Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020

Pre spustenie živého prenosu konferencie alebo stiahnutie materiálov sa prihláste.