak môžete spríjemniť večerným rautom, ozdravnými procedúrami či prechádzkami v čarokrásnom prostredí našich hôr.

Povedali o nás

Konferencia bola na profesionálnej úrovni, krásne prostredie, príjemná atmosféra počas celej doby konferencie.
Profesionálni lektori a príjemní ľudia.
Chcem poďakovať najmä lektorom za množstvo podnetných informácií. Je vidieť, že ide o skutočných odborníkov. Pozitívne hodnotím aj výber hotela a príjemný program zo strany organizátorov. Rada spolu s kolegyňou zvážim aj budúcoročnú účasť.
Niet čo vytknúť.
Nádherné prostredie, výborní lektori, užitočné informácie a skvelá zábava.
Tešíme sa na ďalší ročník.
Ďakujeme za skvelú organizáciu. Lektori sú skutoční odborníci z praxe.
Oceňujem najmä výber hotela – výborná príležitosť,
ako si popri vyčerpávajúcom dni oddýchnuť v pýche našich slovenských hôr.
Maximálna spokojnosť.
Ďakujem.

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

 Podrobný  prierez legislatívnymi zmenami pre rok 2021

Vybrané  problémy 
z oblastí daní, účtovníctva, miezd a personalistiky

 Tipy  pre bezproblémové ukončenie účtovného roka 2020

Množstvo
optimalizačných
 trikov 

Možnosť  konzultácie  vlastných problémov s trojicou uznávaných odborníkov v SR

Daňová a mzdová
 pohotovosť  dostupná
pre vás aj po skončení podujatia

Prednášajúci

 RNDr. Jozef Mihál 

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA, s. r. o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

RNDr. Jozef Mihál

 Ing. Vladimír Ozimý 

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Ing. Vladimír Ozimý

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy, s. r. o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Soňa Ugróczy

 Mgr. Michaela Pastorková Závodná 

Moderátorka konferencie

Mgr. Michaela Pastorková Závodná

Program

9:30 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 hod.

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021

 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
 • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).
program
Ing. Soňa Ugróczy
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod.

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
 • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
 • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
 • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
 • Zmeny v oblasti asignačnej dane
 • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
 • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
 • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
 • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020

Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020

 • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)
program
Ing. Vladimír Ozimý
14:30 – 14:45 hod.

Káva s občerstvením

14:45 – 16:15 hod.

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021

 • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
 • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu
program
Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

9:00 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie konferencie

9:35 – 11:00 hod.

Vybrané aktuálne témy k DPH

program
Ing. Soňa Ugróczy
11:00 – 11:15 hod.

Káva s občerstvením

11:15 – 12:30 hod.

Nehnuteľnosti komplexne – účtovníctvo, daň z príjmov a DPH

 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane, uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)
 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO nepodnikateľa)
 • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
 • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
 • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§ 38 ZoDPH)
 • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb - nepodnikateľov , ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti
 • oslobodenie  od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
 • zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti
 • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti (poukázanie na chyby)
program
Ing. Vladimír Ozimý
12:30 – 13:30 hod.

Obedná prestávka

13:30 – 15:00 hod.

Projekt „Prvá pomoc“ na udržanie pracovných miest na konci roka 2020 a jeho pokračovanie v roku 2021

 • zvýšenie príspevkov a zmeny podmienok na ich čerpanie
 • porovnanie „druhej vlny“ a „prvej vlny“
 • kombinovanie jednotlivých opatrení
 • ako optimalizovať pracovný čas zamestnancov, domáca práca, prekážky v práci
 • ako získať čo najvyšší príspevok
 • ďalšie „pandemické“ opatrenia – karanténna PN a OČR a dopady na zamestnávateľov
program
RNDr. Jozef Mihál
15:00 hod.

Diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

9:00 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov

9:30 – 12:00 hod.

Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2021

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021
 • príplatky ku mzde podľa Zákonníka práce v roku 2021
 • trináste a štrnáste platy v roku 2021
 • zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2021 – dovolenky, domáca práca, finančný príspevok na stravovanie, dohody študentov
 • nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021
 • zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpele
 • daňový bonus na deti zmeny od roka 2021
 • príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa na konci roka 2020 a v roku 2021
 • dôchodkový vek po novom, jednorazový doplatok k dôchodku
 • zmeny pre minimálne dôchodky
 • zmeny v odvodoch pre rok 2021
 • zmeny pri materskej pre rok 2021, nová dávka „tehotenské“
 • nový fond v Sociálnej poisťovni „kurzarbeit“
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR
program
RNDr. Jozef Mihál
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách
 • nezdaniteľné časti a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2020
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
 • venovanie 2% (3%) za rok 2020
 • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR
program
RNDr. Jozef Mihál
15:00 – 16:00 hod.

Diskusia

16:00 hod.

Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Vstupenka a cenník

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie
(bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v cenníku nie je zahrnutá cena za ubytovanie.
Účastníci konferencie však majú nárok na zľavnené ubytovanie v GRANDHOTELI STARÝ SMOKOVEC****.

Varianty vstupeniek pre účastníkov bez ubytovania
cena s DPH
7. – 9. 12. 2020 bez ubytovania 336 eur
7. 12. 2020 bez ubytovania 132 eur
8. 12. 2020 bez ubytovania 156 eur
9. 12. 2020 bez ubytovania 132 eur
Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí
cena s DPH
7. – 9. 12. 2020 s plnou penziou 372 eur
7. – 8. 12. 2020 s plnou penziou 288 eur
8. – 9. 12. 2020 s plnou penziou 288 eur
Živý online prenos
z konferencie
cena s DPH
7. – 9. 12. 2020 bez ubytovania, online stream 252 eur
Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa:
 •  Bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •  Rozsiahle študijné materiály (Pri účasti v hoteli v tlačenej podobe, pri účasti online v elektronickej podobe.)
 •  Občerstvenie počas celého dňa (Nevzťahuje sa na online vstupenku.)
 •  Zľava na ubytovanie v Grand Hoteli Starý Smokovec**** (Akcia sa vzťahuje na termín, kedy sa koná konferencia.)
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  Rezervácia vstupenky:
  Vstupenku si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •   +421 41 70 53 888    
 •   profivzdelavanie@pp.sk

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Účastníci konferencie majú do 20. 11. 2020 nárok na zľavnené ubytovanie v Grand Hoteli Starý Smokovec****.
     Ubytovanie je možné predĺžiť o deň skôr, t. j. od 6. – 9. 12. 2020

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba Izba DELUXE
   
  Jednolôžková Dvojlôžková Jednolôžková Dvojlôžková
  85 € 95 € 105 € 115 €

  Termíny ubytovania:

 •   7. – 9. 12. 2020  (všetky tri dni konferencie)
 •   7. – 8. 12. 2020  (1. a 2. deň konferencie)
 •   8. – 9. 12. 2020  (2. a 3. deň konferencie)
 •   6. – 9. 12. 2020  (predĺžený pobyt)

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 7. – 9. 12. 2020 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk.
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: DAU20
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871.
 • Platnosť zľavy je do 20. 11. 2020. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

  Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky formou bufetu, v pondelok 7. 12. 2020 spoločenský večer pri hudbe s tombolou, v utorok 8. 12. 2020 večera
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra
  (1-krát za pobytový deň)
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • wifi pripojenie
 • gopass kartu grátis
 • parkovanie

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

 • +421 41 70 53 888

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie

   Grand Hotel Starý Smokovec**** 
   Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
   
 •    GPS: 49.141362, 20.22087

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
   

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .