O konferencii

Mesiac október je vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na otváracie podujatie, ktorým je IV. ročník prestížnej EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2022.

Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať tento ročník, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Komu je konferencia určená?

IT oddeleniam, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.

Odborní garanti:
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant
Odborný garant

Čo vás čaká?

Aktuálny stav, výzvy a problémy regulácie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zosúladenie bezpečnostných požiadaviek so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
Metódy auditu a testovania kybernetickej bezpečnosti
Globálne skúsenosti z praxe od „analýzy po audit“
Bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných rizík
Bezpečnosť očami hackera
Bežný deň manažéra kybernetickej bezpečnosti
* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Prednášajúci:

JUDr. Roman Konečný

Roman Konečný

Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ
Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Znalecká organizácia, generálny riaditeľ
Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE

Tomáš Hettych

ISACA Slovensko
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Miroslav Chlipala

AK Bukovinský & Chlipala, partner a advokát
Mgr. Rastislav Janota

Rastislav Janota

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
JUDr. Štefan Pilár

Štefan Pilár

AK Bukovinský & Chlipala, právnik a certifikovaný audítor KB
JUDr. René Baran, PhD.

René Baran

Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík, sekcie regulácie a dohľadu
JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM

Jindřich Kalíšek

Advokát, Mediátor, Poverenec na ochranu osobných údajov
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA

Peter Veselý

Univerzita Komenského, Fakulta managementu, odborný asistent
Ing. Igor Straka

Igor Straka

TÜV SÜD Slovakia, odborník na informačnú bezpečnosť, vedúci audítor pre ISO 27001
JUDr. Michal Rampášek

Michal Rampášek

WISE3, advokát
Roman Václav, LL.M, MBA

Roman Václav

ISIT Slovakia s.r.o., ISIT SOFTWARE CZ s.r.o., audítor
JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Jozef Andraško

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, prodekan pre IT, riaditeľ Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Ing. David Dvořák, CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ISA62443 Cybersecurity Expert, ITIL4 MP, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti č. 007/O-024

David Dvořák

Zakladateľ a CEO spoločnosti auditori.it, s.r.o.
Ing. Pavol Adamec

Pavol Adamec

KPMG, Riadenie rizík, výkonný riaditeľ
Doc. Dr. techn. Michal Ries

Michal Ries

STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, docent a poradca pre strategické projekty
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Tomáš Loveček

UNIZA, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, prodekan pre vedu a výskum
Martin Fábry

Martin Fábry

Accura s.r.o., konzultant pre kybernetickú bezpečnosť kritickej infraštruktúry
Mgr. Václav Hřích

Václav Hřích

AKO s.r.o. agentúra pre prieskum verejnej mienky, výkonný riaditeľ
Ing. Marián Illovský, CISA, CIA, CDPSE, CISM

Marián Illovský

certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, člen rady ISACA Slovensko
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Ivan Kotuliak

STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, dekan
JUDr. Pavel Zeman

Pavel Zeman

Bývalý Najvyšší štátny zástupca ČR
Pavol Draxler, MSc.

Pavol Draxler

Binary Confidence s.r.o., security manažér
Roman Čupka

Roman Čupka

hlavný konzultant Progress, Flowmon a CEO, Synapsa Networks
Ing. Maroš Barabas, Ph.D.

Maroš Barabas

AEC s.r.o., vedúci produktového manažmentu
Daniel Hejda

Daniel Hejda

Cyber Rangers s.r.o., spoluzakladateľ, etický hacker
Radoslav Repa

Radoslav Repa

Národný bezpečnostný úrad, vedúci Inštitútu pre bezpečnostné štúdie
Matej Šalmík

Matej Šalmík

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, Odbor vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce, riaditeľ
Ing. Kristián Košťál, PhD.

Kristián Košťál

STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, líder výskumnej skupiny Blockchain a FinTech a odborný asistent
Petr Hněvkovský, CISM, CISA, CISSP, CEH

Petr Hněvkovský

Micro Focus, Chief Cyber Security Strategy
Ing. Miroslav Michalko, PhD.

Miroslav Michalko

TUKE, vedúci Laboratória počítačových sietí

Program

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie
9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie konferencie

Roman Konečný, Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ
9:35 – 9:40 hod.

Zahájenie konferencie

Slávo Jurko, moderátor
Tomáš Hettych, ISACA Slovensko
9:40 – 10:05 hod.

Zmluvná dokumentácia penetračného testovania
Zobraziť abstrakt

Jindřich Kalíšek, advokát, mediátor, poverenec na ochranu osobných údajov
10:30 – 10:55 hod.

Výsledky prieskumu stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

Václav Hřích, AKO s.r.o. agentúra pre prieskum verejnej mienky, výkonný riaditeľ
10:55 – 11:10 hod.

Prestávka

11:10 – 11:35 hod.

Právne súvislosti slovenskej a európskej legislatívy pre kybernetickú bezpečnosť
Zobraziť abstrakt

Miroslav Chlipala, AK Bukovinský & Chlipala, partner a advokát
Štefan Pilár, AK Bukovinský & Chlipala, právnik a certifikovaný audítor KB
11:35 – 12:00 hod.

Poznajte sami seba očami hackerov
Zobraziť abstrakt

Daniel Hejda, Cyber Rangers s.r.o., spoluzakladateľ, etický hacker
12:00 – 12:05 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém www.epi.sk

Jiří Nosek, Obchodný zástupca ekonomického a právneho systému EPI
12:05 – 13:00 hod.

Obed

13:00 – 13:20 hod.

Capacity building, alebo keď virtuálne spojenie nestačí
Zobraziť abstrakt

Pavel Zeman, bývalý Najvyšší štátny zástupca ČR
13:20 – 13:40 hod.

Potrebujeme bezpečnostný dohľad, a čo teraz?
Zobraziť abstrakt

Pavol Draxler, Binary Confidence s.r.o., security manažér
13:40 – 14:00 hod.

Hybridné hrozby vo vojnovom stave

Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SK-CERT, riaditeľ
14:00 – 14:20 hod.

Nikto nechce čeliť následkom zanedbanej OT bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Martin Fábry, Accura s.r.o, konzultant pre kybernetickú bezpečnosť kritickej infraštruktúry
14:20 – 14:45 hod.

Predstavenie indexu a metriky pre stanovenie vývoja kybernetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Radoslav Repa, Národný bezpečnostný úrad, vedúci Inštitútu pre bezpečnostné štúdie
14:45 – 15:00 hod.

Prestávka

15:00 – 15:20 hod.

Audit kybernetickej bezpečnosti: status quo, skúsenosti, nová metodika, novela vyhlášky o audite KB
Zobraziť abstrakt

Marián Illovský, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, člen rady ISACA Slovensko
Tomáš Hettych, ISACA Slovensko
15:20 – 15:40 hod.

Definícia kybernetickej kriminality z pohľadu výskumu a jej dosah na HDP

Peter Veselý, Univerzita Komenského, Fakulta managementu, odborný asistent
15:40 – 16:00 hod.

Ako majú prevádzkovatelia základných služieb nastavené vzťahy s dodávateľmi, ktorí podporujú ich základné služby – anonymizovaný súbor poznatkov
Zobraziť abstrakt

David Dvořák, zakladateľ a CEO spoločnosti auditori.it, s.r.o.
16:00 – 16:25 hod.

Pohľad právnika na princíp zodpovedného zverejňovania zraniteľností
Zobraziť abstrakt

Michal Rampášek, WISE3, advokát
Matej Šalmík, Národný bezpečnostný úrad, Odbor vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce, riaditeľ
16:25 – 16:40 hod.

Prestávka

16:40 – 17:40 hod.

PANELOVÁ DISKUSIA:
Prepojenie výskumu a vzdelávania na prax kybernetickej bezpečnosti (očakávania a realita)

Tomáš Loveček, UNIZA, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, prodekan pre vedu a výskum
Ivan Kotuliak, STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, dekan
Miroslav Michalko, TUKE, vedúci Laboratória počítačových sietí
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti - znalecká organizácia, generálny riaditeľ
19:00

Spoločná večera s ochutnávkou remeselného piva z regionálneho pivovaru Liptovar

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie
9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

9:35 – 9:55 hod.

Čo je nové v ISO/IEC 27002:2022?

Igor Straka, TÜV SÜD Slovakia, odborník na informačnú bezpečnosť, vedúci audítor pre ISO 27001
9:55 – 10:15 hod.

Blockchain a digitálne aktíva súčasnosti
Zobraziť abstrakt

Kristián Košťál, STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, líder výskumnej skupiny Blockchain a FinTech a odborný asistent
Michal Ries, STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, docent a poradca pre strategické projekty
10:15 – 10:35 hod.

Európska legislatívna smršť v roku 2022
Zobraziť abstrakt

René Baran, Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov a bezpečnostných politík, sekcie regulácie a dohľadu
10:35 – 10:55 hod.

Poučenie z nedávnych útokov
Zobraziť abstrakt

Maroš Barabas, AEC s.r.o., vedúci produktového manažmentu
10:55 – 11:10 hod.

Prestávka

11:10 – 11:30 hod.

Kybernetická bezpečnosť automatizovaných vozidiel
Zobraziť abstrakt

Jozef Andraško, UK, Právnická fakulta, prodekan pre IT, riaditeľ Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
11:30 – 11:50 hod.

Prvých 48 hodín po incidente...
Zobraziť abstrakt

Roman Čupka, hlavný konzultant Progress, Flowmon a CEO, Synapsa Networks
11:50 – 12:10 hod.

Hrozby v priamom prenose, ako nebyť slepý a správne zacieliť svoje obmedzené zdroje
Zobraziť abstrakt

Petr Hněvkovský, Micro Focus, Chief Cyber Security Strategy
12:10 – 12:30 hod.

Hodnota dát, určenie hodnotových atribútov informácií v procesoch organizácie spojených s ich aktívnou ochranou
Zobraziť abstrakt

Roman Václav, ISIT Slovakia s.r.o., ISIT SOFTWARE CZ s.r.o., audítor
12:30 – 12:40 hod.

Ukončenie konferencie

12:40 – 13:40 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope www.zakon.sk.
333 € s DPH
(FYZICKÁ ÚČASŤ)
Čo zahŕňa vstupenka?
 •   Fyzická účasť na odbornom programe
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •   Občerstvenie počas celej konferencie
 •   Spoločná večera s prekvapením
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 
 •  Ochutnávka remeselného piva z regionálneho pivovaru Liptovar
  180 € s DPH
  (PRIAMY PRENOS)
  Čo zahŕňa vstupenka?
 •  Videozáznam z podujatia na 30 dní
 •   Online účasť na odbornom programe
 •  Online pracovné materiály na 30 dní
 •  10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope  www.zakon.sk 
 •  Voucher s 10 % zľavou na ročný prístup k portálu  www.bezpecnostvpraxi.sk 

  Informácie pre záujemcov o ubytovanie

     Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
  Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej doline.

  Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

  Štandard izba
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  DELUX izba
  1 osoba/noc
  85 €
  2 osoby/noc
  95 €
  Delux izba s balkónom
  1 osoba/noc
  105 €
  2 osoby/noc
  125 €

  Ubytovanie zahŕňa:

 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)
 • Papuče a župan na izbách
 • Parkovanie

  Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne 3. – 4. 10. 2022 s názvom zľavového promokódu KB22 je možné rezervovať cez webovú stránku:  www.tmrhotels.com  najneskôr do 23. 9. 2022!
 • V prípade potreby svoje požiadavky napíšte na email:  promocode@tmr.sk .

     Dôležité upozornenie:

  V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:
  1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)
  V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)
  V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný o tejto skutočnosti informovať hotel ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

  Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  sponsors

  Spoluorganizátori

  sponsors
  sponsors

  Hlavní partneri

  Hotely TMR
  Hotely TMR
  micro focus

  Partner

  TUV Slovensko

  Promo partneri

  ISIT Slovakia, s.r.o.
  corageo
  Develop, Deploy & Manage High-Impact Business Apps | Progress Software
  alison
  Beauty Salon Ivana Christová

  Mediálni partneri

  Živé.sk: Najnovšie správy o počítačoch, mobiloch, IT a internete
  Obecné noviny
  touchit
  ta3

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Spracovania osobných údajov.

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažérka
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Grand Jasná****
   031 01 Demänovská Dolina 71
      GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

    Novinky
    Vstupenka

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

  Vlastné nastavenie cookies