IV. ročník EPI KONFERENCIE

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2021

pod záštitouÚrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

11. – 12. 11. 2021

Belá,  Hotel Château Béla***** Živý prenos

  Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

O konferencii

Nové definície, povinnosť transparentnosti, viac požiadaviek od firiem, pravidlá upravujúce ošetrenie nevyžiadanej komunikácie, nové cookies „lišty“. To všetko a ešte oveľa viac nás v roku 2022 čaká s príchodom nového zákona o elektronických komunikáciách. Dotkne sa rovnako prevádzkovateľov webových stránok, obchodujúcich B2B aj B2C a mnohých ďalších...

Na koho ďalšieho sa nová regulácia vzťahuje? Akú súčinnosť bude mať s oblasťou ochrany osobných údajov? Ako bude fungovať B2B a B2C z pohľadu marketingu? A čo sociálne siete a webové stránky? Ako po novom správne nastaviť cookies „lištu“ a reklamné online kampane?

Prípravy na novembrovú EPI konferenciu, ktorá sa koná pod záštitou Úradu na ochranu osobných údajov SR, sú v plnom prúde. IV. ročník ďalšieho prestížneho podujatia od Poradcu podnikateľa vám tradične prináša to najdôležitejšie z problematiky GDPR, pričom ústrednou témou bude už spomínaný nový zákon o elektronických komunikáciách. Jeho dosah na prax a dotknuté subjekty nám predstavia tí najpovolanejší – samotní tvorcovia zákona. Napr. spomenieme JUDr. Angelu Sobolčiakovú LL.M z Úradu na ochranu osobných údajov SR či JUDr. Michaelu Jánošíkovú z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť konferencie prezenčne, resp. to nedovolia okolnosti týkajúce sa COVID-19, môžete sledovať priamy prenos z konferencie online.

Odborný garant:

Odborný garant

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci

speakers

JUDr. Angela Sobolčiaková, LL.M.

Odbor právnych služieb, Úrad na ochranu osobných údajov SR
speakers

JUDr. Jana Sisáková

Odbor právnych služieb, Úrad na ochranu osobných údajov SR
speakers

JUDr. Lucia Bezáková

speakers

JUDr. Michaela Jánošíková

Riaditeľka odboru telekomunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
speakers

Mgr. Rudolf Obert

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor legislatívy a práva, Vedúci oddelenia legislatívy, Člen Expert working group „Regulatory framework“ (EWG RF - BEREC)
speakers

JUDr. Lucia Semančínová

Seniorný právny expert, SEMANČÍN & PARTNERS advokátska kancelária, Member of board Spolok pre ochranu osobných údajov
speakers

Mgr. Martin Cach

Právnik, K.M.V.S. advokátní kancelář, Member of board Spolok pre ochranu osobných údajov
speakers

Mgr. Zuzana Motúzová

Attorney at law, Motúzová & Lacko advokátska kancelária
speakers

Mgr. Ján Golais

Expert v oblasti ochrany dát a súkromia, Slovak Telekom, a. s.
speakers

Jakub Berthoty, LL.M.

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dagital Legal, s.r.o.
speakers

JUDr. Paula Babicová

Data protection a compliance officer, Risk manager obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
speakers

JUDr. Štefan Pilár

Právnik,
Bukovinský & Chlipala
speakers

Mgr. Gabriela Holíková, LL.M.

Principal Corporate Counsel, Microsoft

Program

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:30 – 10:30 hod.

Registrácia účastníkov

10:30 – 10:40 hod.

Otvorenie prvého dňa konferencie

1. blok:

Legislatívny rámec zákona o elektronických komunikáciách v nadväznosti na GDPR

10:40 – 11:10 hod.

Cookies z pohľadu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Zobraziť abstrakt

Mgr. Rudolf Obert, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor legislatívy a práva, Vedúci oddelenia legislatívy, Člen Expert working group „Regulatory framework“ (EWG RF - BEREC)
11:10 – 11:40 hod.

GDPR a súhlas s cookies
Zobraziť abstrakt

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M., Odbor právnych služieb, Úrad na ochranu osobných údajov SR
11:40 – 12:00 hod.

Cookies z pohľadu prevádzkovateľa: Čo môže priniesť „dvojkoľajnosť“ pri vykonávaní kontroly?
Zobraziť abstrakt

JUDr. Paula Babicová, Data protection a compliance officer, Risk manager obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém

 www.epi.sk 
12:10 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 13:20 hod.

E-privacy nariadenie – očakávané zmeny

JUDr. Michaela Jánošíková, Riaditeľka odboru telekomunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13:20 – 13:40 hod.

Ako sa zmenila prax v oblasti ePrivacy za posledné roky a kam sa vyvíja
Zobraziť abstrakt

Jakub Berthoty, LL.M., Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dagital Legal, s.r.o.
13:40 – 14:00 hod.

Čo by mala obsahovať lišta

Mgr. Ján Golais, Expert v oblasti ochrany dát a súkromia, Slovak Telekom, a. s.
14:00 – 14:15 hod.

Prestávka

2. blok:

Marketing z pohľadu zákona o elektronických komunikáciách a GDPR

14:15 – 14:20 hod.

Príhovor moderátora

14:20 – 14:40 hod.

Priamy marketing prostredníctvom elektronických komunikácií
Zobraziť abstrakt

Mgr. Rudolf Obert, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor legislatívy a práva, Vedúci oddelenia legislatívy, Člen Expert working group „Regulatory framework“ (EWG RF - BEREC)
14:40 – 15:00 hod.

Marketing v spleti paragrafov – ako z toho von?
Zobraziť abstrakt

JUDr. Lucia Semančínová, SEMANČÍN & PARTNERS advokátska kancelária, Member of board Spolok pre ochranu osobných údajov
15:00 – 15:20 hod.

Analýza týkajúca sa vzájomného pôsobenia smernice o súkromí, elektronických komunikáciách a GDPR
Zobraziť abstrakt

JUDr. Lucia Bezáková
15:20 – 15:40 hod.

Novela ZEK v ČR – marketing od r. 2022
Zobraziť abstrakt

Mgr. Martin Cach, Právnik, K.M.V.S. advokátní kancelář, Member of board Spolok pre ochranu osobných údajov
15:40 – 16:00 hod.

Prestávka

16:00 – 17:00 hod.

Panelová diskusia: Marketing podľa nových pravidiel od 1. 2. 2022

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie druhého dňa a 3. bloku konferencie

3. blok:

Sociálne siete a ochrana osobných údajov

9:05 – 9:25 hod.

Fanpage na sociálnych sieťach z pohľadu GDPR
Zobraziť abstrakt

Mgr. Zuzana Motúzová, Attorney at law, Motúzová & Lacko advokátska kancelária
9:25 – 9:45 hod.

Cielenie reklamy prostredníctvom sociálnych sietí
Zobraziť abstrakt

Mgr. Ján Golais, Expert v oblasti ochrany dát a súkromia, Slovak Telekom, a. s.
9:45 – 10:05 hod.

Judikatúra a rozhodnutia týkajúce sa sociálnych sietí
Zobraziť abstrakt

Jakub Berthoty, LL.M., Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dagital Legal, s.r.o.
10:05 – 10:15 hod.

Prestávka

10:15 – 10:35 hod.

Extenzívne používanie profesionálnych sociálnych sietí a dopad na ochranu osobných údajov (Analýza rozhodnutia národného dozorného orgánu EÚ)
Zobraziť abstrakt

JUDr. Štefan Pilár, Právnik, Bukovinský & Chlipala
10:35 – 10:55 hod.

Vybrané právní aspekty regulace cloudových technologií
Zobraziť abstrakt

Mgr. Gabriela Holíková, LL.M., Principal Corporate Counsel, Microsoft
10:55 – 11:35 hod.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
Zobraziť abstrakt

JUDr. Jana Sisáková, Odbor právnych služieb, Úrad na ochranu osobných údajov SR
11:35 – 11:55 hod.

Prestávka s občerstvením

11:55 – 12:45 hod.

Panelová diskusia: Cielenie reklamy z druhej strany barikády s podtitulom „Dopady na podnikateľské prostredie“

12:45

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Lektori: Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

9:30 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov

10:10 – 12:00 hod.

Téma: Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021

Ing. Soňa Ugróczy
 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
 • Rozšírenie osobitnej úpravy  aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).
12:00 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 14:30 hod.

Téma: Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

Ing. Vladimír Ozimý
 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
 • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
 • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
 • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
 • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
 • Zmeny v oblasti asignačnej dane
 • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
 • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
 • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
 • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020

Téma: Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020

Ing. Vladimír Ozimý
 • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)
14:30 – 14:45 hod.

Káva s občerstvením

14:45 – 16:15 hod.

Téma: Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021

Ing. Vladimír Ozimý
 • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
 • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
 • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888,   
 •   sinska@pp.sk ,  sluzby@profivzdelavanie.sk 
  288 € s DPH
  (FYZICKÁ ÚČASŤ)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (ŽIVÝ PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

  Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
     Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie s 20 % zľavou v Hoteli Château Béla*****.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba
     
  1 osoba / noc 2 osoba / noc
  75 € 85 €
  Izba DELUXE
     
  1 osoba / noc 2 osoba / noc
  75 € 85 €

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 11. – 12. 11. 2021 je možné rezervovať na e-mailovej adrese  reception@chateau-bela.com 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: OUGHP
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 36 7577 600

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Korona Safe


  Priebeh registrácie s náležitým odstupom


  Meranie teploty pri vstupe do priestorov


  Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch


  Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení


  Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

  Reportáž

  z EPI konferencie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2021 konanej dňa
  11. – 12. 11. 2021 v Hoteli Château Béla***** v obci Belá.

  Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •   sinska@pp.sk ,  sluzby@profivzdelavanie.sk 

  • • •

  ADRESA ORGANIZÁTORA:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

   Hotel Château Béla***** 
  943 53, Belá 1
 •    GPS súradnice: 47.83079, 18.59659

    Novinky
    Vstupenka