Daňový a odvodový
kolotoč v roku 2020

V. ročník PP konferencie

Materiály a videozáznam

14. 10. 2020
Bratislava,  Hotel Saffron**** Živý prenos

  Do pozornosti vám dávame možnosť zúčastniť sa podujatia prostredníctvom živého online prenosu. Nemusíte sa obávať, že stratíte kontakt – aj z pohodlia domova máte príležitosť posielať prednášajúcim otázky, a to prostredníctvom aplikácie slido.com. Odpovede na vaše otázky si následne vypočujeme v panelovej diskusii.

O konferencii

V. ročník obľúbenej konferencie
pre daňovníkov, účtovníkov, mzdárov, ekonómov aj podnikateľov je opäť tu!

Na jeseň tohto roku vás už po 5-krát pozývame previezť sa na obľúbenom Daňovom a odvodovom kolotoči. Rovnako ako vy aj my pociťujeme dopad neočakávanej tohtoročnej situácie, ktorá si vyžiadala množstvo zmien v legislatíve.

Aby vám však nič neušlo a vedeli ste s prehľadom reagovať na tieto novinky, radi by sme vám poskytli priestor, kde si spolu s Jozefom Mihálom, Soňou UgróczyVladimírom Ozimým zosumarizujete všetko, čo potrebujete vedieť o DPH, dani z príjmov, mzdách a personalistike pre tento rok. Tešiť sa môžete taktiež na otvorenú diskusiu či prehľad očakávaných zmien platných od 1. 1. 2021.

Pokiaľ vám situácia neumožňuje zúčastniť sa konferencie fyzicky na mieste, môžete sledovať podujatie naživo formou ONLINE STREAMU.

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

Legislatívne novinky v oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky

Podrobný prierez optimalizáciou mzdových a odvodových nákladov

Výber najčastejších problémov a praktické tipy, ako ich v praxi zvládnuť

Možnosť konzultácie vlastných problémov s trojicou uznávaných odborníkov v SR

Daňová a mzdová pohotovosť dostupná pre vás aj po skončení podujatia

Videoškolenie k danej problematike úplne zadarmo

 RNDr. Jozef Mihál 

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

RNDr. Jozef Mihál

 

 Ing. Vladimír Ozimý 

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Ing. Vladimír Ozimý

 

 Ing. Soňa Ugróczy 

Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Soňa Ugróczy

Program konferencie

8:30 hod. – 9:00 hod.

Registrácia účastníkov

9:00 hod. – 9:10 hod.

Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:45 hod.
Ing. Soňa Ugróczy
– – –

Zhrnutie povinností po odvolaní mimoriadnej situácie

 • Podanie daňového priznania za 2019
 • Úhrada dane, dokedy?
 • Kto musí doplatiť preddavky na daň z príjmov?
 • Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné už za október
 • Spustenie procesných lehôt v daňových konaniach
 • Dokedy je povinnosť podať oznámenie o schválení UZ, výročnú a audítorskú správu?

Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1. 1. 2020

Dodanie tovaru do iného členského štátu – § 43
(podmienky a pravidlá na preukazovanie oslobodenia po 1. 1. 2020, upozornenie na časté chyby)

Vybrané prípadové štúdie z praxe DPH

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1. 1. 2021

 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
 • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
10:45 hod. – 11:00 hod.

Coffee break s občerstvením

11:00 hod. – 12:15 hod.
Ing. Vladimír Ozimý
– – –

Daňový dopad dotácii a príspevkov štátu po novele ZDP a ich účtovanie

 • dotácie a príspevky všeobecne a so zameraním najmä na problemtiku COVID 19 - oslodený príjem verzus zdaniteľný príjem 
 • dotácie na nájomné u prenajímateľa a nájomcu pri poskytnutí zľavy

PHL v daňových výdavkoch po novele ZDP od júla 2020

 • aplikovanie daňového výdavku na motorové vozidlo v obchodnom majetku
 • aplikovanie daňového výdavku na motorové vozidlo nazahrnuté v obchodnom majetku a používané na pracovné cesty

Pracovná cesta do zahraničia (platí aj pre spoločníka a konateľa)

 • počítanie nároku na dietu z titulu plynutia času vo viacerých štátoch
 • daňová uznateľnosť výdavkov na pracovnej ceste a účtovanie nárokov
 • nárokovateľnosť DPH a daňový dopad u platiteľa vysielajúceho na zahraničnú pracovnú cestu 

Stručný prehľad očakávaných zmien v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021

12:15 hod. – 13:15 hod.

Obed

13:15 hod. – 14:45 hod.
RNDr. Jozef Mihál
– – –

Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

 • kedy ide o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb
 • pravidlá platné od 30. 7. 2020, uplatňovanie novej smernice 957/2018/EÚ
 • príklady vysielania: Česká republika, Rakúsko
 • odvody a dane z príjmu pri práci zamestnanca v EÚ

Projekt Prvá pomoc

 • čerpanie príspevkov je možné aj v jesenných mesiacoch
 • ako môže zamestnávateľ najvýhodnejšie čerpať príspevky

Očakávané zmeny k 1. 1. 2021

 • zmeny Zákonníku práce, odvodoch (zavedenie tzv. kurzarbeit) a v zdanení príjmov zo závislej činnosti
14:45 hod. – 16:00 hod.

Diskusia a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky na uvedenom kontakte
alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
 •  +421 41 70 53 415, +421 41 70 53 888
  168 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •   fyzická účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •   obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  168 € s DPH
  (ONLINE STREAM)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní
 •   online účasť na odbornom programe
 •  online rozsiahle pracovné materiály
 •  voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 888
 •   profivzdelavanie@pp.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Hotel Saffron**** 
   Radlinského 27, Bratislava
   
 •    GPS súradnice: 48.152466, 17.116778

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Upozornenie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Spracovania osobných údajov .