IV. ročník EPI KONFERENCIE

Verejné
obstarávanie 2023

13. – 14. 2. 2023
Štrbské pleso,  Hotel Patria****  Priamy prenos 
Pod záštitou:
Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie

O konferencii

V poradí už IV. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie, vám prináša unikátny prienik pohľadov na aktuálne zmeny vo svete verejného obstarávania. Nepremeškajte príležitosť získať aktuálne informácie priamo od tvorcov legislatívy, pohľadu zástupcov samospráv a v neposlednom rade riadiacich orgánov.

Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, môžete sledovať priamy prenos z konferencie aj online.

Odborný garant:

Odborný garant

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká na konferencii?

1
Prehľad legislatívnych
zmien

2
Riešenia pre aktuálne problémy v praxi

3
Postrehy a rady odborníkov i firiem z praxe

4
Praktické tipy pre úspešné verejné obstarávanie

Prednášajúci

Štefan Holý

Štefan Holý

Podpredseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kubovič

Peter Kubovič

Úrad pre verejné obstarávanie, predseda
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Vladimír Kordoš

AK Stentors, advokát a partner, konkurzný správca, rozhodca rozhodcovského súdu SAK
JUDr. Róbert Majchrák

Róbert Majchrák

Úrad pre verejné obstarávanie SR
Ing. Asena Filková LL.M.

Asena Filková

PORR s.r.o.,
Senior Contract Manager
JUDr. Adam Nociar, MPH

Adam Nociar

Konzultant a publicista v oblasti manažmentu a realizácie verejného obstarávania
Mgr. Branislav Hudec

Branislav Hudec

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
Ing. Ondrej Matej

Ondrej Matej

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, riaditeľ, poradca ministra dopravy a výstavby SR
Ing. Terézia Nagyová

Terézia Nagyová

OZ Okrúhly stôl obstarávania, predsedníčka správnej rady, manažérka pre verejné obstarávanie
Barney Smith

Barney Smith

Perform Green Ltd., CEO, Veľká Británia
Lýdia Budziňáková

Lýdia Budziňáková

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, vedúca odboru majetku a investícií PSK
Boris Kordoš

Boris Kordoš

eBIZ Corp s.r.o., CEO
Ing. Martin Hoffmann

Martin Hoffmann

Úrad vlády SR, vedúci oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania
Jozef Daňko

Jozef Daňko

Úrad pre verejné obstarávanie SR, vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a rozvoja verejného obstarávania, odbor dohľadu
Roman Osika

Roman Osika

Mesto Žilina, vedúci oddelenia verejného obstarávania
Dušan Donoval

Dušan Donoval

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, vedúci skupiny obstarávania tovarov a služieb

Program

Michaela Pastorková,
Moderátorka konferencie
9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:20 hod.

Otvorenie konferencie

Michaela Pastorková, moderátorka konferencie

Úvodný príhovor

Štefan Holý, Podpredseda vlády SR
Peter Kubovič, Úrad pre verejné obstarávanie SR, predseda

1. blok prednášok

Legislatívny rámec zmien v roku 2022 | 2023

10:20 – 11:00 hod.

Legislatívne zmeny vo verejnom obstarávaní v roku 2022 | 2023
Zobraziť abstrakt

Peter Kubovič, Úrad pre verejné obstarávanie SR, predseda
Róbert Majchrák, Úrad pre verejné obstarávanie SR
11:00 – 12:00 hod.

Panelová diskusia

Vybrané problémové oblasti novely zákona o verejnom obstarávaní
Zobraziť abstrakt

Peter Kubovič, Úrad pre verejné obstarávanie SR, predseda
Róbert Majchrák, Úrad pre verejné obstarávanie SR
Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
Adam Nociar, Konzultant a publicista v oblasti manažmentu a realizácie verejného obstarávania
12:00 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 13:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém  www.epi.sk 

2. blok prednášok

Dodatky podľa § 18 ZVO / Metodické usmernenie UVO k zvýšeniu cien v stavebníctve, jeho dopad a praktické riešenie

13:10 – 13:35 hod.

Úprava ceny v zmluvách z dôvodu aktuálneho zvyšovania cien stavebných prác a materiálov
Zobraziť abstrakt

Vladimír Kordoš, AK Stentors, advokát a partner, konkurzný správca, rozhodca rozhodcovského súdu SAK
13:35 – 13:55 hod.

Praktický pohľad zo stavebnej firmy
Zobraziť abstrakt

Asena Filková, PORR s.r.o., Senior Contract Manager
13:55 – 14:15 hod.

Zmeny zmlúv a rámcových dohôd v prostredí najväčších verejných obstarávateľov v Slovenskej republike
Zobraziť abstrakt

Adam Nociar, Konzultant a publicista v oblasti manažmentu a realizácie verejného obstarávania
14:15 – 14:35 hod.

Zákon o verejnom obstarávaní ako brzda investícií na Slovensku – aplikácia § 18 odst. 1 písmeno C
Zobraziť abstrakt

Ondrej Matej, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, riaditeľ, poradca ministra dopravy a výstavby SR
14:35 – 15:00 hod.

Prestávka s občerstvením

3. blok prednášok

Profesionalizácia verejného obstarávania

15:00 – 15:20 hod.

Profesionalizácia verejného obstarávania
Zobraziť abstrakt

Jozef Daňko, Úrad pre verejné obstarávanie SR, vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a rozvoja verejného obstarávania, odbor dohľadu
15:20 – 15:40 hod.

Riziká profesionalizácie verejného obstarávania
Zobraziť abstrakt

Terézia Nagyová, OZ Okrúhly stôl obstarávania, predsedníčka správnej rady, manažérka pre verejné obstarávanie
15:40 – 16:00 hod.

Možné dôsledky zavedenia profesionalizácie verejného obstarávania
Zobraziť abstrakt

Dušan Donoval, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, vedúci skupiny obstarávania tovarov a služieb
16:00 – 16:10 hod.

Prestávka

16:10 – 17:10 hod.

Panelová diskusia

...

Peter Kubovič, Úrad pre verejné obstarávanie SR, predseda
Vladimír Kordoš, AK Stentors, advokát a partner, konkurzný správca, rozhodca rozhodcovského súdu SAK
Asena Filková, PORR s.r.o., Senior Contract Manager
Adam Nociar, Konzultant a publicista v oblasti manažmentu a realizácie verejného obstarávania
Ondrej Matej, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, riaditeľ, poradca ministra dopravy a výstavby SR
Terézia Nagyová, OZ Okrúhly stôl obstarávania, predsedníčka správnej rady, manažérka pre verejné obstarávanie
Jozef Daňko, Úrad pre verejné obstarávanie SR, vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a rozvoja verejného obstarávania, odbor dohľadu
19:30 hod.

Spoločná večera pre prítomných účastníkov

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

4. blok prednášok

Informačné systémy verejného obstarávania

9:00 – 9:05 hod.

Otvorenie druhého dňa konferencie

Michaela Pastorková, moderátorka konferencie
9:05 – 9:30 hod.

Elektronická platforma
Zobraziť abstrakt

Martin Hoffmann, Úrad vlády SR, vedúci oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania
9:30 – 9:50 hod.

Aktívne obstarávanie a získavanie trvácej hodnoty zo zmlúv
Zobraziť abstrakt

Barney Smith, Perform Green Ltd., CEO, Veľká Británia
9:50 – 10:10 hod.

Prínos elektronickej platformy v procese verejného obstarávania
Zobraziť abstrakt

Boris Kordoš, eBIZ Corp s.r.o., CEO
10:10 – 10:30 hod.

Prestávka s občerstvením

5. blok prednášok

Zmeny v eurofondových zákazkách

10:30 – 10:50 hod.

Systém kontroly eurofondových zákaziek na nové programové obdobie 2021 – 2027 a nová príručka pre verejné obstarávanie
Zobraziť abstrakt

Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riaditeľ odboru verejného obstarávania
10:50 – 11:10 hod.

Zmeny v eurofondových zákazkách z pohľadu verejného obstarávateľa
Zobraziť abstrakt

Lýdia Budziňáková, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, vedúca odboru majetku a investícií PSK
11:10 – 11:30 hod.

Budúcnosť verejného obstarávania z pohľadu historického legislatívneho vývoja v SR
Zobraziť abstrakt

Roman Osika, Mesto Žilina, vedúci oddelenia verejného obstarávania
11:30 – 11:40 hod.

Prestávka

11:40 – 12:40 hod.

Panelová diskusia

...

Martin Hoffmann, Úrad vlády SR, vedúci oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania
Barney Smith, Perform Green Ltd., CEO, Veľká Británia
Boris Kordoš, eBIZ Corp s.r.o., CEO
Branislav Hudec, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR riaditeľ odboru verejného obstarávania
Lýdia Budziňáková, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, vedúca odboru majetku a investícií PSK
Roman Osika, Mesto Žilina, vedúci oddelenia verejného obstarávania
12:40 – 12:50 hod.

Záverečný príhovor a poďakovanie

12:50 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
333 € s DPH
(FYZICKÁ ÚČASŤ)
(2 dni konferencie)
Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzickú účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 •   Spoločnú večeru pre prítomných účastníkov
 •  10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
  180 € s DPH
  (PRIAMY PRENOS)
  (2 dni konferencie)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Online účasť na odbornom programe
 •   Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online pracovné materiály na 30 dní
 •  10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Pre veľký záujem je ubytovanie v Hoteli Patria**** na Štrbskom Plese vypredané.

  Účastníkom konferencie odporúčame ubytovať sa v Hoteli Toliar*** na Štrbskom Plese.
  Hoteli Panorama**** na Štrbskom Plese.

  Rezervácia ubytovania:

  Hotel Panorama****

 • Ubytovanie v termíne od 13. – 14. 2. 2023 je možné rezervovať e-mailom na adrese:  recepcia@hotelpanorama.sk , alebo telefonicky:  +421 908 888 223 
 • V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky a bezplatné parkovanie
 • Cena závisí od typu izby a dátumu rezervácie
 • Vzdialenosť od Hotela Patria, 15 min. prechádzka okolo Štrbského plesa, 1 km

  Hotel Toliar***

 • Ubytovanie v termíne 13. – 14. 2. 2023 si môžete rezervovať e-mailom na adrese:  kanc@tatry-toliar.sk , alebo telefonicky:  +421 911 236 386 
 • V predmete e-mailu prosím uveďte, že ste účastníkom konferencie Poradcu podnikateľa
 • Cena: 125 € / 2 osoby
 • V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky a bezplatné parkovanie v krytej poschodovej hotelovej garáži
 • Vzdialenosť od hotela Patria, 15 min. prechádzka okolo Štrbského plesa, 1 km

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  Poradca podnikateľa

  Spoluorganizátori

  EPI
  eurokódex

  Partneri

  British Embassy Bratislava
  Britska ambasada oddelenie medzinarodneho obchodu

  Odborný partner

  Okrúhly stôl obstarávania

  Promo partner

  zsps
  transparex

  Mediálni partneri

  vo-portal
  stavebné noviny
  infoma
  ebiz
  ebiz

  Reportáž

  z EPI konferencie Verejné obstarávanie konanej dňa 13 – 14. 2. 2023 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese

  Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažérka
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Patria**** 
   Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 05 985
   
 •    GPS súradnice: 49°7'8.55", 20°3'32.63"

    Novinky
    Vstupenka

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.