Školský zákon 2023

20. 6. – 21. 6. 2023
Podbanské,  Grand hotel Permon**** 

O konferencii

Veľká novela školského zákona je schválená a nadobudne účinnosť od 1. septembra 2023. V čom nám prijaté zmeny na školský rok 2023/2024 uľahčia a v čom skomplikujú život?

Diskutovať o novele a o najdôležitejších zmenách za posledných 18 mesiacov vás pozývame 20. – 21. júna na prestížnu konferenciu od Poradcu podnikateľa.

Čakajú vás unikátne prednášky a stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalších odborníkov. Poskytnú nám návod, ako sa pripraviť na zmeny a riešiť súčasné problémy na školách. Súčasťou budú panelové diskusie, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy.

Pre koho je konferencia určená?

Pre zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl, riaditeľov a vedenie škôl, úrady školskej správy, mestá, obce a ďalšie relevantné inštitúcie.

6 kľúčových dôvodov, prečo sa zúčastniť konferencie

Informácie k reforme školského zákona od 1. 9. 2023

Najväčší experti na školskú problematiku

2-dňový pobytový zážitok v Tatrách

Aktuálne problémy súčasného zákona a ich riešenia

Panelové diskusie a networking

Videozáznam konferencie na 30 dní

Prednášajúci

speakers

Jana Sládečková

Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
Anna Jurkovičová

Anna Jurkovičová

Poverená riaditeľka odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
Jana Merašická

Jana Merašická

Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
Martin Kríž

Martin Kríž

Riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Viera Hajdúková

Viera Hajdúková

Hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ján Rusiňák

Ján Rusiňák

Externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie MŠŠVaV SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
Jarmila Belešová

Jarmila Belešová

Renomovaná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
Ján Sitarčík

Ján Sitarčík

Riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov
speakers

Ingrid Konečná Veverková

Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
speakers

Marek Havrila

Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
Ivett Pavlis

Ivett Pavlis

Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
Eva Pupíková

Eva Pupíková

Učiteľka profesijného rozvoja v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže
Ingrid Kováčová

Ingrid Kováčová

Špecialistka združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva na Slovensku
Janka Píšová

Janka Píšová

Vedúca oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávanie odboru podpory formálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže

Program

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie
9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:10 hod.

Otvorenie konferencie

10:10 – 10:20 hod.

Úvodný príhovor

1. blok:

Čo prinesie novela školského zákona pre školy a školské zariadenia v roku 2023?

10:20 – 10:40 hod.

Kurikulárna reforma
Zobraziť abstrakt

Martin Kríž
Riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
10:40 – 11:10 hod.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole
Zobraziť abstrakt

Viera Hajdúková
Hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
11:10 – 11:30 hod.

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
Zobraziť abstrakt

Viera Hajdúková
Hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
11:30 – 11:50 hod.

Výchova a vzdelávanie v základných školách
Zobraziť abstrakt

Ingrid Kováčová
Špecialistka združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva na Slovensku
11:50 – 12:10 hod.

Výchova a vzdelávanie v stredných školách
Zobraziť abstrakt

Anna Jurkovičová
Poverená riaditeľka odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
12:10 – 13:10 hod.

Obedná prestávka

2. blok:

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023

13:10 – 13:40 hod.

Financovanie škôl zo štátneho rozpočtu
Zobraziť abstrakt

Ingrid Veverková Konečná
Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
Jana Sládečková
Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
13:40 – 14:10 hod.

Financovanie originálnych školských kompetencií
Zobraziť abstrakt

Ingrid Veverková Konečná
Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
Jana Sládečková
Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
14:10 – 14:40 hod.

Financovanie neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení
Zobraziť abstrakt

Ingrid Veverková Konečná
Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
Jana Sládečková
Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
14:40 – 15:10 hod.

Financovanie podporných opatrení pre deti a žiakov so ŠVVP
Zobraziť abstrakt

Ingrid Veverková Konečná
Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
Jana Sládečková
Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
15:10 – 15:40 hod.

Prestávka s občerstvením

15:40 – 17:00 hod.

Panelová diskusia

19:00 hod.

Spoločná večera pre prítomných účastníkov

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková
Moderátorka konferencie
9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

3. blok:

Systém poradenstva a prevencie v kontexte výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

9:05 – 9:25 hod.

Podpora vnímavosti na školách
Zobraziť abstrakt

Ivett Pavlis
Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
9:25 – 9:45 hod.

Systém podporných opatrení a redefinícia špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby

Jana Merašická
Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ján Rusiňák
Externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie MŠŠVaV SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
9:45 – 10:05 hod.

Systém poradenstva v kontexte špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby

Jana Merašická
Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ján Rusiňák
Externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie MŠŠVaV SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
10:05 – 10:25 hod.

Spolupráca poradenských zariadení a škôl v nadväznosti na legislatívne zmeny – kompetencie, metodická podpora a usmerňovanie
Zobraziť abstrakt

Marek Havrila
Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
10:25 – 10:45 hod.

Vzdelávanie detí a žiakov – cudzincov
Zobraziť abstrakt

Janka Píšová
Vedúca oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávanie odboru podpory formálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže
10:45 – 11:10 hod.

Prestávka s občerstvením

4. blok:

Postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v kontexte školských reforiem

11:10 – 11:30 hod.

Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nadväznosti na nový vykonávací predpis – Vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch PZ/OZ
Zobraziť abstrakt

Ján Sitarčík
Riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov
11:30 – 11:50 hod.

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na ich individuálne osobitosti
Zobraziť abstrakt

Eva Pupíková
Učiteľka profesijného rozvoja v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže
11:50 – 12:10 hod.

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried
Zobraziť abstrakt

Jarmila Belešová
Renomovaná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
12:10 – 12:30 hod.

Zriadenie, úlohy a postavenie školského podporného tímu
Zobraziť abstrakt

Marek Havrila
Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
12:30 – 13:30 hod.

Panelová diskusia

12:30

Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenky

Vychutnajte si program s 2-dňovým pobytovým zážitkom v Grand hoteli Permon**** alebo nás sledujte online.
PREZENČNE
220 € bez DPH
(264 € s DPH)
Čo zahŕňa vstupenka?
 • 2-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály
 • Obed, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Spoločné večerné posedenie pre účastníkov
ONLINE PRENOS
140 € bez DPH
(168 € s DPH)
Čo zahŕňa vstupenka?
 • 2-dňový online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály


Pri zakúpení 1 ks prezenčnej vstupenky získate online prenos až pre 2 osoby ZDARMA.
Pri zakúpení 1 ks online prenosu získate ďalší online prenos pre 1 osobu ZDARMA.
Akciové vstupenky vám budú poskytnuté referentkou nášho vzdelávania po úhrade.

Ubytovanie

   Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Grand hoteli Permon**** s 20 % zľavou.

Jednolôžková izba
1 osoba/noc
188 € s DPH
Dvojlôžková izba
2 osoby/noc
256 € s DPH

Ubytovanie zahŕňa:

 • Polpenziu (1x raňajky a 1x večera formou bohatého bufetu)
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDSʻ & SAUNA Paradise (v deň odchodu 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Wellness šľapky

  Ako rezervovať ubytovanie?

  Ubytovanie v termíne od 20. – 21. 6. 2023 je možné rezervovať vyplnením formulára online na webovej stránke hotela: TU

  Názov konferencie uveďte: Školský zákon 2023

  Čas príchodu a odchodu:

  Čas check-in je od 15:00 hod.

  Čas check-out je do 11:00 hod.

  Chcete byť informovaný o novinkách?

  Nechajte nám svoj e-mail a my vás budeme priebežne informovať o programe a ďalších novinkách.


  Organizátor

  sponsors

  Mediálni partneri

  Učiteľ ľavou zadnou
  Junior Achievement Slovensko
  Mladý podnikavec
  Asociácia jazykových škôl – Slovenskej republiky
  Learn and Lead
  Obecné noviny
  Portál Slovakia
  Jánošikov dvor
  sponsors
  sponsors

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

  Kontakt

  INFORMÁCIE A PREDAJ VSTUPENIEK:

  Viera Šinská
  Viera Šinská
  manažérka služieb zákazníkom
 •   +421 41 70 53 888, +421 41 70 53 414
 •   sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

  • • •

  ORGANIZÁTOR KONFERENCIE:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

  MIESTO KONANIA KONFERENCIE:

  Grand hotel Permon****
  Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
 •    GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E

    Novinky
    Cenník