VII. ročník PP konferencie

Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý, Júlia Pšenková   Reportáž z podujatia v roku 2021

8. – 10. 12. 2021
 Živý online prenos 

  Pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID-19 preklápame celú konferenciu do online priestoru. Bližšie informácie nájdete nižšie v popise konferencie.

O konferencii

Rovnako ako počas uplynulých šiestich ročníkov, aj v tento predvianočný čas vás pozývame na obľúbenú daňovú PP konferenciu. V poradí už 7. ročník PP konferencie sa koná v čase, kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2022. Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2021 a zároveň sa oboznámite s legislatívnymi zmenami z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2022.

  AKTUÁLNE: Pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID-19 preklápame celú konferenciu do online priestoru. Z pohodlia domova či svojej kancelárie si tak môžete vypočuť všetky najaktuálnejšie novinky. Ukrátení nebudete ani o možnosť diskusie s lektormi. Pre tento účel budete mať po celý čas k dispozícii našu aplikáciu na zadávanie otázok. Účastníkov so zakúpenou vstupenkou pre fyzickú účasť v týchto dňoch kontaktujú naše referentky.

Povedali o nás

Ďakujem za spracovanie kvalitných materiálov a ich celkovú prácu – výklad zákona do pochopiteľnej podoby.
Oceňujem SLIDO produkt ako komunikačný kanál. Tip: Kým lektor odpovedá na otázku, nechala by som otázku aj na SLIDO stále aktívnu.
Ak som prepočula otázku, nebola pri počítači a chcela som si ju prečítať počas odpovede, aby som sa napojila na odpoveď, už tam nebola. Chválim vysokú úroveň podujatia a odbornosť každého účastníka.
Výborne zorganizované.
Konferencia splnila moje očakávania ohľadom online prenosu, samozrejme, že živý prenos a diskusia naživo sa nedá nahradiť, ale aj tak veľká vďaka za takúto možnosť vzdelávania. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšie podujatie vami organizované.
Šťastné Vianoce a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2021.
Konferencia bola na profesionálnej úrovni, krásne prostredie, príjemná atmosféra počas celej doby konferencie.
Profesionálni lektori a príjemní ľudia.
Chcem poďakovať najmä lektorom za množstvo podnetných informácií. Je vidieť, že ide o skutočných odborníkov.
Pozitívne hodnotím aj výber hotela a príjemný program zo strany organizátorov.
Rada spolu s kolegyňou zvážim aj budúcoročnú účasť.
Niet čo vytknúť.
Nádherné prostredie, výborní lektori, užitočné informácie a skvelá zábava.
Tešíme sa na ďalší ročník.
Ďakujeme za skvelú organizáciu. Lektori sú skutoční odborníci z praxe.
Oceňujem najmä výber hotela – výborná príležitosť, ako si popri vyčerpávajúcom dni oddýchnuť v pýche našich slovenských hôr.
Maximálna spokojnosť.
Ďakujem.
Veľmi pekne spracované a pripravené.
Všetko super, krásne sviatky :)
Skvelé školenie, ďakujem za hodnotné informácie.

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci

Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo Vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Júlia Pšenková má bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Program

Ing. Vladimír Ozimý

9:30 – 10:45 hod.

Zmeny v zákone o DPH a v daňovom poriadku účinné od 1. 1. 2022

Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov (termín od 15. 11. 2021), rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH, prehodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti podnikateľov

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2022:

 • rušia sa registračné kartičky DPH,
 • rozšírenie inštitútu ručenia za daň – väzba na oznamovanie bankových účtov platiteľov dane,
 • osobitný spôsob úhrady dane na osobný účet daňovníka, tzv. split payment a iné.

Novela zákona o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK) účinná od 1. 1. 2022:

 • transparentné kritériá pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti daňových subjektov,
 • bonusy vysokej daňovej spoľahlivosti – pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu,
 • nová úprava pre nazeranie do spisu, vypočutie svedka, dokazovanie,
 • zníženie úhrady za záväzné daňové stanovisko,
 • nový inštitút rozhodnutie o vylúčení a iné.
program
Ing. Vladimír Ozimý
10:45 – 11:00 hod.

Prestávka

11:00 – 12:00 hod.

Zmeny v zákone o DPH a v daňovom poriadku účinné od 1. 1 2022

pokračovanie v prednáške

program
Ing. Vladimír Ozimý
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod.

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2022

program
Ing. Vladimír Ozimý

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ing. Vladimír Ozimý, Júlia Pšenková

9:00 – 10:30 hod.

Vybrané aktuálne témy k DPH

 • Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo – upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis verzus oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo verzus kúpna zmluva, určenie základu dane
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch – predaj tovaru a poskytovanie služieb, nadobudnutie tovaru z EÚ, tovar s inštaláciou, montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia, z EÚ, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti, bezodplatné dodanie a iné
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ a do tretích štátov – príklady z praxe
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady nesprávneho odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, odpočet DPH z minulých rokov), odpočítanie dane z nákupu nehnuteľností, bytov a z prenájmu
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Upozornenie na správne uvádzanie dodávok v daňovom priznaní – predaj tovaru na diaľku od 1. 7. 2021 (ONE STOP SHOP)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Diskusia
program
Ing. Vladimír Ozimý
10:30 – 10:40 hod.

Prestávka

10:40 – 12:00 hod.

Novela zákona o účtovníctve od roku 2022 a pohľad na virtuálne meny za rok 2021 a 2022 z účtovného a daňového hľadiska

program
Ing. Vladimír Ozimý
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod.

Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022

Zákonník práce

 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • Príplatky ku mzde
 • Nárok na dovolenku
program
Júlia Pšenková
14:30 – 15:00 hod.

Diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Júlia Pšenková

9:00 – 10:30 hod.

Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022

pokračovanie v prednáške

Sociálna poisťovňa

 • Vymeriavací základ pre poistné odvody
 • Vymeriavací základ pre PN
 • Zmeny v oznamovacích povinnostiach
 • Spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok

Zdravotné poistenie

 • Zmeny v oznamovacích povinnostiach

Daň zo závislej činnosti

 •  Daňové veličiny platné od 1. 1. 2022
 •  Daňový bonus na deti
program
Júlia Pšenková
10:30 – 10:40 hod.

Prestávka

10:40 – 12:00 hod.

Mzdový aktuál a legislatívne zmeny pre rok 2022

pokračovanie v prednáške

program
Júlia Pšenková
12:00 – 13:00 hod.

Obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Sociálna poisťovňa

 • Termíny, lehoty
 • Potvrdenie o príjme
 • Žiadosť o ročné zúčtovanie
 • Nezdaniteľné sumy na daňovníka, manžela/manželku
 • Daňový bonus na deti, úrok z úveru
 • Postup pri RZD
 • Vyrovnanie výsledkov
 • Ročné hlásenie o dani
program
Júlia Pšenková

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
 •  +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
  Variant vstupenky
  >
  Živý online prenos z konferencie
  Cena s DPH
  8. – 10. 12. 2021
  Živý online prenos konferencie
  252 eur

  Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Videozáznam z konferencie
 • Rozsiahle študijné materiály v online podobe
 • Voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu  www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

 • +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888
 •   sinska@pp.sk ,  sluzby@profivzdelavanie.sk 

  • • •

  Organizátor konferencie

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátor

  sponsors

  Mediálni partneri

  sponsors
  sponsors
  sponsors
  sponsors

  Reportáž

  z PP konferencie „Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2021 a zmeny pre rok 2022“
  konanej v dňoch 8. – 10. 12. 2021, ONLINE.

  Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

    Novinky
    Vstupenka