Zapísať do kalendára

V. ročník EPI KONFERENCIE

Kybernetická bezpečnosť 2023

2. – 3. 10. 2023
Demänovská dolina,  Hotel Grand Jasná****  Priamy prenos 
Pod záštitou:Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

O konferencii

Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2023.

V. ročník sa bude venovať širokému spektru tém – od zdôraznenia reálneho presahu notácie informačnej architektúry a kybernetickej bezpečnosti, resp. riadenia kybernetických rizík, cez odolnosť v kyberpriestore založenú na každodennej realite, bilancii auditu a posudzovania kyberbezpečnosti až po ľudské zdroje v kyberbezpečnosti a ochrane údajov.

Program bude rozšírený o dve panelové diskusie a krst novinky z vydavateľstva Eurokódex od autora Ivana Makaturu.

Konferencia sa tradične bude konať vo vychýrenom  Hoteli Grand Jasná**** .

Právny garant:

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala

Odborní garanti:

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
akb
isaca

* Členovia ISACA si môžu za účasť na EPI konferencii vykázať CPE body (Continuing Professional Education) v zmysle politiky  CPE ISACA .

Čo vás čaká?

Odolnosť v kyberpriestore a riadenie rizík založené na každodennej realite

Štyri roky bilancie auditu a posudzovania kyberbezpečnosti

Bezpečnostné hrozby a príležitosti rozvíjajúcich sa technológií

Ľudské zdroje v kyberbezpečnosti a ochrane údajov

Panelová diskusia na tému: Vzdelávanie dospelých vs. akademické vzdelávanie v kyberbezpečnosti

Panelová diskusia na tému: Kyberbezpečnosť v samospráve slovenských obcí

Krst novinky z vydavateľstva Eurokódex od autora Ivana Makaturu

Reportáž

z 5. ročníka EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2023 konanej dňa 2. – 3. 10. 2023
v Hoteli Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

Zdroj: Poradca podnikateľa, s.r.o.

Povedali o nás

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Otvorenie konferencie

Roman Konečný

Roman Konečný

Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ

Jozef Božik

Jozef Božik

Združenie miest a obcí Slovenska, predseda

Prednášajúci

Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE

Ivan Makatura

Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu
Ing. Tomáš Hettych, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE

Tomáš Hettych

ISACA Slovensko, viceprezident / COO KCCKB
Luboš Fryc

Luboš Fryc

Skill Bill, CEO / Enterprise Security Architect
Zuzana Omelková

Zuzana Omelková

GAMO, Chief Commercial Officer
Luboš Klokner

Luboš Klokner

F5 Networks, Field System Engineer
Roman Čupka

Roman Čupka

Progress, hlavný konzultant / Synapsa Networks, CEO
Katarína Vladár Lešková

Katarína Vladár Lešková

DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), výkonná riaditeľka
Lukáš Kurtiniak

Lukáš Kurtiniak

Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o., ethical hacker
Roman Václav

Roman Václav

ISIT Slovakia s.r.o., ISIT SOFTWARE CZ s.r.o., audítor
Matej Šalmík

Matej Šalmík

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, Odbor vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce, riaditeľ
Michal Rampášek

Michal Rampášek

WISE3, advokát
Ján Lichvár

Ján Lichvár

AXENTA s.r.o., konateľ
Juraj Nemeček

Juraj Nemeček

Alanata, vedúci oddelenia sieťovej bezpečnosti
Lukáš Hlavička

Lukáš Hlavička

IstroSec s.r.o, CTO
Miroslav Havelka

Miroslav Havelka

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, riaditeľ odboru vzdelávania
Václav Hřích

Václav Hřích

AKO s.r.o. agentúra pre prieskum verejnej mienky, výkonný riaditeľ
Jindřich Kalíšek

Jindřich Kalíšek

Advokát, poverenec na ochranu osobných údajov, co-founder a hlavný architekt cysensic, s.r.o.
Katarína Kampová

Katarína Kampová

UNIZA, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu
Martina Repíková

Martina Repíková

SZČO / externá doktorandka, Fakulta managementu UK
Július Selecký

Július Selecký

ESET, Senior Technical Pre-Sales Representative
Marek Zeman

Marek Zeman

C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia informačnej bezpečnosti
Peter Dulenčin

Peter Dulenčin

ZMOS, predseda sekcie digitalizácie / starosta obce Hažlín
Lukáš Balážik

Lukáš Balážik

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, odbor analytiky, výskumu a umelej inteligencie
Pavol Balžanka

Pavol Balžanka

Miestny úrad Bratislava – Ružinov, prednosta
Petra Kotuliaková

Petra Kotuliaková

Aj Ty v IT, CEO
Ivan Kotuliak

Ivan Kotuliak

STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, dekan
Filip Tubler

Filip Tubler

MIRRI SR, sekcia kybernetickej bezpečnosti, projektový špecialista
Miloš Tomka

Miloš Tomka

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s., senior konzultant, lektor
Miroslav Michalko

Miroslav Michalko

TUKE, vedúci laboratória počítačových sietí

Program

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie
8:30 – 9:30 hod.

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie konferencie

Slávo Jurko,
moderátor konferencie
9:35 – 9:40 hod.

Úvodný príhovor

Roman Konečný,
Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ
Jozef Božik,
Združenie miest a obcí Slovenska, predseda
9:40 – 10:00 hod.

Zdôraznenie reálneho presahu notácie informačnej architektúry a riadenia kybernetických rizík
Zobraziť abstrakt

Luboš Fryc,
Skill Bill, CEO / Enterprise Security Architect
10:00 – 10:20 hod.

Penetračné testy a ich budúcnosť
Zobraziť abstrakt

Lukáš Kurtiniak,
Aricoma Enterprise Cybersecurity s.r.o., ethical hacker
10:20 – 10:40 hod.

Compliance management v kyberbezpečnosti – prichádza koniec doby excelovej?
Zobraziť abstrakt

Jindřich Kalíšek,
Advokát, poverenec na ochranu osobných údajov, co-founder a hlavný architekt cysensic, s.r.o.
10:40 – 11:00 hod.

Prestávka

11:00 – 11:20 hod.

Kto ochráni samosprávu?
Zobraziť abstrakt

Katarína Vladár Lešková,
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), výkonná riaditeľka
11:20 – 11:40 hod.

Security is broken
Zobraziť abstrakt

Juraj Nemeček,
Alanata, vedúci oddelenia sieťovej bezpečnosti
11:40 – 11:45 hod.

Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém –  www.epi.sk 

11:45 – 12:30 hod.

Panelová diskusia:
Vzdelávanie dospelých vs. akademické vzdelávanie v kyberbezpečnosti

Petra Kotuliaková,
Aj Ty v IT
Ivan Kotuliak,
STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, dekan
Miloš Tomka,
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s., senior konzultant, lektor
Miroslav Michalko,
TUKE, vedúci laboratória počítačových sietí
Michal Greguš,
UK, Fakulta managementu, dekan
12:30 – 13:45 hod.

Obed

13:45 – 14:00 hod.

CyberGame 2023
Zobraziť abstrakt

Lukáš Balážik,
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, odbor analytiky, výskumu a umelej inteligencie
14:00 – 14:20 hod.

Riadenie rizík v realite prevádzkovateľa základnej služby z pohľadu manažéra KB
Zobraziť abstrakt

Roman Václav,
ISIT Slovakia s.r.o., ISIT SOFTWARE CZ s.r.o., audítor
14:20 – 14:40 hod.

Automatizovaná bezpečnosť API
Zobraziť abstrakt

Luboš Klokner,
F5 Networks, Field System Engineer
14:40 – 15:00 hod.

Ako zmenil audit vnímanie kybernetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Tomáš Hettych,
ISACA Slovensko, viceprezident / COO KCCKB
15:00 – 15:20 hod.

Prestávka

15:20 – 15:40 hod.

Čo prináša vyhláška NBÚ o znalostných štandardoch pre špecifikáciu rolí v kyberbezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Miroslav Havelka,
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, riaditeľ odboru vzdelávania
15:40 – 16:00 hod.

Kyberbezpečnosť vo svetle energetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Martina Repíková,
SZČO / externá doktorandka, Fakulta managementu UK
16:00 – 16:20 hod.

Riziká umelej inteligencie z pohľadu lokálnych implementácií v organizáciách a ako im čeliť
Zobraziť abstrakt

Marek Zeman,
C-CISO, Tatra banka, a.s., vedúci oddelenia informačnej bezpečnosti
16:20 – 16:40 hod.

Bezpečnosť dodávateľského reťazca vo finančnom sektore podľa nariadenia DORA
Zobraziť abstrakt

Michal Rampášek,
WISE3, advokát
16:40 – 17:00 hod.

Prestávka

17:00 – 17:40 hod.

Panelová diskusia:
Kyberbezpečnosť v samospráve slovenských obcí

Katarína Vladár Lešková,
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), výkonná riaditeľka
Filip Tubler,
MIRRI SR, sekcia kybernetickej bezpečnosti, projektový špecialista
Pavol Balžanka,
Miestny úrad Bratislava – Ružinov, prednosta
Peter Dulenčin,
ZMOS, predseda sekcie digitalizácie / starosta obce Hažlín
17:40 – 17:55 hod.

Základy bezpečnostných opatrení – Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

Krst novinky z vydavateľstva Eurokódex od autora Ivana Makaturu
19:30

Večera

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Slávo Jurko,
Moderátor konferencie
9:30 – 9:35 hod.

Otvorenie 2. dňa konferencie

Slávo Jurko,
moderátor konferencie
9:35 – 9:55 hod.

Ako vyzerá firma, v ktorej všetci vedia, že kybernetická bezpečnosť je dôležitá, avšak počúvať a čítať s porozumením nevedia?
Zobraziť abstrakt

Zuzana Omelková,
GAMO, Chief Commercial Officer
9:55 – 10:15 hod.

Zmeny vo vzdelávaní pre posilnenie prepojenia na prax v kybernetickej bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Katarína Kampová,
UNIZA, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu
10:15 – 10:35 hod.

Ako na kyberbezpečnosť strategicky
Zobraziť abstrakt

Matej Šalmík,
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, Odbor vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce, riaditeľ
10:35 – 10:55 hod.

Využitie umelej inteligencie na boj proti kybernetickým hrozbám
Zobraziť abstrakt

Roman Čupka,
Progress, hlavný konzultant / Synapsa Networks, CEO
10:55 – 11:15 hod.

Prestávka

11:15 – 11:35 hod.

Inovatívne prístupy v IT bezpečnosti
Zobraziť abstrakt

Július Selecký,
ESET, Senior Technical Pre-Sales Representative
11:35 – 11:55 hod.

Efektívne riadenie bezpečnostného monitoringu – Security orchestration, automation and response
Zobraziť abstrakt

Ján Lichvár,
AXENTA s.r.o., konateľ
Martin Burdej,
AXENTA s.r.o., security analyst
11:55 – 12:15 hod.

Efektívna reakcia na kybernetické incidenty
Zobraziť abstrakt

Lukáš Hlavička,
IstroSec s.r.o., CTO
12:15 – 12:35 hod.

Výsledky prieskumov stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
Zobraziť abstrakt

Václav Hřích,
AKO s.r.o. agentúra pre prieskum verejnej mienky, výkonný riaditeľ
12:35 – 12:45 hod.

Ukončenie konferencie

12:45 hod.

Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete objednať telefonicky alebo zakúpiť priamo v našom e-shope  www.zakon.sk .
PREZENČNE
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Fyzickú účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • Obedy, večera, coffee break a občerstvenie počas prestávok
 • Degustácia remeselného piva Liptovar počas večere
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope  www.zakon.sk 
PRIAMY PRENOS
Čo zahŕňa vstupenka?
 • Online účasť na odbornom programe
 • Videozáznam z podujatia na 30 dní
 • Online pracovné materiály na 30 dní
 • 10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope  www.zakon.sk 

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

   Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie.
Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie so zľavou v Hotel Grand Jasná**** v Demänovskej Doline.

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Izba Štandard
jednolôžková
80 €
dvojlôžková
90 €
Izba Deluxe
jednolôžková
85 €
dvojlôžková
95 €

Ubytovanie zahŕňa:

 • pobyt vrátane raňajok formou bufetu,
 • Wifi pripojenie,
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitness centra,
 • papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí,
 • parkovanie.

  Rezervácia ubytovania:

  Rezervácia ubytovania za špeciálnu cenu pre účastníkov konferencie v termíne 2. – 3. 10. 2023 je možná online na web stránke hotela  www.tmrhotels.com . V časti promocode zadajte KB23.
 • Promokód KB23 je platný do 16. 9. 2023 do 24:00h
 • Od 17. 9. 2023 bude rezervácia možná iba na základe dostupných kapacít a za pultové ceny
  Pri rezervácii ubytovania je potrebné požiadať o fakturáciu na firmu priamo online – zadajte názov / IČO firmy a uhraďte pobyt firemnou kartou, alebo bankovým prevodom. V prípade záujmu o vystavenie zálohovej faktúry je potrebné túto požiadavku uviesť do poznámky.
 • V prípade potreby pošlite email na adresu:  promocode@tmr.sk .

  Podávanie návrhov na partnerstvo

  Využite možnosť stať sa súčasťou EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2023.

  Staňte sa hlavným partnerom, partnerom, promo partnerom alebo mediálnym partnerom.

  Máte záujem o podujatie?

  Pridajte sa k nám a dostávajte priebežné informácie o prednášajúcich, ktorí potvrdili svoju účasť, doplnenom programe a ďalších aktualitách.

     Súhlasím s podmienkami zasielania marketingových ponúk


  Organizátor

  Poradca podnikateľa

  Spoluorganizátori

  EPI
  eurokódex

  Hlavní partneri

  Hotely TMR
  GAMO
  f5
  aricoma

  Partner

  ckb

  Promo partneri

  ISIT Slovakia, s.r.o.
  auditori.it
  progress

  Mediálni partneri

  ckb
  infoma
  Živé.sk
  Živé.sk

  Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie

  V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby.

  V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na emailovú adresu  sinska@pp.sk . Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti  Podmienky spracovania osobných údajov .

  Kontakt

  Informácie o konferencii:

  Lívia Krištofová – event manažérka
  Mobil.:  +421 918 450 986 
  Tel.:  +421 41 7053 269 
  Email:  kristofova@pp.sk 

  • • •

  Adresa organizátora:

  Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
  Úsek Profivzdelávanie
  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

   Miesto konania konferencie:

   Hotel Grand Jasná**** 
   031 01, Demänovská Dolina 71
   
 •    GPS súradnice: 48.970689, 19.580561

    Novinky
    Vstupenka

  Súhlas s použitím cookies

  Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
  Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.