VIII. ročník EPI KONFERENCIE

Odpadové
hospodárstvo 2022

22. – 23. 9. 2022
Demänovská dolina,  Hotel Grand Jasná**** 
 Priamy prenos 
Pod záštitou:Ministerstvo životného prostredia

O konferencii

Pripravte si väčší rozpočet na odpady v roku 2023. Odpadová revolúcia ďalej pokračuje a od roku 2023 začne platiť zákaz skládkovania neupravených odpadov. Toto bude jedna z TOP tém na tohtoročnom VIII. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2022. Tým však odpadová revolúcia nekončí. Stavebné odpady budú musieť prejsť na úplne nový recyklačný level. Nulové donáškové vzdialenosti, či ekomodulácia zvýšia náklady na odpadové hospodárstvo. Pripravuje sa zber textilných odpadov. Všetko s víziou roku 2035 – splniť 65 % mieru recyklácie. Ako na tom stojí Slovensko a čo všetko nás čaká a neminie? Nenechajte si ujsť tohtoročné exkluzívne témy, ktoré odprednášajú hostia z radov zástupcov obcí, tvorcov zákona či mnohí zaujímaví odborníci z praxe.

Odborný garant:

Odpadový hospodár

Čo vás čaká?

Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste

Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi

Rozsiahle
panelové diskusie

Ochutnávka remeselného piva z regionálneho pivovaru Liptovar

Prednášajúci

Mgr. Juraj Smatana

Juraj Smatana

Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník 1
Mgr. Rastislav Zamboj

Rastislav Zamboj

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, generálny riaditeľ
Mgr. Eleonóra Šuplatová

Eleonóra Šuplatová

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, hlavný štátny radca
Mgr. Oľga Trcková

Oľga Trcková

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, hlavný štátny radca
Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič

E. P. A. spol. s r. o.
Ing. Miroslava Masničáková

Miroslava Masničáková

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, hlavný štátny radca
RNDr. Michal Sebíň, PhD.

Michal Sebíň

NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA

Peter Krasnec

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident
Ing. Tomáš Schabjuk

Tomáš Schabjuk

Odpadový hospodár,
riaditeľ
Mgr. Martin Kečkéš

Martin Kečkéš

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vedúci oddelenia riadenia transakcií
Ing. Pavol Kováčik PhD., MBA

Pavol Kováčik

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, prezident
Miroslav Jurkovič

Miroslav Jurkovič

Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisťovaniu ohorkami
Mgr. Zuzana Krajčovičová

Zuzana Krajčovičová

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, členka, envirošpecialistka
Mag. Annamária Tóthová

Annamária Tóthová

Eversheds Sutherland, partner
RNDr. Mária Lošonská

Mária Lošonská

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, vedúca oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva
Ing. Rudolf Mackovič

Rudolf Mackovič

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky, výkonný riaditeľ
Ing. Petr Bielan

Petr Bielan

OZO Ostrava s.r.o., technický námestník
JUDr. Ján Csontos

Ján Csontos

A-Z STAV, s.r.o., konateľ spoločnosti
Mgr. Radovan Potočár

Radovan Potočár

Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk, šéfredaktor
Ing. Ladislav Halász, PhD.

Ladislav Halász

KOSIT a.s., technický riaditeľ, regionálny riaditeľ ewia a.s.

Program

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10 hod.

Otvorenie konferencie

Juraj Smatana, Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník 1

1. blok:

Ako stojí Slovensko s novelou Zákona o zákaze skládkovania neupravených odpadov od roku 2023?

10:10 – 10:30 hod.

Stratégia MŽP SR pre odpadové hospodárstvo a pre splnenie cieľov pre rok 2035
Zobraziť abstrakt

Miroslava Masničáková, Oľga Trcková, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, hlavný štátny radca
10:30 – 10:50 hod.

3 mesiace do spustenia zákazu skládkovania. Aká je realita?
Zobraziť abstrakt

Peter Krasnec, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident
10:50 – 11:10 hod.

Ako vedia cementárne pomôcť odkloniť hodnotnú frakciu odpadu zo skládok?
Zobraziť abstrakt

Rudolf Mackovič, Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky, výkonný riaditeľ
11:10 – 11:30 hod.

Skúsenosti s projektom MBU technológie od jej projektovania po prevádzku
Zobraziť abstrakt

Petr Bielan, OZO Ostrava, technický námestník
11:30 – 11:50 hod.

Postupy, prax a výsledky mesta Liptovský Mikuláš v oblasti odpadového hospodárstva
Zobraziť abstrakt

Mária Lošonská, mesto Liptovský Mikuláš, vedúca Oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva
11:50 – 11:55 hod.

EPI právny systém – www.epi.sk 

11:55 – 12:50 hod.

Obed

2. blok:

Čo prinesie ekomodulácia, povinný zber textilu a cigariet? Aký to bude mať ekonomický dopad na výrobcov?

12:50 – 13:10 hod.

Textil – nové výzvy a povinnosti z pohľadu EÚ a SR
Zobraziť abstrakt

Miroslava Masničáková, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, hlavný štátny radca
13:10 – 13:30 hod.

Zavedenie ekomodulácie pre obaly v podmienkach Slovenskej republiky
Zobraziť abstrakt

Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
13:30 – 13:50 hod.

CIGARETY a ostatné jednorazové plastové výrobky. Ako môžu aj malé veci pomôcť v kvalite životného prostredia?
Zobraziť abstrakt

Miroslav Jurkovič, Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisťovaniu ohorkami
13:50 – 14:00 hod.

Prestávka

14:00 – 15:00 hod.

Panelová diskusia:
Ako pripravovať reformy odpadového hospodárstva, aby bol spokojný štát aj prax?

Rastislav Zamboj, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, generálny riaditeľ
Peter Krasnec, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident
Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s., riaditeľ
Petr Bielan, OZO Ostrava, technický námestník
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, riaditeľ
15:00 – 15:20 hod.

Prestávka s občerstvením

3. blok:

Ako môžu pomôcť odpady v energetickej sebestačnosti SR v súvislosti s vojnou na Ukrajine?

15:20 – 15:40 hod.

Súčasná energetická kríza a potenciál odpadov pri jej riešení
Zobraziť abstrakt

Radovan Potočár, Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk ǀ šéfredaktor
15:40 – 16:00 hod.

Odpad ako nosič energie - právny rámec využívania odpadov a „neodpadov“ na výrobu energie, resp. kde je problém s druhotnými palivami?
Zobraziť abstrakt

Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, partner
16:00 – 16:20 hod.

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadov – vízia SPP
Zobraziť abstrakt

Martin Kečkéš, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vedúci oddelenia riadenia transakcií
16:20 – 16:30 hod.

Prestávka

16:30 – 17:30 hod.

Panelová diskusia:
Pohne sa energetické zhodnocovanie dopredu pod vplyvom energetickej krízy?

Rastislav Zamboj, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, generálny riaditeľ
Martin Kečkéš, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vedúci oddelenia riadenia transakcií
Ladislav Halász, KOSIT a.s., technický riaditeľ, regionálny riaditeľ ewia a.s.
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, riaditeľ
19:00 hod.

Spoločná večera pre prítomných účastníkov s ochutnávkou remeselného piva z Liptovaru

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:00 – 9:05 hod.

Zahájenie druhého dňa konferencie

4. blok:

Nové zmeny a trendy, ktorým sa budú musieť prispôsobiť investori pri stavebných odpadoch

9:05 – 9:30 hod.

Stavebné odpady – novela zákona o odpadoch
Zobraziť abstrakt

Rastislav Zamboj, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, generálny riaditeľ
9:30 – 9:55 hod.

Stavebné odpady – aplikácia novely v praxi a metodická príručka
Zobraziť abstrakt

Peter Gallovič, E.P.A. spol. s r.o.
9:55 – 10:20 hod.

Stavebné odpady prinášajú zvýšenú administratívnu a prevádzkovú náročnosť. Čo na to hovoria stavebné spoločnosti?
Zobraziť abstrakt

Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, prezident
10:20 – 10:45 hod.

Čo predstavuje zmena zákona pre recyklátorov stavebných odpadov?

Ján Csontos, A-Z stav, s.r.o., konateľ spoločnosti
10:45 – 11:10 hod.

Nakladanie s odpadmi stavebného sektora v praxi
Zobraziť abstrakt

Zuzana Krajčovičová, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, členka, envirošpecialistka
11:10 – 11:30 hod.

Prestávka s občerstvením

11:30 – 12:30 hod.

Panelová diskusia:
Potrebujú práve stavebné odpady reformu? Narazia na seba očakávania a prax?

Rastislav Zamboj, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia obehového hospodárstva, generálny riaditeľ
Ján Csontos, A-Z stav, s.r.o., konateľ spoločnosti
Zuzana Krajčovičová, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, členka, envirošpecialistka
Peter Gallovič, E.P.A. spol. s r.o.
Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, riaditeľ
12:30 hod.

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
333 € s DPH
(FYZICKÁ ÚČASŤ)
Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzickú účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •   Spoločnú večeru pre prítomných účastníkov
 •  10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Ochutnávka remeselného piva z regionálneho pivovaru Liptovar
  180 € s DPH
  (PRIAMY PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Online účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •  10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Grand Jasná **** v Demänovskej doline.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Izba Štandard
  1 osoba/noc
  90 €
  2 osoby/noc
  100 €
  Izba DELUX
  1 osoba/noc
  90 €
  2 osoby/noc
  100 €
  Izba DELUX s balkónom
  1 osoba/noc
  110 €
  2 osoby/noc
  120 €

  Ubytovanie zahŕňa:

 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách
 • Parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne 22. – 23. 9. 2022 s názvom zľavového promokódu OH22 je možné rezervovať cez webovú stránku:  www.tmrhotels.com  najneskôr do 14. 9. 2022!
 • V prípade potreby svoje požiadavky napíšte na email:  promocode@tmr.sk .

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Hlavní partneri

  Hotely TMR
  Naturpack

  Promo partneri

  Eversheds Sutherland
  Špak-eko

  Mediálni partneri

  ODPADY-PORTAL.SK | Denník o odpadovom hospodárstve
  Obecné noviny
  ta3
  EPA
  energie portal

  Reportáže

  z EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2022 konanej dňa 22. – 23. 9. 2022 v Demänovskej doline Hotel Grand Jasná****

  Zdroj: ta3
  Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažérka
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Grand Jasná**** 
   031 01, Demänovská Dolina 71
   
 •    GPS súradnice: 48.970689, 19.580561