Chcem sa stať spíkrom
Chcem sa stať partnerom
Zapísať do kalendára

O konferencii

Mesiac október je vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na otváracie podujatie, ktorým je IV. ročník prestížnej EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2022.

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať tento ročník, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Komu je konferencia určená?

IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Odborní garanti:
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant

Čo vás čaká?

Aktuálny stav, výzvy a problémy regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zosúladenie bezpečnostných požiadaviek so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti
Globálne skúsenosti z praxe od „analýzy po audit“
Bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných rizík
Bezpečnosť očami hackera
Bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti
* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci:

speakers

Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Znalecká organizácia
speakers

Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE

ISACA Slovensko
speakers

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Partner a advokát
v AK Bukovinský & Chlipala

Ďalšie mená prednášajúcich uverejníme už čoskoro.

Program

Prednášky doplníme už čoskoro.

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
333 € s DPH
(FYZICKÁ ÚČASŤ)
Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Občerstvenie počas celej konferencie
 •   Spoločná večera s prekvapením
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (PRIAMY PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Výzva na podávanie návrhov prednášok  Hľadáme návrhy prednášok pre konferenciu EPI Kybernetická bezpečnosť 2022.

  Podujatie je najväčšou slovenskou konferenciou v tejto odbornej oblasti. Už pravidelne je považovaná za otváracie podujatie Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM) na Slovensku.

  Odbornými garantmi konferencie sú:

  • Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
  • Asociácia kybernetickej bezpečnosti
  • Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala
  • ISACA Slovensko

  Konferencia sa uskutoční sa 03. - 04. októbra 2022 v Demänovskej Doline, v Hoteli Grand Jasná. Podujatie v mieste konania doplní aj virtuálna forma. Predchádzajúce ročníky konferencie mali priemernú osobnú účasť viac ako 150 delegátov prezenčne a ďalších 200 na diaľku prostredníctvom telekonferencie.

  Táto výzva na podávanie návrhov prednášok pre rečníkov (Call for speakers - CFS) konferencie EPI Kybernetická bezpečnosť 2022 je vyhlásená na témy:

  • Hodnota dát a cena ich ochrany
  • Uplatňovanie práva v ochrane informačných aktív
  • Úloha technológií, ich využívanie a zneužívanie v modernej dobe

  Súčasťou návrhu prednášky musí byť názov prednášky vystihujúci jej obsah a stručná anotácia v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 1000 znakov.

  Prihlásené prednášky by mali splniť zásadu produktovej neutrality. Ponuky týkajúce sa marketingu konkrétnych produktov a služieb nebudú akceptované.

  Všetky príspevky budú posúdené programovým výborom konferencie. Podanie návrhu nie je zárukou, že návrh bude prijatý. Žiaden návrh prednášky nie je nárokovateľný a rozhodnutia o prednáškach budú konečné.

  Návrhy sa budú posudzovať na základe ich témy a popisu, relevantnosti pre konferenciu a kvalifikácie rečníka (rečníkov) bez ohľadu na to, či návrh pochádza od študenta, zamestnanca, partnera, zákazníka a/alebo iného odborníka z odvetvia.

  Programový výbor konferencie si vyhradzuje právo vyžiadať doplnenie anotácie príspevku a/alebo požiadať o zmenu názvu prednášky.

  Hlavné prednášky sú na pozvanie.

  S cieľom ich včasného posúdenia prosíme, aby ste vaše návrhy doručili najneskôr do 15. júna 2022.  Staňte sa jedným z našich prednášajúcich

  Ste odborníkom na kybernetickú bezpečnosť a máte záujem vystúpiť na 4. ročníku Epi konferencie o Kybernetickej bezpečnosti? Prihláste sa so svojou témou.

  Pre podrobné informácie ako sa stať spíkrom na konferencii kontaktujte prosím Líviu Krištofovú, event manažérku.

  Podávanie návrhov na partnerstvo  „Staňte sa jedným z partnerov konferencie na úrovni - generálny partner, hlavný partner, partner a mediálny partner.“

  Pre podrobné informácie o možnostiach partnerstva kontaktujte prosím Líviu Krištofovú, event manažérku.

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej doline.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  DELUX izba
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  Delux izba s balkónom
  1 osoba/noc
  105 €
  2 osoby/noc
  125 €

  Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách
 • Parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 3. – 4. 10. 2022 je možné rezervovať na e-mailovej adrese:  promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: KB22
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle:  +421 910 535 871 ,  +421 911 119 501 

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  Hotely TMR

  Partner

  TUV Slovensko

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovania osobných údajov.

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažér
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Grand Jasná****
   031 01 Demänovská Dolina 71
      GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

    Novinky
    Vstupenka
    Novinky
    Vstupenka

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

  Vlastné nastavenie cookies