V. ročník EPI KONFERENCIE

Verejné obstarávanie 2024

13. – 14. 2. 2024
Štrbské Pleso,  Hotel Patria****  Online prenos 
Pod záštitou:
Úrad pre verejné obstarávanieMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

O konferencii

Piaty ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie vám prináša unikátny prienik pohľadov na legislatívne zmeny vo svete verejného obstarávania. Program sa bude venovať aktuálnym témam v roku 2024, ktoré si vypočujete z úst niekoľkých odborníkov.

V rámci programu sme pozvali zástupcov z MIRRI SR, UVO, Ministerstva dopravy SR, Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, OZ Okrúhly stôl obstarávania, Ministerstva spravodlivosti SR, advokátskych kancelárií a mnohých ďalších.

Živý priebeh konferencie budeme súbežne vysielať i online, preto si program môžete vypočuť z kancelárie alebo z pohodlia svojho domova.

Odborný garant:

Odborný garant

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Čo vás čaká?

Prehľad legislatívnych zmien z úst uznávaných odborníkov

Inšpiratívne prednášky a diskusie k najhorúcejším témam verejného obstarávania

Bonusy pre účastníkov v podobe online materiálov a 30 dňového záznamu

Relax, pobyt a wellness v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier v blízkosti Štrbského Plesa

Prednášajúci

Marián Jaššo

Marián Jaššo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcia ekonomiky, projektov a verejného obstarávania, generálny riaditeľ
Branislav Hudec

Branislav Hudec

Úrad pre verejné obstarávanie, sekcia metodiky a vzdelávania, generálny riaditeľ
Jozef Božik

Jozef Božik

Združenie miest a obcí Slovenska, predseda
Adam Nociar

Adam Nociar

Ministerstvo spravodlivosti SR, rezortná implementačná jednotka, generálny riaditeľ
Patricia Tóthová

Patricia Tóthová

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, odbor verejného obstarávania, riaditeľka
Terézia Nagyová

Terézia Nagyová

OZ Okrúhly stôl obstarávania, predsedníčka správnej rady, manažérka pre verejné obstarávanie
Pavol Kováčik

Pavol Kováčik

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, prezident
Ondrej Matej

Ondrej Matej

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, riaditeľ
Martin Hoffmann

Martin Hoffmann

Úrad vlády SR, oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania, vedúci
Anna Juráková

Anna Juráková

Úrad pre verejné obstarávanie, odbor informačných a komunikačných technológií a vestníka, vedúca oddelenia vestníka
Vladimír Kordoš

Vladimír Kordoš

AK Stentors, advokát a partner, konkurzný správca, rozhodca rozhodcovského súdu SAK
Martin Boržík

Martin Boržík

CEO Tender One, SmartinG
Miroslav Chlipala

Miroslav Chlipala

BCH Advokáti Chlipala, riadiaci partner a advokát
Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Úrad pre verejné obstarávanie SR, sekcia metodiky a vzdelávania, riaditeľ odboru metodiky a regionálnych centier
Roman Hulák

Roman Hulák

Doprastav, a.s., zástupca obchodno-technického riaditeľa
Andrej Mikláš

Andrej Mikláš

Keraming, a.s., právnik
Katarína Hreusová

Katarína Hreusová

Úrad pre verejné obstarávanie, odbor metodiky a regionálnych centier

Program

Michaela Pastorková,
moderátorka konferencie
9:00 – 10:00 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 10:10 hod.

Otvorenie konferencie

Michaela Pastorková, moderátorka konferencie
10:10 – 10:20 hod.

Úvodný príhovor

Marián Jaššo, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcia ekonomiky, projektov a verejného obstarávania, generálny riaditeľ
Jozef Božik, Združenie miest a obcí Slovenska, predseda

1. blok:

Legislatívny rámec zmien v roku 2024

10:20 – 10:40 hod.

Novela zákona o verejnom obstarávaní
Zobraziť abstrakt

Patricia Tóthová, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, odbor verejného obstarávania, riaditeľka
10:40 – 11:20 hod.

Navrhované zmeny zákona o verejnom obstarávaní
Zobraziť abstrakt

Branislav Hudec, Úrad pre verejné obstarávanie, sekcia metodiky a vzdelávania, generálny riaditeľ
11:20 – 11:40 hod.

Aké je verejné obstarávanie na Slovensku v súčasnosti a aké môžeme očakávať v roku 2024?
Zobraziť abstrakt

Ondrej Matej, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, riaditeľ
11:40 – 12:00 hod.

Ako obstarávať umelú inteligenciu?
Zobraziť abstrakt

Miroslav Chlipala, BCH Advokáti Chlipala, riadiaci partner a advokát
12:00 – 12:10 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém – www.epi.sk 

12:10 – 13:30 hod.

Obed

13:30 – 14:30 hod.

Panelová diskusia k 1. bloku

Patricia Tóthová, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, odbor verejného obstarávania, riaditeľka
Branislav Hudec, Úrad pre verejné obstarávanie, sekcia metodiky a vzdelávania, generálny riaditeľ
Ľubomír Kubička, Úrad pre verejné obstarávanie SR, sekcia metodiky a vzdelávania, riaditeľ odboru metodiky a regionálnych centier
Jozef Božik, Združenie miest a obcí Slovenska, predseda
Ondrej Matej, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, riaditeľ
Miroslav Chlipala, BCH Advokáti Chlipala, riadiaci partner a advokát
14:30 – 15:00 hod.

Prestávka s občerstvením

2. blok:

Obstarávanie stavebných prác (tipy a rady od malej rekonštrukcie po diaľnice), výber zmluvného vzoru a najčastejšie problémy

15:00 – 15:10 hod.

Udržateľné verejné obstarávanie stavebných projektov
Zobraziť abstrakt

Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, prezident
15:10 – 15:20 hod.

Aplikačná prax pri výklade vybraných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu/uchádzača
Zobraziť abstrakt

Roman Hulák, Doprastav, a.s., zástupca obchodno-technického riaditeľa
15:20 – 15:30 hod.

Vybrané problémové podmienky účasti uchádzačov, mimoriadne nízka ponuka
Zobraziť abstrakt

Andrej Mikláš, Keraming, a.s., právnik
15:30 – 15:40 hod.

Využitie zmluvných štandardov FIDIC pri verejnom obstarávaní
Zobraziť abstrakt

Vladimír Kordoš, AK Stentors, advokát a partner, konkurzný správca, rozhodca rozhodcovského súdu SAK
15:40 – 17:00 hod.

Panelová diskusia k 2. bloku

Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, prezident
Roman Hulák, Doprastav, a.s., zástupca obchodno-technického riaditeľa
Andrej Mikláš, Keraming, a.s., právnik
Vladimír Kordoš, AK Stentors, advokát a partner, konkurzný správca, rozhodca rozhodcovského súdu SAK
17:00 – 17:05 hod.
19:00 hod.

Večera

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Michaela Pastorková,
moderátorka konferencie
9:00 – 9:10 hod.

Otvorenie druhého dňa konferencie

Michaela Pastorková, moderátorka konferencie

3. blok:

Deliť, či nedeliť zákazku, to je otázka!

9:10 – 9:30 hod.

Príklady dovoleného a nedovoleného delenia zákaziek očami metodiky Úradu pre verejné obstarávanie
Zobraziť abstrakt

Branislav Hudec, Úrad pre verejné obstarávanie, sekcia metodiky a vzdelávania, generálny riaditeľ
9:30 – 9:40 hod.

Kde sú hranice posudzovania delenia/nedelenia zákaziek?
Zobraziť abstrakt

Terézia Nagyová, OZ Okrúhly stôl obstarávania, predsedníčka správnej rady, manažérka pre verejné obstarávanie
9:40 – 9:50 hod.

Umelá inteligencia – nevyhnutná a nevyhnuteľná budúcnosť verejného obstarávania (v kontexte problematiky rozdeľovania zákaziek, koncesií alebo súťaží návrhov)
Zobraziť abstrakt

Adam Nociar, Ministerstvo spravodlivosti SR, rezortná implementačná jednotka, generálny riaditeľ
9:50 – 10:00 hod.

Umenie zlúčiť a rozdeliť v správnom čase
Zobraziť abstrakt

Martin Boržík, CEO Tender One, SmartinG
10:00 – 10:40 hod.

Panelová diskusia k 3. bloku

Branislav Hudec, Úrad pre verejné obstarávanie, sekcia metodiky a vzdelávania, generálny riaditeľ
Terézia Nagyová, OZ Okrúhly stôl obstarávania, predsedníčka správnej rady, manažérka pre verejné obstarávanie
Adam Nociar, Ministerstvo spravodlivosti SR, rezortná implementačná jednotka, generálny riaditeľ
Martin Boržík, CEO Tender One, SmartinG
10:40 – 11:00 hod.

Prestávka s občerstvením

4. blok:

Aplikačné skúsenosti s povinným používaním elektronickej platformy

11:00 – 11:20 hod.

Praktické rady pre používateľov EPVO
Zobraziť abstrakt

Martin Hoffmann, Úrad vlády SR, vedúci oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania
11:20 – 11:30 hod.

Praktické rady pre používateľov IS eForms
Zobraziť abstrakt

Anna Juráková, Úrad pre verejné obstarávanie, odbor informačných a komunikačných technológií a vestníka, vedúca oddelenia vestníka
11:30 – 11:40 hod.

Verejné obstarávanie v kontexte eForms
Zobraziť abstrakt

Katarína Hreusová, Úrad pre verejné obstarávanie, odbor metodiky a regionálnych centier
11:40 – 12:40 hod.

Panelová diskusia k 4. bloku

Martin Hoffmann, Úrad vlády SR, vedúci oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania
Anna Juráková, Úrad pre verejné obstarávanie, odbor informačných a komunikačných technológií a vestníka, vedúca oddelenia vestníka
Katarína Hreusová, Úrad pre verejné obstarávanie, odbor metodiky a regionálnych centier
12:40 – 12:50 hod.

Ukončenie konferencie – záverečný príhovor a poďakovanie

12:50 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
PREZENČNE
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Prezenčná účasť na podujatí
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obedy, večera a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope  www.zakon.sk 
ONLINE PRENOS
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Online účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope  www.zakon.sk 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

   Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Patria****.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba Štandard
1 osoba/noc
85 €
2 osoby/noc
102 €
Izba LUX
1 osoba/noc
104 €
2 osoby/noc
130 €
* Miestny poplatok 2,00 €/osoba/noc sa dopláca zvlášť.

Ubytovanie zahŕňa:

 • raňajky formou bufetu,
 • vstup do plaveckého bazéna,
 • vstup do wellness centra,
 • papuče a župan na izbách,
 • fitnes,
 • stolný tenis,
 • wifi,
 • parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

  Ubytovanie v termíne od 13. – 14. 2. 2024 je možné rezervovať emailom na adresu:  recepcia@hotelpatria.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy pre účastníkov konferencie sa registrujte s názvom promokódu VO24.
 • Rezervácia je možná na základe dostupných kapacít.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

     Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk.


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Odborní partneri

  ZSPS
  eBIZ
  OSO

  Mediálni partneri

  Konferencie
  Education
  Infoma
  ASB
  SN
  VO Portal

  Reportáž

  Reportáž z EPI konferencie Verejné obstarávanie konanej dňa 13. – 14. 2. 2024 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese

  Zdroj: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na emailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažérka
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Patria**** 
   Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 05 985
   
 •    GPS súradnice: 49°7'8.55", 20°3'32.63"

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.