Chcem sa stať partnerom
Zapísať do kalendára

O konferencii

Mesiac október je vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na otváracie podujatie, ktorým je IV. ročník prestížnej EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2022.

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať tento ročník, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Komu je konferencia určená?

IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Odborní garanti:
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant

Čo vás čaká?

Aktuálny stav, výzvy a problémy regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zosúladenie bezpečnostných požiadaviek so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti
Globálne skúsenosti z praxe od „analýzy po audit“
Bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných rizík
Bezpečnosť očami hackera
Bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti
* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci:

JUDr. Roman Konečný

Roman Konečný

Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ
Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Znalecká organizácia, generálny riaditeľ
Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE

Tomáš Hettych

ISACA Slovensko
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Miroslav Chlipala

AK Bukovinský & Chlipala, partner a advokát
Mgr. Rastislav Janota

Rastislav Janota

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
JUDr. Štefan Pilár

Štefan Pilár

AK Bukovinský & Chlipala, právnik a certifikovaný audítor KB
JUDr. René Baran, PhD.

René Baran

Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík, sekcie regulácie a dohľadu
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM

Jindřich Kalíšek

Advokát, Mediátor, Poverenec na ochranu osobných údajov
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA

Peter Veselý

Univerzita Komenského, Fakulta managementu, odborný asistent
Ing. Igor Straka

Igor Straka

TÜV SÜD Slovakia, odborník na informačnú bezpečnosť, vedúci audítor pre ISO 27001
JUDr. Michal Rampášek

Michal Rampášek

WISE3, advokát
Roman Václav, LL.M, MBA

Roman Václav

ISIT Slovakia s.r.o., ISIT SOFTWARE CZ s.r.o., audítor
JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Jozef Andraško

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, prodekan pre IT, riaditeľ Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ISA62443 Cybersecurity Expert, ITIL4 MP, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti č. 007/O-024

David Dvořák

Zakladateľ a CEO spoločnosti auditori.it, s.r.o.
Ing. Pavol Adamec

Pavol Adamec

KPMG, Riadenie rizík, výkonný riaditeľ
Doc. Dr. techn. Michal Ries

Michal Ries

STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, docent a poradca pre strategické projekty
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Tomáš Loveček

UNIZA, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, prodekan pre vedu a výskum
Martin Fábry

Martin Fábry

Accura s.r.o., konzultant pre kybernetickú bezpečnosť kritickej infraštruktúry
Mgr. Václav Hřích

Václav Hřích

AKO s.r.o. agentúra pre prieskum verejnej mienky, výkonný riaditeľ
Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE, CISM

Marián Illovský

certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, člen rady ISACA Slovensko
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Ivan Kotuliak

STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, dekan
JUDr. Pavel Zeman

Pavel Zeman

Bývalý Najvyšší štátny zástupca ČR
doc. Ing. František Jakab, PhD.

František Jakab

TUKE, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, riaditeľ
Pavol Draxler, MSc.

Pavol Draxler

Binary Confidence s.r.o., security manažér
Roman Čupka

Roman Čupka

Flowmon a CEO Synapsa Networks, hlavný konzultant Progress

Program

Prednášky doplníme už čoskoro.

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
333 € s DPH
(FYZICKÁ ÚČASŤ)
Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Občerstvenie počas celej konferencie
 •   Spoločná večera s prekvapením
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
  180 € s DPH
  (PRIAMY PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Podávanie návrhov na partnerstvo

  „Staňte sa jedným z partnerov konferencie na úrovni – partner a mediálny partner.“

  Pre podrobné informácie o možnostiach partnerstva kontaktujte prosím Líviu Krištofovú, event manažérku.

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej doline.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  DELUX izba
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  Delux izba s balkónom
  1 osoba/noc
  105 €
  2 osoby/noc
  125 €

  Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách
 • Parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne 3. – 4. 10. 2022 s názvom zľavového promokódu KB22 je možné rezervovať cez webovú stránku:  www.tmrhotels.com  najneskôr do 23. 9. 2022!
 • V prípade potreby svoje požiadavky napíšte na email:  promocode@tmr.sk .

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Hlavný partner

  Hotely TMR

  Partner

  TUV Slovensko

  Promo partner

  ISIT Slovakia, s.r.o.

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovania osobných údajov.

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažérka
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Grand Jasná****
   031 01 Demänovská Dolina 71
      GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

    Novinky
    Vstupenka
    Novinky
    Vstupenka

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

  Vlastné nastavenie cookies